Naše kultura

Věříme, že veškerý úspěch v Revolutu staví na dvou věcech - na našich lidech a našem prostředí. Jsme přesvědčeni, že když skvělí lidé pracující ve skvělém prostředí, přinese to ty nejlepší výsledky.

Never Settle

Neustále se snažíme posouvat, přehodnocovat a přetvářet naše produkty, abychom se dostali mnohem dál, než jsme teď. Nebojíme se být ambiciózní — a vždy hledáme další velký projekt.

Poslechněte si, co pro nás znamená Never Settle
 1. 1

  Miřte ke hvězdám

  Usilujte o to, stát se světovou jedničkou. Hledejte způsoby, jak měnit, rozšiřovat a vynalézat. Přicházejte s nápady, které jsou nové, lepší a jedinečné. Buďte kreativní — začněte od začátku, zjednodušujte, překračujte tradiční způsoby. Propojujte různé oblasti, odvětví a produkty. Razantně si stanovte ambiciózní, odvážné a racionální cíle, které vás na cestě povedou.

 2. 2

  Posouvejte hranice

  Snažte se dívat na věci z jiné perspektivy. Prozkoumejte problémy ze všech možných úhlů, abyste dosáhli toho nejlepšího řešení. Přímejte kritiku, která vás může posunout ještě dál. Važte si těch, kteří zpochybňují status quo a mění jej k lepšímu. Dostaňte se až ke kořenům každého problému. Neomezujte svou práci jen na splnění požadavků. Jděte nad rámec svých povinností a nikdy nenechávejte problém nevyřešený.

 3. 3

  Jděte do toho naplno

  Užívejte si výzvy, oslavujte úspěchy a bavte se. Buďte iniciativní a inspirujte ostatní. Přijímejte náročné úkoly s radostí, i když jsou nad rámec vašich hlavních povinností. Vyzařujte optimismus a sebedůvěru. Zůstaňte pozitivní a plní energie, i když zrovna čelíte nepřízni osudu.

Dream Team

Věříme, že klíčem k vítězství je budování různorodých, schopných týmů složených ze skvělých lidí, kteří překonávají bariéry.

Poslechněte si, co pro nás znamená Dream Team
 1. 1

  Všichni jsme na jedné lodi

  Spolupracujte — jedině tak se může společnost posunout vpřed. Vytvořte společnou vizi. Podporujte se navzájem individuálně i profesně, napříč týmy a odděleními, přestože to není ve vašich klíčových ukazatelích výkonnosti (KPIs) nebo cílech. Buďte vstřícní, otevření a zajímejte se o práci svých kolegů, zejména pokud potřebují vaši pomoc nebo odborné znalosti.

 2. 2

  Buďte velmi upřímní, přímí a ohleduplní

  Bez zpětné vazby se neobejdete. Měla by být jasná, přímá a profesionální. Vždy řekněte vše, co je třeba. Poučte se ze zpětné vazby, kterou jste dostali od ostatních. Vystupujte, sdílejte své myšlenky a povzbuzujte ostatní zaměstnance Revolutu, aby dělali totéž. Buďte vždy ohledupní. Zvolte nejvhodnější tón hlasu, čas a situaci pro sdělení zpětné vazby.

 3. 3

  Nikdy nepodceňujte talent

  Dobře promýšlejte, kterého kandidáta přijmete. Věnujte dostatek času hledání toho nejvhodnějšího, protože kvalita a rozmanitost talentů, které ve společnosti máme, určuje náš úspěch. Zajistěte mentoring, koučování, příležitosti a podporu, aby se vašemu týmu dařilo. Oceňujte ty nejlepší. V případě, že jsou výkony nedostatečné, neprodleně jednejte. Sledujte, co se děje, vyřešte to a opět napravte.

 4. 4

  Jděte příkladem

  Vyhrňte si rukávy a pusťte se do práce. Poznejte svůj tým skrz na skrz, ať ho můžete vést k úspěchu. Umožněte ostatním dosáhnout jejich cílů — oslavujte, když se jim daří, a oceňujte ty, kteří si to zaslouží. Vezměte na sebe zodpovědnost, když se něco nepovede a pokuste se věci rychle napravit.

Think Deeper

Věříme, že logika a zdravý rozum mají při rozhodování přednost před vším ostatním. Ponoříme se do hloubky, dokud se nedostaneme k podstatě problému. Pokud něco nevíme — vytvoříme odhad, shromáždíme data a to opakujeme, dokud nezískáme jasný výsledek.

