Podmínky použití osobního účtu

Můj účet Revolut

1. Proč jsou tyto informace důležité

V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky a ujednání týkající se vašeho osobního účtu Revolut (dále jen „váš účet“) a souvisejících služeb. Také se zde dozvíte veškeré další potřebné informace.

Tyto podmínky a ujednání spolu s ceníkem, zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dalšími podmínkami, které se týkají našich služeb, představují smluvní závazek (dále jen „smlouva“), uzavřený mezi:- vámi, tj. majitelem účtu, a

 • námi, tj. společností Revolut Ltd.

Společnost Revolut Ltd. má povolení úřadu Financial Conduct Authority vydávat elektronické peníze v souladu s předpisy Electronic Money Regulations 2011 (referenční číslo firmy 900562). Identifikační číslo naší společnosti je 08804411.

O kopii těchto podmínek a ujednání můžete kdykoliv požádat přes aplikaci Revolut. Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace, musíte být připojeni k internetu.

Je důležité, abyste porozuměli fungování účtu, a proto se v případě dalších dotazů můžete informovat také v sekci nejčastější dotazy. (Nejčastější dotazy nejsou součástí smlouvy mezi vámi a naší společností.)### 2. Jaký typ účtu Revolut využívám?

Jedná se o „virtuální“ účet, na kterém jsou uloženy vaše elektronické peníze. Lze na něj ukládat elektronické peníze v několika různých měnách současně.

Elektronické peníze představují alternativu hotovosti. Když nám vy nebo někdo jiný dáte peníze, vydáme odpovídající hodnotu elektronických peněz v měně, jakou si vy nebo jiný příjemce vyberete. Vaše elektronické peníze ukládáme na váš účet a jiné osoby z něj mohou přijímat příchozí platby. V těchto podmínkách a ujednáních elektronické peníze nazýváme „peníze“.
### 3. Peněžní transakce na vašem účtu

Jakmile budete mít na účtu uloženy elektronické peníze, budete moci využívat našich služeb. Můžete například:

 • zasílat a přijímat platby z účtů Revolut i odjinud;
 • vyměnit si peníze za peníze jiné měny (tuto operaci nazýváme směna deviz). Nabízené měny se mohou průběžně měnit;
 • provádět platby a výběry v hotovosti s použitím karty Revolut a
 • sledovat informace o svém účtu a spravovat je.

Neustále přicházíme s novými funkcemi a službami. Dozvíte se o nich prostřednictvím aplikace Revolut.

4. Mohu si založit účet Revolut?

Obecně platí, že pro založení účtu Revolut musíte být starší 18 let. Jste-li mladší 18 let a povolíme vám využívání účtu Revolut či jakýchkoli jiných služeb, budeme vás informovat o veškerých zvláštních podmínkách a ujednáních, která se na vás vztahují.

Budete-li si přát založit účet, požádáme vás my nebo jiná osoba jednající naším jménem o osobní údaje a o informace, odkud pochází peníze, které plánujete na svůj účet uložit. Děláme to z několika důvodů, mimo jiné abychom mohli ověřit vaše úvěrové bodování a totožnost, ale také abychom splnili své zákonné povinnosti. Více informací o tom, jak využíváme vaše informace k těmto a jiným účelům, se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů. Jakmile od vás získáme potřebné informace, založíme vám účet.

Nemůžete:

 • založit více než jeden osobní účet Revolut ani
 • otevřít nový účet Revolut, pokud jsme v minulosti váš účet Revolut zrušili.

Tyto podmínky a ujednání se nevztahují na využívání účtu Revolut k podnikatelským účelům. Na ty se vztahují podmínky použití podnikatelského účtu.

5. Jak získám informace o příchozích a odchozích platbách?

Přehled veškerých příchozích a odchozích plateb z vašeho účtu je uveden v aplikaci Revolut. Informace na vašem účtu nijak neupravujeme. Po celou dobu, kdy budete zákazníkem, k nim budete mít přístup přes aplikaci Revolut. Přes aplikaci Revolut k nim budete mít přístup i nadále, a to po dobu šesti let od zrušení účtu. Budete-li kopii daných informací potřebovat i po uplynutí této doby nebo ji budete potřebovat mimo aplikaci, můžete si ji stáhnout. Tyto informace z aplikace můžete stahovat, kdykoliv chcete.

Kdykoliv obdržíte platbu nebo odešlete peníze z účtu, zašleme vám upozornění do vašeho mobilního zařízení. Tato upozornění je možné kdykoliv vypnout v aplikaci Revolut a v nastavení vašeho zařízení. Pokud upozornění vypnete, měli byste pravidelně kontrolovat uskutečněné platby v aplikaci Revolut. Je důležité mít přehled o tom, jaké platby přicházejí a odcházejí z vašeho účtu, a proto vypnutí upozornění nedoporučujeme.

Vzájemná komunikace
Zpravidla s vámi budeme komunikovat prostřednictvím aplikace Revolut.

Zde vám poskytujeme informace o účtu a hlásíme jakékoli skutečné či domnělé podvodné jednání týkající se vašeho účtu. Také se zde dozvíte, zda vašemu účtu nehrozí bezpečnostní rizika. Pravidelně kontrolujte aplikaci Revolut a žádná z těchto informací vám neunikne.

Pro větší bezpečnost účtu si vždy stáhněte nejnovější software pro vaše mobilní zařízení a nejnovější verzi aplikace Revolut co nejdříve po jejich zveřejnění.

Můžeme s vámi komunikovat také SMS zprávami nebo e-mailem, a proto byste si měli pravidelně číst příchozí zprávy a e-maily.

Budeme se na vás většinou obracet v angličtině.

Chceme být neustále v obraze

Prosíme, aby byly vaše údaje vždy aktuální a abyste nás bezodkladně upozornili, pokud dojde ke změně v některé z dodaných informací. Zjistíme-li, že je některý z vašich údajů nepřesný, provedeme jeho aktualizaci.

Abychom dostáli svým zákonným povinnostem, můžeme vás požádat, abyste nám o sobě poskytli více informací (například pokud dojde k navýšení vašich výdajů). Tyto informace prosím poskytněte co nejrychleji, aby nedošlo k narušení využívání účtu nebo našich služeb.

6. Jak zruším svůj účet?

Svůj účet můžete kdykoli zrušit, a vypovědět tak smlouvu. Stačí k tomu pouhé oznámení vašeho úmyslu. Stačí nám to oznámit přes aplikaci Revolut, zasláním dopisu na naše sídlo nebo e-mailem na adresu feedback@revolut.com.

I po vypovězení smlouvy máte povinnost zaplatit veškeré dosud nezaplacené poplatky (například pokud jste požádali o kartu Revolut navíc). Můžeme vám také naúčtovat storno poplatky, které se vztahují na jiné dohody, které jste s námi uzavřeli (např. pokud si přejete zrušit předplatné Metal).

