Hvordan kan vi hjælpe dig?

Er mine penge beskyttet?

Ja. Som elektronisk pengeinstitut er vi pålagt at "beskytte" de penge, vi modtager fra kunder som dig.

Det betyder, at de penge, vi modtager fra kunderne, enten anbringes på en dedikeret bankkonto til klienternes penge, som vi har hos en stor global bank, eller investeres i likvide aktiver med lav risiko på en dedikeret konto til klientaktiver, som vi har hos en stor global finansiel institution.

Denne beskyttelse hjælper med at sikre dig, da det betyder, at hvis vi bliver insolvente, bliver vores kunders krav mod os udbetalt fra vores dedikerede bankkonti til klienternes penge og fra vores dedikerede konti til klientaktiver, før der foretages udbetalinger i forbindelse med krav fra alle andre.

Da vi er et elektronisk pengeinstitut og ikke en bank, er dine penge ikke dækket af Financial Services Compensation Scheme. Det skyldes, at de er beskyttet i stedet.

Vores forpligtelse til at "beskytte" dine penge træder i kraft, når vi modtager pengene eller efter fem dage, hvis vi har udstedt elektroniske penge til dig men ikke har modtaget pengene inden da. Hvis du f.eks. modtager en bankoverførsel, modtager vi pengene med det samme, og så starter vores forpligtelse til at beskytte dem også med det samme. Hvis du foretager en opfyldning af din Revolut-konto ved hjælp af dit registrerede kort, modtager vi muligvis ikke pengene fra udstederen af dit registrerede kort før nogle få dage senere. I disse tilfælde starter vores forpligtelse til at beskytte disse penge, når vi modtager dem eller fem dage efter opfyldningen, alt efter hvilken situation kommer først.

Vores forpligtelser til at "beskytte" dine penge ophører, når du har brugt dem, og de er udbetalt på dine vegne.

Relaterede artikler