Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvad er terrorfinansiering?

Terrorfinansiering indebærer anmodning om, indsamling af eller levering af midler med den hensigt, at de kan blive brugt til at støtte terrorhandlinger eller organisationer. Midlerne kan stamme fra både lovlige og ulovlige kilder. Ifølge den internationale konvention til bekæmpelse af finansiering af terrorisme er der mere præcist tale om, at en person er skyldig i finansiering af terrorisme, "hvis den pågældende ulovligt og forsætligt direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler i den hensigt, at de skal anvendes, eller med viden om, at de vil blive anvendt helt eller delvist til at udføre" en lovovertrædelse inden for konventionens anvendelsesområde.

Det primære mål for enkeltpersoner eller enheder, der er involveret i finansieringen af terrorisme, er derfor ikke nødvendigvis at skjule pengenes kilder, men at skjule både finansieringen og den form for aktivitet, der finansieres.

Hvad er finansiering af terrorbekæmpelse (CTF)?

Begrebet "finansiering af terrorbekæmpelse" (på engelsk, "Counter Terrorism Financing" eller CTF) henviser specifikt til alle politikker og lovgivninger, der tvinger finansielle institutioner til proaktivt at modvirke finansiering af terror.

FN's globale strategi for terrorbekæmpelse som eksempel på CTF:

FN's globale strategi for terrorbekæmpelse (A/RES/60/288) er et unikt globalt instrument til at styrke de nationale, regionale og internationale bestræbelser på at bekæmpe terrorisme. Gennem strategiens vedtagelse ved konsensus i 2006 vedtog alle FN's medlemsstater for første gang en fælles strategisk og operationel tilgang til bekæmpelse af terrorisme.

Strategien sender et klart budskab om, at terrorisme er uacceptabelt under alle former og forekomster. Den udgør også praktiske skridt, individuelt og samlet, mod forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme. Disse praktiske skridt inkluderer en lang række foranstaltninger fra styrkelse af staters kapacitet til at imødegå terrortrusler til bedre koordinering af FN-systemets terrorbekæmpelsesaktiviteter.

FN's globale strategi for terrorbekæmpelse i form af en resolution og en annekteret handlingsplan (A/RES/60/288) udgøres af de fire følgende søjler:

  1. Adressering af de forhold, der er befordrende for spredning af terrorisme;
  2. Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme;
  3. Foranstaltninger til at opbygge staters kapacitet til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og styrkelse af FN-systemets rolle i denne henseende;
  4. Foranstaltninger til at sikre respekt for hvert enkelt individs menneskerettigheder og retsstatsprincippet som det fundamentale grundlag for bekæmpelse af terrorisme.

Relaterede artikler