Oznámíte-li nám úmysl zrušit účet, dostanete možnost si vybrat peníze u nás uložené (tento proces nazýváme vyplacení). Chcete-li peníze vyplatit v jiné měně, než v které jsou u nás uloženy, provedeme směnu dle aktuálního kurzu a před odesláním si naúčtujeme běžný poplatek.

7. Co se stane, když bude můj účet zrušen?

Ponecháme si prostředky potřebné k pokrytí veškerých plateb, které byly vaší osobou schváleny před zrušením účtu. Také nám budete i nadále dlužit jakékoli částky, které jste nám dlužili v době, kdy účet fungoval.

Jak se dostanu ke svým penězům po zrušení účtu?

Po dobu šesti let od zrušení účtu či vypršení platnosti karty můžete kontaktovat naše zákaznické služby (na adrese feedback@revolut.com) a požádat o zaslání peněz, které u nás máte uloženy.

Po zrušení účtu můžete vybírat peníze pouze v měně své domovské země.

Zabezpečení účtu

8. Jak jsou mé peníze chráněny?

Obdržíme-li platbu k připsání na váš účet nebo zašlete-li na něj peníze, okamžitě vydáme odpovídající hodnotu elektronických peněz na vaše konto.

Když obdržíme platbu nebo peníze, které jste přidali, rychle je buď:

 • vložíme na jeden z bankovních účtů vyhrazených pro peníze klientů, kterými disponujeme u velkých komerčních nebo centrálních bank (na klientských peněžních účtech jsou vaše peníze drženy odděleně od našich vlastních peněz a typy bank, které můžeme použít, jsou stanoveny předpisy); nebo- investujeme do nízkorizikových aktiv, která byla schválena naším regulačním orgánem a která jsou vedena také na určených klientských účtech u finančních institucí.

Jedná se o „úschovu“.

Doba, za jakou od vás obdržíme platbu nebo přijmeme peníze, závisí na tom, jak je obdržíme:

 • O příchozích bankovních převodech se dozvíme až tehdy, když dorazí na náš bankovní účet. Když tyto převody přijmeme, okamžitě na váš účet vydáme elektronické peníze.
 • Když přidáte peníze do aplikace Revolut (například pomocí uložené karty, Apple Pay nebo Google Pay nebo jiných způsobů platby), víme o příchozí platbě dříve, než ji skutečně přijmeme, takže na váš účet vydáme elektronické peníze hned. Peníze za tyto platby však nemůžeme uschovat, dokud je skutečně nepřijmeme. Pokud již od vydání elektronických peněz uplynulo více než pět pracovních dnů a platba stále nedorazila, použijeme naše vlastní peníze a uschováme vám je.

Peníze vám budeme držet v úschově, dokud s nimi nezaplatíte. To se stane, když je utratíte nebo vyberete pomocí své karty Revolut, pošlete je na jiný bankovní účet nebo uživateli Revolutu nebo je utratíte jakýmkoli jiným způsobem.

Co se stane v případě platební neschopnosti?

Úschova vás chrání v případě, že se ocitneme v platební neschopnosti. Kdyby se to mělo stát, vyplatíme vám (a všem našim ostatním zákazníkům) zůstatky elektronických peněz z bankovních účtů pro peníze klientů. Tento proces bychom nezajišťovali my, ale insolvenční správce. Předpisy o úschově však zajišťují, že po uhrazení veškerých nákladů spojených s platební neschopností budete vyplaceni z našich klientských peněžních účtů dříve, než kdokoli jiný.

Prostředky na vašem účtu nejsou kryty v rámci systému Financial Services Compensation Scheme (protože jsou chráněny úschovou).

9. Zabezpečení přihlašovacích údajů a karty Revolut

Pro zajištění bezpečnosti vašich peněz děláme vše, co je v našich silách. Žádáme vás o totéž, tedy o zabezpečení přihlašovacích údajů a karty Revolut. Nikdy proto neuchovávejte své přihlašovací údaje v těsné blízkosti karty Revolut, a pokud si je zapíšete či někde uložíte, učiňte tak tajným a bezpečným způsobem. Nesdílejte své přihlašovací údaje s nikým jiným, kromě poskytovatelů otevřeného bankovnictví nebo externích poskytovatelů jednajících v souladu se zákonnými požadavky. O poskytovatelích otevřeného bankovnictví a externích poskytovatelích se dozvíte více v oddílu č. 10 těchto podmínek a ujednání.

Člověk někdy snadno zapomene, co vše je dobré udělat pro zabezpečení vlastních peněz. Zde je pár užitečných tipů:

 • aplikaci Revolut po každém použití uzavřete a
 • zabezpečte svůj mobilní telefon a e-mailový účet a nenechte jiné osoby, aby je používaly.

Dojde-li ke ztrátě nebo krádeži vaší karty Revolut či k neoprávněnému použití karty nebo přihlašovacích údajů, informujte nás o tom prosím co nejrychleji prostřednictvím aplikace Revolut.

Je-li to možné, pak v takovém případě zablokujte svou kartu Revolut přes aplikaci Revolut nebo zavolejte na automatickou telefonní linku uvedenou níže. Pokud následně zjistíte, že bezpečnost vaší karty Revolut není nijak ohrožena, stačí ji odblokovat.
Jak nás můžete kontaktovat

Napište nám

4th Floor, 7 Westferry Circus, London, E14 4HD, UK

Zablokujte kartu Revolut

+44 (0)203 322 8352

Oznamte nám krádež nebo ztrátu karty Revolut či přihlašovacích údajů

Zašlete nám zprávu v aplikaci Revolut ze zařízení jiné osoby.

Zašlete nám zprávu přes sociální sítě.

Zašlete nám e-mail na adresu feedback@revolut.com

Zavolejte nám

+44 (0)203 322 83 52

10. Provádění plateb a přístup k účtu pomocí „otevřeného bankovnictví“

„Otevřené bankovnictví“ vám umožňuje přistupovat pomocí aplikace Revolut k účtům, které máte u jiných poskytovatelů, a povolit jiným poskytovatelům přístup k vašemu účtu Revolut.

Povolení, aby jiní poskytovatelé měli přístup k vašemu účtu Revolut:

Můžete povolit jiným poskytovatelům přístup k informacím o vašem účtu Revolut nebo provádět platby z vašeho účtu Revolut vaším jménem. Tito poskytovatelé jsou často označováni jako „poskytovatelé otevřeného bankovnictví“ nebo „externí poskytovatelé“.

Aby vám tito poskytovatelé mohli poskytovat tyto služby, musí mít oprávnění regulačního orgánu, (např. Financial Conduct Authority, pokud poskytovatel působí ve Velké Británii). Pokud uvažujete o využití služeb poskytovatele otevřeného bankovnictví či externího poskytovatele, požádejte je nejprve o informace o vlastněném oprávnění a ověřte jej. (Můžete si poskytovatele vyhledat v online registru oprávněných poskytovatelů regulačního orgánu).