Poslechněte si, co pro nás znamená Think Deeper
 1. 1

  Nejdříve se zeptejte „PROČ?“

  Dvakrát měř a jednou řeš — nejdříve svůj problém formulujte a prozkoumejte. Zjistěte, jestli se jedná o reálný problém a vyzvěte ostatní, aby udělali totéž. Svá řešení podpořte daty, a pokud nejsou k dispozici, otevřeně přiznejte, že se jedná o vaše instinktivní doporučení. Ponořte se do hloubky, až k hlavní příčině problému. Řešte problém od jeho kořenů. Zpochybňujte všechny zkušenosti, data i domněnky. Vždy se ptejte: „Je to opravdu tak, jak si myslím?“ a „Proč?“. Neustále zpochybňujte svou analýzu a používejte selský rozum. Dívejte se na problém ze všech úhlů a buďte připraveni přehodnotit navržené řešení nebo dokonce původní problém samotný.

 2. 2

  Neztrácejte směr

  Vždy přemýšlejte nad rámec úkolu a snažte se vidět všechny souvislosti. Mějte rozmyšlených několik kroků dopředu. (např. Nevytvoří naše řešení jen více dalších problémů? Jaký další problém nastane, až vyřešíme tento?). Hledejte způsoby, jak vytvořit škálovatelné struktury a nástroje, aby byl dopad ještě větší. Vyhněte se „paralýze z analýzy“ a začněte problém rovnou řešit. Následujte svůj cíl a čas od času zkontrolujte, jestli jdete správným směrem. Pokud ne, seberte odvahu a začněte znova.

 3. 3

  Buďte otevření - naslouchejte, zkoumejte, přizpůsobujte se

  Vybízejte ke kritice a otevřete se různým názorům, abyste mohli najít lepší řešení problémů. Neustále zpochybňujte předsudky, které vaše mysl vytváří. Nestačí slepě následovat dříve zavedené postupy. Chvíli mluvte, a pak zase naslouchejte. Zvažte veškerou zpětnou vazbu bez ohledu na postavení osoby, která ji poskytla. Ve společnosti Revolut není místo pro dělání politiky. Dobře si promyslete své doporučení, neříkejte „ano“ nebo „ne“ příliš rychle.

Get it Done

Mít nápady je skvělé, ale důležité je, umět je proměnit v realitu. Proto si v Revolutu vážíme potu a úsilí.

Poslechněte si, co pro nás znamená Get it Done
 1. 1

  Dodržujte závazky

  Ke všemu přístupujte pozitivně. Zachovejte klid, když se při práci objeví výzvy. Odstraňte překážky. Bořte zdi. Vytrvejte, dokud projekt nebude dokončen. Dokončovat věci je nutnost. Stejným způsobem pokračujte dále. Dodržujte závazky, vybudujte důvěru ve svůj cílevědomý přístup.

 2. 2

  Chovejte se, jako byste byli vedoucí

  Přebírejte odpovědnost za svou práci a požadované úkoly od začátku do konce. Hledejte odpovědi a řešení, ne výmluvy. Přijměte plnou odpovědnost nad rámec své role a nad rámec očekávání. Nečekejte na instrukce, řiďte sami sebe. Nikdy to není „práce nebo problém někoho jiného“.

Deliver Wow

Věříme, že vše, co děláme, by mělo řešit potřeby našich zákazníků. Abychom vzbudili úžas a inspirovali, věnujeme pozornost každému detailu.

Poslechněte si, co pro nás znamená Deliver Wow
 1. 1

  Zákazníci na prvním místě

  Vžijte se do situace zákazníka (externího nebo interního) a pochopte, jak produkt nebo proces používá. Buďte zvědaví. Zaměřte se na každý detail a důkladně ho promyslete. Nic neodevzdávejte, dokud to není úplně hotové, otestované a zkontrolované.

 2. 2

  V jednoduchosti je krása

  Zjednodušte vše — minimalizujte jakékoli zádrhely, na které by zákazník mohl narazit. Ušetřete čas zákazníkům, manažerům i ostatním zúčastněným stranám. Rozhodněte, co je třeba vytvořit a co naopak zrušit. Používejte jazyk, kterému každý snadno porozumí. Soustřeďte se jen na to podstatné. Dejte důraz na nejdůležitější informace, ať je jasné, co je pointa.