Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvad er hvidvaskning af penge?

Hvad er hvidvaskning af penge?

Formålet med mange kriminelle handlinger er at skabe fortjeneste for den person eller gruppe, der udfører handlingen. Hvidvaskning af penge indebærer behandling af udbyttet fra kriminelle handlinger med det formål at skjule dets ulovlige oprindelse. Denne proces er meget central, da den giver kriminelle mulighed for at gøre brug af deres ulovlige indtægter uden at bringe deres kilde i fare.

Ulovligt våbensalg, smugling og aktiviteter i forbindelse med organiseret kriminalitet, herunder fx narkotikahandel og prostitution, kan generere enorme indtægter. Underslæb, insiderhandel, bestikkelse og it-svindel kan også give store overskud og skabe incitament til at "legitimere" de ulovligt opnåede indtæger via hvidvaskning af penge.
Når en kriminel handling genererer betydelige overskud, skal den enkelte kriminelle eller den involverede gruppe finde en måde at kontrollere midlerne på, der ikke trækker opmærksomhed til den bagvedliggende handling eller de involverede personer. Kriminelle gør dette ved at maskere kilderne, ændre deres form eller flytte midlerne til et sted, hvor de er mindre tilbøjelige til at tiltrække opmærksomhed.

Som reaktion på den stigende bekymring omkring hvidvaskning af penge blev Financial Action Task Force on money laundering (FATF) oprettet ved G7-topmødet i Paris i 1989 for at udvikle en koordineret international handlingsplan. En af FATF's første opgaver var udvikle alt i alt 40 anbefalinger, der beskriver de foranstaltninger, som de enkelte staters regeringer bør iværksætte for at gennemføre effektive programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Hvad er AML?

Begrebet "anti-hvidvask" (på engelsk, "anti-money laundering" eller AML) henviser specifikt til alle politikker og lovgivninger, der tvinger finansielle institutioner til proaktivt at overvåge deres klienter for at forhindre hvidvaskning af penge og korruption.
Procedurer og politikker for AML koordineres af nationale myndigheder (f.eks. NCA i Storbritannien) og internationale organisationer (f.eks. FATF eller FN's sekretariat for narkotika og kriminalitet). De arbejder alle konstant på krævende aktiviteter, der skal modvirke hvidvaskning af penge.

AML's regulering baseret på det 5. hvidvaskdirektiv:

Den 19. juni 2018 offentliggjorde Den Europæiske Unions Tidende det 5. hvidvaskdirektiv (direktiv (EU) 2018/843), der ændrede det 4. hvidvaskdirektiv. Medlemsstaterne skulle gennemføre dette direktiv inden den 10. januar 2020.
Ændringer indførte væsentlige forbedringer, der gjorde Unionen bedre i stand til at forhindre, at det finansielle system bruges til hvidvaskning af penge og til finansiering af terroraktiviteter.

Ændringerne blev indført for at:

  • Forbedre gennemsigtigheden ved at oprette offentligt tilgængelige registre for virksomheder, fonde og andre former for foreninger;
  • Øge beføjelserne for EU's finansielle efterretningsenheder og give dem adgang til omfattende information til udførelsen af deres opgaver;
  • Begrænse anonymiteten i forbindelse med virtuelle valutaer og udbydere af tegnebøger, men også for forudbetalte kort;
  • Udvide kriterierne for vurdering af tredjelande med høj risiko og forbedre sikkerhedsforanstaltningerne for finansielle transaktioner til og fra sådanne lande;
  • Oprette centrale registre over bankkonti eller indhentningssystemer i alle medlemsstater;
  • Forbedre samarbejdet og øge informationen mellem tilsynsførende inden for anti-hvidvask og tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Centralbank.

Relaterede artikler