Když přistupujete k účtu Revolut prostřednictvím poskytovatele otevřeného bankovnictví nebo externího poskytovatele, stále se na vaše používání účtu Revolut vztahují naše podmínky a ujednání.

Může se stát, že budeme nuceni zablokovat přístup poskytovatele otevřeného bankovnictví či externího poskytovatele k vašemu účtu (například na základě obavy z podvodného jednání nebo pokud poskytovatel nevlastní potřebná oprávnění nebo z jiných zákonných nebo regulatorních důvodů). V takových případech se vás budeme snažit na situaci upozornit předem, nebo co nejdříve po jejím vzniku. Zkontaktujeme vás prostřednictvím aplikace Revolut nebo e-mailem, pokud bychom tak nejednali v rozporu se zákonem nebo neexistují platné bezpečnostní důvody, které by nám v tom bránily. Zablokování externího poskytovatele také zrušíme, jakmile pominou důvody pro zamítnutí jejich přístupu.

Dále máte právo zablokovat přístup poskytovatele otevřeného bankovnictví nebo externího poskytovatele ke svému účtu Revolut. Kontaktujte nás, pokud si myslíte, že některý z nich jedná bez vašeho souhlasu.

Když využíváte služeb poskytovatele otevřeného bankovnictví nebo externího poskytovatele, udělujete jim oprávnění a souhlas k přístupu k informacím o vašem účtu Revolut nebo k tomu, aby vaším jménem prováděli platby z vašeho účtu Revolut. Způsob, jakým využíváme vaše informace k těmto a jiným účelům, je uveden v zásadách ochrany osobních údajů.

Přístup k účtům u jiných poskytovatelů pomocí aplikace Revolut:

Také můžete pomocí aplikace Revolut přistupovat ke svým účtům u jiných poskytovatelů a provádět z nich platby. Tyto služby nazýváme „služby otevřeného bankovnictví“. Revolut má oprávnění k poskytování těchto služeb.

Pokud chcete použít naše služby otevřeného bankovnictví, abyste si mohli zobrazit informace o účtu u jiného poskytovatele, musíte nám k danému účtu povolit přístup. Nebudeme ukládat žádné citlivé údaje, které nám poskytnete při udělování tohoto povolení.

Když nám povolíte přístup k účtu:

 • Získáme vaším jménem přístup k informacím o vašem účtu (to znamená k informacím, jako jsou podrobnosti účtu, historie transakcí a funkce vašeho účtu).
 • Tyto data zanalyzujeme, abychom vám poskytli informace o výdajích (například návrhy, jak byste mohli ušetřit).
 • Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat přes aplikaci Revolut.

Způsob, jakým používáme vaše informace k těmto a jiným účelům, je uveden v zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud chcete použít naše služby otevřeného bankovnictví, abyste mohli provést platbu z účtu u jiného poskytovatele, musíte nám také povolit provedení této platby. Nebudeme ukládat žádné citlivé údaje, které nám poskytnete při udělování tohoto povolení.

11. Je používání aplikace Revolut nebo karty Revolut nějak omezeno?

Používejte prosím aplikaci a kartu Revolut zodpovědně a rozumně.

Řídicí panel a kartu Revolut je například zakázáno využívat (přímo i nepřímo):

 • k nezákonnému jednání (např. k podvodům);
 • způsobem, o němž máme oprávněný důvod se domnívat, že by mohl poškodit naši schopnost poskytovat služby;
 • pouze k zasílání a přijímání peněz z účtu kreditní karty;
 • k jakýmkoli transakcím s cílem získat hotovost jinak než výběrem z bankomatu;
 • k ovládání či používání účtu Revolut, který vám nepatří;
 • k předání karty Revolut jiné osobě;
 • k poskytnutí přístupu nebo umožnění použití aplikace Revolut nebo vašeho účtu jiné osobě;
 • ke zneužití, využití nebo obcházení jakýchkoli omezení poskytovatele služeb, u kterého je zaregistrována vaše karta Revolut. Například je možné použít pouze jednu kartu Revolut u poskytovatele služeb, který nabízí předplatné nebo zkušební období zdarma, nebo- k obchodním spekulacím s cizími měnami (tj. k využívání očekávaných nárůstů nebo poklesů kurzu) nebo k využívání nesrovnalostí na devizovém trhu.

Děkujeme, že s námi i se zaměstnanci podpory jednáte s úctou – jsme tu pro vás!

Pohyby na účtu

12. Zaslání peněz na účet

Na svůj účet můžete zaslat peníze prostřednictvím debetní nebo kreditní karty, která je u nás zaregistrovaná (neboli prostřednictvím své uložené karty), nebo bankovním převodem. Uložená karta musí být vedená na vaše jméno.

Zasíláte-li peníze z bankovního účtu, musíte při transakci použít údaje k účtu uvedené v aplikaci Revolut. Jakmile peníze obdržíme, přidáme na vaše konto ekvivalentní částku v elektronických penězích. Dodržíte-li veškeré pokyny v aplikaci, vyhnete se zpoždění.

To, které údaje budou při provádění transakce požadovány, záleží na měně zasílaných prostředků. Pokud na svůj účet chcete kupříkladu zaslat peníze v britských librách (£), musíte zadat údaje uvedené v aplikaci Revolut u librového účtu.

Využíváte-li uloženou kartu nebo bankovní účet v jedné měně k zaslání peněz na účet v jiné měně, pak je možné, že si vaše banka nebo poskytovatel karty strhne poplatek.

O zasílání peněz na účet se dozvíte více v našich nejčastějších dotazech.

Buďte bez starostí – zůstatek na účtu Revolut nebude nikdy nedostatečný

Víme, jak je pro vás důležité mít neustále možnost platit z účtu, kdykoliv se vám zachce. Můžete nás oprávnit k přidávání peněz na váš účet z uložené karty v případě, že zůstatek na vašem účtu klesne pod určitou hodnotu. Říkáme tomu automatické navýšení. Automatické navýšení můžete kdykoliv zrušit přes aplikaci Revolut nebo kontaktováním poskytovatele karty.

Omezení výše platby

Máme právo omezit výši příchozích či odchozích plateb nebo částku, kterou je možné vybrat nebo zaplatit kartou Revolut. Můžeme také omezit výši jednorázové směny deviz nebo povolenou výši směny za určité období. Limity se mohou průběžně měnit. Informace o limitech naleznete v nejčastějších dotazech.

Držte se jedné měny

Je důležité, aby byly příchozí platby na váš účet ve stejné měně, v které je veden váš účet. Jinak bude příchozí platba směněna na měnu, v které je veden váš účet. To znamená, že na váš účet může být připsáno více nebo méně peněz, než jste očekávali. Za ztráty vzniklé tímto způsobem neneseme odpovědnost.

Na určité způsoby přidávání peněz se v některých oblastech vztahují poplatky

Vždy vám nabídneme způsob jak přidat peníze bez poplatků. U některých způsobů přidávání peněz nám v některých oblastech vznikají náklady. Pokud tomu tak je, můžeme tyto náklady převést na vás v podobě poplatku. Vždy vám s předstihem řekneme, o jaký poplatek se jedná. Způsob výpočtu těchto poplatků je uveden v našem ceníku.

13. Převod peněz mezi účty Revolut

Můžete zasílat a přijímat platby z jiných účtů Revolut. Tento druh platby nazýváme okamžitý převod.

Okamžitý převod na účet Revolut jiného uživatele provedete tak, že daný účet vyberete ze seznamu kontaktů v aplikaci Revolut a budete se řídit pokyny. Prostředky se připíší na konto druhé osoby okamžitě.

Skupinové trezory

Členové skupinového trezoru mohou také zasílat okamžité platby.

Skupinový trezor je druh účtu, který je založen a spravován jedním uživatelem Revolut. Všichni členové skupinového trezoru mohou sledovat pohyby na účtu trezoru a kdykoliv skupinu opustit. Uživatel Revolut, který skupinový trezor založil (majitel), je jediný, kdo může z trezoru vybírat peníze, zrušit jej a přidávat či odebírat členy. Ke skupinovému trezoru se připojte a zasílejte na něj peníze, pouze znáte-li dobře jeho majitele.

14. Provádění jiných druhů transakcí

Zaslat peníze na svůj nebo na cizí bankovní účet nikdy nebylo snazší. Můžete provést jednorázovou platbu nebo nastavit opakovanou platbu. Stačí v aplikaci Revolut zadat číslo účtu a kód banky (pro mezinárodní platby kód BIC a IBAN) účtu, na který zasíláte peníze, a řídit se pokyny na obrazovce. Můžeme vás požádat i o další informace.

Používání karty Revolut

Rovněž můžete provádět platby či výběry hotovosti s použitím karty Revolut.

Když z karty Revolut vybíráte peníze v bankomatu nebo když s ní platíte (třeba v obchodě nebo v restauraci), považujeme danou platbu za schválenou z vaší strany, kromě následujících případů:- pokud nám oznámíte, že došlo ke krádeži vašich peněz z účtu, nebo

 • pokud jste toho názoru, že jsme nejednali dle vašich pokynů.

Může se stát, že si za výběry z karty naúčtujeme poplatek. Více o těchto poplatcích se dozvíte v našem ceníku.

Za ztráty vzniklé z důvodu neúspěšné devizové platby neneseme odpovědnost

Může se stát, že zadáte platbu na účet jiné osoby, ale tato platba je nám vrácena. Pokud došlo při zadání platby ke směně deviz a při transakci prokazatelně nedošlo k žádné chybě z naší strany, pak při vracení platby na váš účet opět převedeme peníze do jejich původní měny. Z toho důvodu může být částka připsaná na váš účet nižší (ale i vyšší), než kolik jste původně odeslali. Za takto vzniklé ztráty neneseme odpovědnost.

EHP sdružuje všechny země Evropské unie, plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Pracovním dnem se rozumí každý den kromě víkendů a státních svátků v Anglii.
**Inkasa**

Inkaso je jakákoli platba, kterou z vašeho účtu strhne osoba, které platbu provádíte. Rozdíl mezi inkasem a ostatními platbami spočívá v tom, že inkaso si strhává osoba, které platíte (platbu nezadáváte vy). Osoba, které platíte, k tomu potřebuje vaše svolení.

Inkaso nastavuje osoba, které platíte, a její banka. Banka této osoby nás zkontaktuje a sdělí nám, že jste k inkasu dali svolení. Určí částku platby a kontaktuje nás, aby ji převzala.

V současné době podporujeme inkaso v eurech na účty v jednotné oblasti pro platby v eurech (prostřednictvím systému SEPA) a v britských librách na účty ve Spojeném království (prostřednictvím systému Bacs). Váš přístup k inkasům závisí na tom, kde žijete.

Svoje inkaso máte pod kontrolou. Můžete omezit částku nebo četnost jejího vyplácení. Stačí, když nám dáte vědět přes aplikaci Revolut.

Inkaso také můžete před jeho provedením zrušit. Inkaso v jednotné oblasti pro platby v eurech lze zrušit až do konce pracovního dne před jeho splatností. Inkaso ve Spojeném království lze zrušit do 15:00 pracovního dne v den splatností.

I když už je příliš pozdě na zrušení inkasa, můžete mít nárok na vrácení peněz.

 • Jestliže jste provedli inkaso v eurech na účet v jednotné oblasti pro platby v eurech (prostřednictvím systému SEPA), máte nárok na bezpodmínečné vrácení peněz, pokud nás kontaktujete nejpozději do osmi týdnů od data stržení dané částky z vašeho účtu.

Jestliže jste provedli inkaso v britských librách na účet ve Spojeném království (prostřednictvím systému Bacs), můžete nás požádat, abychom vaším jménem požadovali vrácení vznesením nároku na náhradu inkasa. Výsledek vašeho nároku bude záviset na pravidlech systému Bacs.

15. Co když bude platba zaslána na špatný účet, nedojde k jejímu odeslání nebo se zpozdí?

Jak postupovat, když si myslíte, že někdo udělal chybu?

Vždy se snažíme zpracovávat vaše platby co nejlépe a včas, ale někdy může dojít k chybě a platba se zpozdí nebo ji dostane jiná osoba, než jste původně chtěli.

Pokud se někde stala chyba a osoba, které jste zaplatili nebo která zaplatila vám, se nachází v EHP, oznamte nám to prosím přes aplikaci Revolut. Čím dříve nám situaci oznámíte, tím lépe. Nesmí to být více než 13 měsíců od platby.

Nepřijdou-li peníze na účet, na který jste je zaslali, z důvodu chyby na naší straně, vrátíme částku na váš účet. Pokud jste kvůli naší chybě museli zaplatit jakékoli poplatky nebo úroky, budou vám zpětně proplaceny.

Obdržíme-li platbu ve prospěch vašeho účtu, ale peníze nebudou na váš účet převedeny včas, okamžitě vám na účet připíšeme částku ve výši této platby.

Výše uvedené se nevztahuje na směnu deviz.

Jak postupovat, když si myslíte, že jste udělali chybu?

Před provedením platby vždy zkontrolujte, že jste zadali správné údaje o osobě, které chcete zaplatit. Vždy je vhodné provést zkušební platbu malé částky (např. 1 £), abyste se ujistili, že máte správné podrobnosti účtu. Vždy byste měli dát pozor na následující:- Měli byste vždy vědět, komu své peníze posíláte. Pokud se na vás někdo obrátí s žádostí o platbu a vy nebudete vědět, o koho nebo o jakou platbu se jedná, můžete se stát obětí podvodu.

 • Kontakty, které vidíte v aplikaci Revolut, jsou převzaty ze jmen a telefonních čísel, které jste uložili do svého vlastního telefonu. My ani nikdo jiný tato jména a čísla neověřuje. To znamená, že pokud jste do telefonu uložili nesprávné číslo nebo jméno, zaplatíte nesprávné osobě a můžete přijít o své peníze.
 • Uživatelská jména, která vidíte v aplikaci Revolut, se mohou podobat jiným uživatelským jménům a jednotliví uživatelé je mohou měnit. Podnikáme kroky k odstranění nevhodných uživatelských jmen, ale my ani nikdo jiný tato uživatelská jména neověřuje. Pokud si tedy nejste jisti, že osoba je tím, za koho se vydává, můžete zaplatit nesprávné osobě a přijít o své peníze.

Nejsme zodpovědní za to, že provedeme platbu osobě podle vašich pokynů, ani když omylem zadáte nesprávné číslo účtu, uživatelské jméno nebo telefonní číslo. Pokud nás však požádáte, pokusíme se získat vaše peníze zpět. Můžeme se také pokusit získat informace o příjemci, abyste se mohli pokusit získat je zpět sami (pokud nám to zákon dovoluje). Pokusíme se to udělat, ale nezavazujeme se k tomu, a v některých případech toho ani nebudeme schopni.

Pokud na druhou stranu někdo omylem pošle platbu na váš účet Revolut, můžeme ji vrátit nebo zadržet. Můžeme to udělat i v případě, že už jste část platby utratili. Pokud osoba, která omylem provedla platbu, uplatní právní nárok, aby ji získala zpět, možná jí budeme muset poskytnout vaše informace.

Z těchto důvodů byste svůj účet měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je vše v pořádku.

16. Odesílejte a přijímejte peníze přes odkazy pro platbu

Chcete-li zaslat peníze někomu, kdo nemá účet Revolut, můžete využít tzv. odkaz pro platbu. Stačí přejít do aplikace Revolut, zadat požadovanou částku k odeslání, kliknout na možnost „vytvořit odkaz pro platbu“ a odeslat odkaz příjemci.

Také můžete vytvořit odkaz pro platbu určený k přijímání plateb.

Jakmile tento odkaz odešlete, daná osoba může platbu dokončit přes odkaz, a to zadáním požadovaných údajů, nutných k odeslání na váš účet nebo k získání peněz z účtu.

 • Je-li vám určená příchozí platba nižší než 250 liber (nebo ekvivalentní částka v jiné měně), musí daná osoba zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě pomocí odkazu do 24 hodin. Platba bude následně provedena z její karty.
 • Je-li odchozí platba z vašeho účtu nižší než 250 liber (nebo ekvivalentní částka v jiné měně), musí daná osoba zadat údaje o svém bankovním účtu pomocí odkazu do 24 hodin. Platba bude následně připsána na její bankovní účet.
 • Je-li odchozí nebo příchozí platba vyšší než 250 liber (nebo ekvivalentní částka v jiné měně), bude pro dokončení transakce daná osoba požádána o členství v Revolutu.

Čas od času se může stát, že je platba nižší než 250 liber (nebo ekvivalentní částka v jiné měně) a osoba, která obdrží odkaz pro platbu, si musí stejně založit účet Revolut před přijetím platby. Pokud si účet Revolut nezaloží včas, nebudeme moci na její účet odesílat platby ani je z něj přijímat.

17. Jaký měnový kurz používáte?

Když nás požádáte o směnu deviz nebo o konverzi příchozí či odchozí platby z vašeho účtu (včetně výběrů hotovosti) na jinou měnu, použijeme kurz vycházející z našich údajů z trhu, které vycházejí z kurzů devizových trhů. To znamená, že používáme variabilní měnový kurz, který se neustále mění. Procentuální přirážku uplatňujeme při transakcích:- v měnách, které nejsou vždy snadno dostupné (např. méně obchodované měny jako thajský baht apod.), nebo

 • když nám dáte pokyn, abychom provedli převod o víkendu nebo o státním svátku (v Londýně).

Naše aktuální kurzy si vždy můžete zobrazit v aplikaci Revolut. Po provedení směny je ve vaší historii transakcí v aplikaci Revolut také uveden použitý měnový kurz.

Měnový kurz se může od chvíle, kdy jste nám sdělili záměr směnit měnu, do okamžiku skutečného provedení směny změnit. To znamená, že když nás požádáte o směnu měny, můžete obdržet o trochu více nebo méně, než jste očekávali.

Více informací o přirážkách můžete nalézt v našem ceníku.

Neneseme odpovědnost, pokud přijdete o peníze z důvodu směny deviz.

Také neneseme odpovědnost za to, že vám při převodu měny někdo jiný účtuje poplatek nebo nabízí odlišný kurz. Je to proto, že tyto poplatky neúčtujeme a odlišný kurz nestanovujeme my. Je to proto, že tyto poplatky neúčtujeme a odlišný kurz nestanovujeme my. Představte si například, že pojedete do zahraničí a při placení účtu v restauraci odsouhlasíte (na platebním terminálu), že budete platit ve své domácí měně namísto místní měny restaurace. V takové chvíli restauraci (nebo její banku) žádáte, aby měnu převedla za vás, a ona vám může účtovat poplatek nebo použít odlišný kurz.

Všichni uživatelé s plánem Standard mohou každý měsíc provést určitý počet směn s tímto kurzem. Tento počet závisí na tom, jaká je vaše základní měna, a je uveden v našem ceníku. Uživatelé s plánem Standard, kteří smění více, než je tato částka, začnou platit poplatek za spravedlivé používání (ten se neúčtuje zákazníkům s plány Premium a Metal).

18. Mohu zrušit platbu nebo směnu deviz?

Pokud je naplánováno budoucí provedení platby z vašeho účtu (např. opakovaná platba), můžete ho zrušit přes aplikaci Revolut kdykoli před koncem pracovního dne před její splatností. Jedinou výjimkou jsou inkasa ve Spojeném království, která lze zrušit kdykoli před 15:00 v den jejich splatnosti.

Po provedení platby už ji zrušit nemůžete. To znamená, že nemůžete zrušit žádnou platbu, u které nás požádáte o okamžité provedení (jako je okamžitý převod nebo směna deviz).

19. Jak dlouho trvá provedení platby?

Chápeme, že při provádění platby je nejdůležitější, aby příjemce peníze obdržel včas. Kdy banka příjemce obdrží platbu, záleží na tom, kdy nás požádáte o její provedení a v jaké měně budete chtít, abychom ji provedli.

Níže uvedená tabulka popisuje, jak rychle provádíme platby.

Typ platby, kterou chcete provést

Pokud nám příkaz k platbě zašlete v tento okamžik…

…obdržíme váš příkaz k platbě v tento okamžik.

Okamžitý převod na účet Revolut

Kdykoliv

Okamžitě

Platba na cizí bankovní účet

Do 13:00 pracovního dne

Okamžitě

Po 13:00 pracovního dne

Následující pracovní den

V jiný než pracovní den

Následující pracovní den

Platba na bankovní účet odkazem pro platbu

Kdykoliv

Jakmile příjemce platby vyplní bankovní údaje (pokud tak učiní do 24 hodin od okamžiku, kdy jste odeslali odkaz pro platbu)

Platba na bankovní účet s budoucím datem (např. opakovaná platba)

Kdykoliv

Tentýž pracovní den (je-li platba z vašeho účtu splatná v pracovní den) nebo následující pracovní den (pokud má platba odejít v jiný než pracovní den)V níže uvedené tabulce jsou uvedeny termíny plateb v cizí měně.

Měna platby

Den, kdy platba dorazí na účet příjemce, poté co částku strhneme z vašeho účtu

€ nebo £

Následující pracovní den

Jakákoli jiná měna než € nebo £, na bankovní účet v EHP (mimo Velkou Británii)

Max. do 4 pracovních dní

Jakákoli jiná měna než € nebo £, na bankovní účet mimo EHP

Jak nejrychleji to dokážeme. Doba provedení platby záleží na tom, kde se nachází banka příjemce vaší platby. Obraťte se na nás přes aplikaci Revolut a my uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vám pomohli.

Zažádáte-li o směnu deviz, obdržíte od nás směněné elektronické peníze okamžitě.

20. Kdy můžeme odmítnout nebo odložit provedení platby

Provedení platby musíme odmítnout nebo odložit v následujících případech:

 • pokud ze zákonných důvodů nemůžeme platbu provést nebo musíme ze zákonných důvodů provést dodatečná ověření;
 • pokud porušíte tyto podmínky a ujednání způsobem, který oprávněně vyhodnotíme jako dostačující k odmítnutí či odložení platby;- pokud dojdeme k názoru, že zpracování vašeho příkazu by bylo v rozporu s těmito podmínkami nebo že váš příkaz neobsahuje veškeré údaje, které potřebujeme k řádnému provedení platby;- pokud daná částka přesahuje nebo by přesáhla jakýkoli limit vašeho účtu. Tyto limity jsou uvedeny v našich nejčastějších dotazech;- pokud na vašem účtu není dostatek prostředků k provedení dané platby a uhrazení veškerých poplatků;
 • pokud je vydáno prohlášení o vašem konkursu nebo uzavřete-li s věřiteli dobrovolnou dohodu a vyrovnání;
 • pokud nedokážeme i přes vynaložení maximálního možného úsilí platbu provést včas;
 • pokud nám v provedení platby brání třetí strana (pokud například Mastercard či Visa nepovolí platbu nebo výběr hotovosti kartou Revolut);- pokud nám dlužíte peníze nebo chceme uplatnit právo na vyrovnání (více informací viz níže);
 • pokud nedodáte důležité informace, o které jsme vás požádali z oprávněných důvodů, nebo
 • pokud jsme pozastavili fungování vašeho účtu.

Můžeme rovněž odmítnout vydání nové karty Revolut, nebudete-li mít dostatek peněz na účtu k zaplacení vydání nebo doručení nové karty.

Dojde-li k odmítnutí vaší platby, vždy se vás o tom pokusíme informovat
Pokud to bude možné, pak vám zamítnutí platby oznámíme přes aplikaci Revolut. Bude-li vás zajímat, z jakých důvodů jsme platbu zamítli a jak situaci dál řešit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím aplikace.

Neneseme odpovědnost za žádné škody, které vám vzniknou z důvodu našeho zamítnutí či pozastavení platby.

21. Poplatky za odchozí či příchozí platby

Neúčtujeme si žádné poplatky za provedení jakékoli platby. Nebudeme vám účtovat poplatek ani za posílání místních plateb ve vaší základní měně.

Pokud provedete platbu v jiné měně nebo do jiné země, můžeme účtovat poplatek za mezinárodní platbu nebo poplatek SWIFT. Tyto poplatky jsou uvedeny v našem ceníku. Před provedením platby vás na ně v aplikaci Revolut vždy upozorníme a řekneme vám, jaká je jejich výše.

Jiní účastníci transakce, jako je např. banka příjemce či zprostředkovatelské banky (banky, které poskytují platební služby pro převody mezi jinými bankami), budou účtovat vlastní poplatky za vaši odchozí či příchozí platbu. Z toho důvodu můžete vy nebo osoba, které platbu zasíláte, obdržet méně peněz, než jste očekávali. Například se může stát, že vám někdo zašle 100 liber, ale vy obdržíte pouze 90 liber, protože banka plátce si naúčtovala poplatek 10 liber.

Může k tomu dojít, pokud:

 • banka osoby, které zasíláte platbu nebo od které platbu přijímáte, se nachází v EHP a platba je prováděna v měně jiného než členského státu EHP nebo- banka osoby, které zasíláte platbu nebo od které platbu přijímáte, se nachází mimo EHP.

Co když se něco zvrtne

22. Co když mi někdo ukradne peníze z účtu?

Pokud si myslíte, že vám někdo krade z účtu, krádež nám oznamte co nejrychleji prostřednictvím aplikace Revolut (nejpozději však do 13 měsíců od zmizení peněz). Peníze vám převedeme zpět na účet, pokud:- nemohli jste předpokládat, že hrozí riziko zneužití vašich přihlašovacích údajů či karty Revolut;

 • k platbě došlo kvůli pochybení osoby, za kterou neseme odpovědnost;
 • platba byla provedena poté, co jste nám oznámili, že vaše přihlašovací údaje jsou známy jiné osobě či že došlo ke ztrátě nebo krádeži vaší karty Revolut, případně pokud jsme vám nijak neumožnili nás o tom informovat; nebo- byli jsme ze zákona povinni vám poskytnout jisté pokyny poté, co jste zadali platbu, ale my jsme pokyny neposkytli.

-Také vám vrátíme veškeré poplatky, které byly naúčtovány v souvislosti s krádeží peněz z vašeho účtu.

Nebudeme vám zpětně nic proplácet, pokud zjistíme na vaší straně podvodné jednání nebo úmyslné či nedbalé pochybení, co se týče ochrany přihlašovacích údajů nebo karty Revolut (s výjimkou případů, kdy jste nás o něm informovali před ukradením peněz z účtu). Ukradené peníze vám například neproplatíme v případě, že někomu poskytnete PIN ke své kartě Revolut a tato osoba následně bez vašeho vědomí s touto kartou provede platbu.
### 23. Kdy vám můžeme zablokovat účet nebo kartu Revolut

Bezpečnost vašich peněz je pro nás důležitá. Můžeme vám zabránit v provádění plateb z účtu nebo kartou Revolut, máme-li oprávněný důvod k obavám ohledně bezpečnosti nebo možného zneužití či nepovoleného použití účtu.

Dále můžeme účet či kartu Revolut zablokovat, pokud to ukládají naše zákonné povinnosti.

Zablokování aplikace nebo karty Revolut vám oznámíme přes aplikaci Revolut předem, nebo co nejdříve to bude možné. Také vás budeme informovat o důvodech zablokování (nebude-li se jednat o narušení naší či vaší bezpečnosti či o jednání v rozporu se zákonem).

24. Kdy máte právo pozastavit či zrušit můj účet?

Ve výjimečných případech můžeme váš účet zrušit nebo pozastavit s okamžitou platností a zakázat vám přístup na naše webové stránky. Výjimečnými případy se rozumí následující:- máme-li důvod vás podezřívat z podvodného jednání;

 • pokud jste nám (nebo osobě jednající naším jménem) neposkytli informace, které potřebujeme, nebo máme důvod domnívat se, že jste poskytli nesprávné či nepravdivé informace;- z vaší strany došlo k trvalému nebo závažnému porušení těchto podmínek a ujednání a nezjednali jste nápravu v přiměřené lhůtě, jak jsme vás požádali;- máme-li důvod domnívat se, že vaše používání aplikace Revolut poškozuje naši společnost či její software, systémy nebo hardware;- máme-li důvod domnívat se, že dalším využíváním účtu můžete poškodit naši pověst a dobré jméno;
 • pokud jsme vás požádali o splacení dlužné částky a vy jste tak neučinili v přiměřené lhůtě;
 • pokud jste vyhlásili úpadek nebo
 • pokud jsme povinni tak učinit ze zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

Váš účet se můžeme rozhodnout zrušit či pozastavit i z jiných důvodů. V takovém případě bychom vás kontaktovali prostřednictvím aplikace Revolut minimálně dva měsíce předem.

Zrušením účtu a vypovězením smlouvy mohou být také ukončena jakákoli další ujednání, která jste uzavřeli s námi nebo naším prostřednictvím. Pro více informací nás můžete kontaktovat, nebo využít aplikaci Revolut.
### 25. Tyto podmínky můžeme měnit

Tyto podmínky a ujednání můžeme změnit pouze z níže uvedených důvodů:

 • pokud se domníváme, že změnou docílíme větší srozumitelnosti a užitečnosti podmínek;
 • aby podmínky odpovídaly fungování našich služeb, zejména pokud jsou změny vyžadovány z důvodu změny poskytování některého finančního systému nebo technologie;- aby podmínky odpovídaly našim zákonným povinnostem;
 • aby podmínky odrážely změny v nákladech na provozování našich služeb nebo
 • protože měníme služby či produkty nebo zavádíme nové a tyto novinky či změny mají vliv na stávající služby či produkty, které upravují tyto podmínky.

Upozornění na provedené změny

V případě, že zavádíme nový produkt nebo službu, které nemají vliv na podmínky používání vašeho účtu, pak můžeme produkt nebo službu zavést okamžitě a na změny vás upozornit předtím, než je použijete.

V opačném případě vás přes aplikaci Revolut upozorníme na zamýšlené změny dva měsíce před jejich zavedením. Nebudete-li nás kontaktovat a požadovat zrušení účtu před provedením těchto změn, budeme předpokládat váš souhlas se změnami.

26. Vaše právo na vrácení peněz v případě plateb kartou Revolut

Platby kartou Revolut

Můžete nás požádat o vrácení peněz stržených z vašeho účtu, platí-li vše z níže uvedeného:

 • souhlasili jste s provedením platby, ale nesouhlasili jste s výší platby;
 • odečtená částka přesahuje částku, kterou jste mohli důvodně předpokládat po zvážení všech okolností (včetně obvyklých výdajů);- příjemce platby se nachází v EHP;
 • nezadali jste nám příkaz k platbě přímo;
 • ani my, ani příjemce platby jsme vám neposkytli informace o této platbě v období čtyř týdnů předcházejících platbě a
 • požádáte nás o vrácení peněz nejpozději osm týdnů od stržení dané částky z vašeho účtu.

Mohou vám být vráceny peníze, pokud dáte např. v hotelu svolení, aby vám z karty Revolut strhli cenu za vše, co si vezmete z minibaru, ale hotel vám následně strhne víc, než jste mohli rozumně předpokládat v okamžiku udělení svolení ke stržení peněz.

V podobných případech vás můžeme požádat o další informace potřebné k prošetření situace. Vrácení peněz provedeme nejpozději do 10 pracovních dní ode dne, kdy nám poskytnete požadované informace, případně vás ve stejné lhůtě informujeme o důvodech zamítnutí žádosti o vrácení peněz.

27. Co když nebude můj účet, karta nebo aplikace Revolut fungovat správně? Nesete za to odpovědnost?

Uděláme vše, co je v přiměřené míře v našich silách, abychom zajistili nepřerušené fungování služeb, jejich neustálou dostupnost a přiměřenou rychlost. Výše uvedené nicméně nemůžeme vždy zaručit, stejně jako nemůžeme zaručit bezproblémový provoz našich služeb. Při poskytování služeb spoléháme na některé třetí strany, které mohou být důvodem přerušení našich služeb. Bez ohledu na příčinu přerušení děláme vždy vše pro to, abychom případný problém vyřešili.

Pokud vlastníte kartu Revolut, upozorníme vás na veškeré změny systému, které budou mít vliv na používání karty.

Neneseme odpovědnost za ztráty vzniklé z důvodu naší neschopnosti dostát svým závazkům zajistit příchozí a odchozí platby na vašem účtu, pokud se tak stane z následujících důvodů:- plnění zákonné povinnosti nebo

 • nepředvídatelných událostí, které jsme nemohli ovlivnit a kterým se v danou chvíli nedalo vyhnout.

Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete používat svou kartu Revolut, neseme odpovědnost pouze za výměnu této karty.

Neseme odpovědnost pouze za předvídatelné ztráty

Porušíme-li tuto smlouvu, neseme odpovědnost pouze za ztráty, které byly v okamžiku uzavření smlouvy předvídatelné.

Žádné ustanovení těchto podmínek a ujednání nezrušuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku naší nedbalosti, podvodu nebo podvodného jednání a tvrzení.

28. Jak může vzniknout dlužná částka

Na účtu si nemůžete půjčovat peníze (například provést platby ve výši přesahující aktuální zůstatek), ale můžete využít některý z našich úvěrových produktů. Pokud se dostanete do mínusu (například nebudete mít dostatek elektronických peněz na zaplacení dlužných poplatků), musíte účet okamžitě dobít.

Když vám vůči nám vznikne dlužná částka, máme právo si tuto částku odečíst od jakékoli platby, kterou vám máme proplatit. Nazýváme to právo na vyrovnání.

Úhrada poplatků a jiných dlužných částek (s výjimkou poplatků třetích stran za příchozí či odchozí platby)

Poplatky, které po vás můžeme požadovat, jsou uvedeny v našem ceníku.

Pokud nám dlužíte poplatky (s výjimkou poplatků třetích stran za příchozí či odchozí platby) nebo jakékoli jiné částky, strhneme si dlužnou částku z vašeho účtu v měně vaší domovské země (tj. vaší základní měně).

Nemáte-li na svém účtu dostatek prostředků v základní měně, strhneme si ekvivalentní hodnotu z vašich prostředků v jiné měně. Nemáte-li na účtu dostatek prostředků nutných k zaplacení poplatků či jiných dlužných částek, můžeme tuto částku získat některým z níže uvedených způsobů.

Je možné, že se na vás vztahuje povinnost platit daně nebo náklady vzniklé v souvislosti s příchozími či odchozími platbami na účtu, které nejsme povinni od vás vybírat. V některých případech, jste-li například zákonným občanem Irské republiky nebo vybíráte-li peníze z bankomatu na území Irské republiky, vám můžeme naúčtovat kolkovné až do maximální zákonem povolené výše, a to v souladu s požadavky irského úřadu Revenue Commissioners. Na podobné situace je nutné dávat pozor.

Pokud nám dlužíte peníze a nedobijete svůj účet ani dluh nesplatíte do sedmi dnů, můžeme danou částku získat následujícími způsoby:- stržením dlužné částky z vaší uložené karty;
 • uplatněním našeho práva na vyrovnání nebo
 • podniknutím dalších právních kroků s cílem získat peníze, které nám dlužíte, například předáním pokynů právním zástupcům nebo výběrčím pohledávek.

Pokud k některým (nebo všem) takovým krokům přistoupíme, můžeme vám účtovat vynaložené náklady v přiměřené výši.### 29. Kdy můžete nést odpovědnost za naše ztráty

Můžete nést odpovědnost za některé naše ztráty

Porušíte-li ustanovení těchto podmínek a ujednání a my následkem toho utrpíme ztrátu, platí následující:

 • ponesete odpovědnost za veškeré ztráty, které nám vnikly v důsledku vašeho jednání (tyto ztráty se budeme snažit minimalizovat);- pokud v důsledku vašeho jednání přijdeme o zisk, můžete nést odpovědnost i za tyto ztráty. Odpovědnost neponesete v případě, že bychom tak byli za stejnou ztrátu odškodněni dvakrát, a- rovněž ponesete odpovědnost za přiměřené soudní výlohy, které mohou vzniknout v důsledku našich ztrát.

30. Jak podat stížnost

Nejste-li s našimi službami spokojeni, vynasnažíme se, aby se to změnilo

Vždy se snažíme dělat maximum, jsme si ale vědomi toho, že ne vždy se vše musí podařit. Máte-li jakoukoli stížnost, neváhejte nás kontaktovat.

Úřad Financial Ombudsman Service

Jste-li nespokojeni s vyřešením stížnosti, můžete se obrátit na úřad Financial Ombudsman Service, a to nejpozději do šesti měsíců od data, kdy jsme vám zaslali (nebo měli zaslat) konečnou odpověď.

Adresa úřadu je: Exchange Tower London E14 9SR.

Telefonní číslo pro Spojené království: 0800 023 4567

Mimo Spojené království: +44 20 7964 0500

Více informací naleznete na webových stránkách úřadu. Služeb úřadu můžete využít také prostřednictvím platformy pro řešení sporů online.

Týká-li se stížnost našich služeb pro příchozí a odchozí platby na vašem účtu, můžete se s ní obrátit také na úřad Financial Conduct Authority.

Více informací

Více informací o postupu při vyřizování stížností naleznete zde.

Jak podat stížnost

Chcete-li si pouze s někým promluvit ohledně nějakého problému, obraťte se na nás prostřednictvím aplikace Revolut. Přes aplikaci dokážeme většinou různé záležitosti vyřídit velmi rychle. Pravděpodobně od vás budeme potřebovat níže uvedené informace.

Pokud chcete, můžete pro podání stížnosti využít tento formulář. Nebo nám můžete zaslat e-mail na adresu formalcomplaints@revolut.com.

Budeme od vás potřebovat:

 • vaše jméno;
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu spojené s účtem;
 • datum vzniku problému a
 • popis toho, jak si představujete, že situaci vyřešíme.

Vaši stížnost přezkoumáme a e-mailem vám zašleme reakci. Nestanovíme-li jinak, vzájemná komunikace bude probíhat v angličtině.

Právnické nezbytnosti

31. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Abychom vám mohli poskytovat služby ve smyslu této smlouvy, musíme o vás shromažďovat údaje. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů představujeme ve vztahu k vašim informacím tzv. správce údajů. Více informací o tom, jak využíváme vaše osobní údaje, zjistíte v zásadách ochrany osobních údajů.

Uzavřením této smlouvy nám udělujete souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním vašich osobních údajů za účelem poskytování služeb. Tímto nejsou nijak dotčena naše ani vaše práva a povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas můžete odvolat zrušením účtu, čímž dojde k ukončení naší vzájemné smlouvy. V takovém případě přestaneme využívat vaše osobní údaje k poskytování služeb, ale je možné, že tyto údaje budeme dále uchovávat z jiných zákonných důvodů.

32. Naše duševní vlastnictví

Vyjma případů v části 33 uvedené níže vlastníme veškeré duševní vlastnictví související s našimi produkty (např. obsah naší aplikace a webových stránek, naše logo a design karet). S naším duševním vlastnictvím nesmíte nakládat, jako byste byli jeho vlastníky, můžete pouze využívat naše produkty. Je zakázáno využívat reverzní inženýrství pro výrobu našich produktů (tj. pro jejich kopírování na základě podrobného prozkoumání konstrukce či složení).

33. Některé právnické nezbytnosti

Naše smlouva s vámi

Tato smlouva stanoví výhradně práva vaší osoby a naší společnosti.

Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete postoupit na jinou osobu.

Naše právo na postoupení

Vaše nebo naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy můžeme postoupit, pouze pokud se důvodně domníváme, že to nebude mít vážný negativní dopad na vaše práva vyplývající z těchto podmínek a ujednání nebo že tak musíme učinit, abychom vyhověli právnímu nebo regulačnímu požadavku. Takové postoupení práv a povinností nazýváme novace. Pokud dojde pouze k postoupení práv, nazýváme to převod.

Anglický právní rámec

Tyto podmínky a ujednání se řídí právním řádem Anglie a Walesu.

Anglická verze smlouvy je závazná

Jsou-li tyto podmínky a ujednání překládány do jiných jazyků, jedná se pouze o ilustrativní překlad a závaznou zůstává verze v angličtině.

Duševní vlastnictví třetích stran

V aplikaci Revolut se zobrazují funkce a obsah Google Maps zahrnující duševní vlastnictví, které nám nepatří. Proto se na vaše používání funkcí a obsahu Google Maps vztahují Doplňkové podmínky služby Google Maps / Google Earth (maps.google.com/help/terms_maps.html) a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (www.google.com/policies/privacy/).

Naše právo na vymáhání smlouvy

Porušíte-li naši vzájemnou smlouvu a my nepřistoupíme k vymáhání svých práv nebo vymáhání odložíme, nebude to mít žádný vliv na vymahatelnost těchto ani žádných dalších našich práv v budoucnu.

Podání žaloby na naši společnost

Veškeré soudní spory mezi vámi a naší společností související s těmito podmínkami a ujednáními spadají do příslušnosti soudů Anglie a Walesu.

\