Podmínky použití účtu Revolut Junior

1. Proč jsou tyto informace důležité?

Tento dokument stanoví podmínky použití účtu Revolut Junior a další důležité věci, které o něm potřebujete vědět. Dokument se nazývá Podmínky použití účtu Junior.

Pokud se rozhodnete používat Revolut Junior, platí kromě našich Podmínek použití osobního účtu také tyto Podmínky používání účtu Junior, Podmínky použití osobního účtu se však na službu vztahují také. V případě jakéhokoli rozporu mezi Podmínkami používání osobního účtu a těmito Podmínkami použití účtu Junior platí tyto Podmínky použití účtu Junior.

Pokud se rozhodnete používat účet Revolut Junior, budou tyto Podmínky používání účtu Junior tvořit součást právního ujednání mezi vámi (držitelem účtu) a námi (společností Revolut Ltd). Mezi námi a jakýmikoli mladistvými osobami, kterým umožníte používat svůj účet Revolut Junior, neexistuje žádné právní ujednání.

Abyste mohli založit účet Revolut Junior, musíte mít osobní účet Revolut. Označení ‚vy‘ v těchto Podmínkách používání účtu Junior představuje držitele osobního účtu Revolut. Označení ‚mladistvý‘ představuje jakoukoli osobu, které jste umožnili používat svůj účet Revolut Junior.

Označení ‚aplikace Revolut‘ v těchto Podmínkách používání účtu Junior představuje aplikaci Revolut, kterou musíte použít, abyste získali přístup ke svému osobnímu účtu. Označení ‚aplikace Junior‘ představuje aplikaci, kterou používají mladiství, aby získali přístup k vašemu účtu Revolut Junior. Jedná se o samostatné aplikace. Vy nemáte přístup k aplikaci Junior a mladistvý nemá přístup k aplikaci Revolut.

O kopii těchto Podmínek používání účtu Junior můžete kdykoli požádat přes aplikaci Revolut.

2. Co je účet Revolut Junior?

Revolut Junior je určený pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti získaly finanční dovednosti a naučily se, jak používat a spravovat peníze. (Užívání účtu Revolut Junior pro jiné účely může představovat porušení Podmínek použití účtu Junior.)

Účet Revolut Junior je podúčtem vašeho osobního účtu Revolut, jehož užívání umožníte mladistvému. Protože se jedná o podúčet vašeho osobního účtu, nesete odpovědnost za vše, co mladistvý při jeho používání udělá, jako byste to udělali vy sami.

Mladistvý si může pomocí aplikace Junior zobrazit všechny transakce provedené na svém účtu Revolut Junior. Také mu bude vydána karta propojená s účtem, kterou může použít k placení a výběru hotovosti. Mladiství nemohou pomocí aplikace Junior provádět nebo přijímat převody.

Pomocí aplikace Revolut můžete posílat peníze na účet Revolut Junior i z něj a sledovat, jak mladiství utrácejí. Také můžete sledovat, jak mladiství používají svou kartu.

Pomocí účtu a karty Revolut Junior lze utratit pouze peníze, které jste zaslali na účet Revolut Junior. Pokud se váš mladistvý pokusí provést transakci pomocí vaší karty Revolut Junior a na účtu Revolut Junior nebude dostatek prostředků, bude transakce zamítnuta, i kdyby na vašem osobním účtu Revolut dostatek prostředků byl.

3. Kdo může použít účet Revolut Junior?

V aplikaci Revolut můžete kdykoliv vytvořit účet Revolut Junior. Pokud to uděláte, musíte uvést mladistvého, kterému na tento účet poskytnete přístup. Pokud o to požádáme, musíte nám také poskytnout informace, které potřebujeme k ověření totožnosti mladistvého. Přístup můžete umožnit pouze mladistvému ve věku od 7 do 17 let. Musíte být zároveň jeho opatrovník nebo za něj jinak nést právní odpovědnost.

Pokud takových mladistvých máte více, můžete vytvořit více účtů Revolut Junior. Každý účet Revolut Junior však může být spojen pouze s jedním mladistvým a mladistvého, kterému umožníte přístup k danému účtu, nelze změnit.

4. Kdo je zákonným vlastníkem účtu a karty Revolut Junior?

Účet Revolut Junior je podúčtem vašeho osobního účtu Revolut, a proto jste jeho zákonným vlastníkem vy. Nesete odpovědnost za vše, co mladistvý při používání vašeho účtu Revolut Junior udělá, jako byste to udělali vy sami.

To se týká také případné karty Revolut Junior. Každá karta vydaná k vašemu účtu Revolut Junior je vydána vám a vy udělujete mladistvému oprávnění používat ji vaším jménem. Nesete odpovědnost za ni i za vše, co mladistvý při jejím používání udělá, jako byste to udělali vy sami.

Poskytujeme vám nástroje, které vám pomohou kontrolovat, jakým způsobem mladistvý účet Revolut Junior používá (např. zakázání výběru z bankomatu nebo online nákupů a přidání nebo odebrání peněz), avšak za toto používání nesete i nadále odpovědnost vy.

Práva podle těchto Podmínek používání účtu Junior se vztahují pouze na vás a na nás (společnost Revolut Ltd). Ne na mladistvé. Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete postoupit na jinou osobu.

5. Za co nesu odpovědnost?

Jako zákonný vlastník účtu Revolut Junior nesete odpovědnost za tento účet i za všechny úkony, která na něm provede vámi stanovený mladistvý. Neneseme žádnou odpovědnost za to, jak a kde vámi stanovený mladistvý používá kartu Junior.

Dále nesete odpovědnost za to, abyste:

 • Mladistvému vysvětlili, jak používat váš účet a kartu Revolut Junior v souladu s těmito Podmínkami používání účtu Junior (jste povinni tak učinit předtím, než je začne používat).
 • Zajistili, že mladistvý používá váš účet Revolut Junior způsobem, který je pro vás přijatelný (např. věci, které pomocí něj nakupuje).
 • Zajistili, že mladistvý má na účtu Revolut Junior k dispozici dostatek (avšak ne nadbytek) peněz.
 • Uchovávali své karty Revolut Junior a příslušné kódy PIN a údaje v bezpečí a v případě ztráty nebo odcizení je zablokovali a událost nám oznámili.
 • Nás kontaktovali, pokud potřebujete vyřešit jakýkoli problém nebo odpovědět na jakoukoli otázku související s účtem (aplikace Junior nezahrnuje zákaznickou podporu).

Nezapomeňte, že pravidla pro používání účtu a karty stanovená v Podmínkách použití osobního účtu se vztahují i na váš účet Revolut Junior, protože se jedná o podúčet vašeho osobního účtu Revolut. To znamená, že nesete odpovědnost také za to, že vy i mladistvý používáte váš účet Revolut Junior v souladu s těmito Podmínkami použití osobního účtu.

6. Kdo může použít kartu Revolut Junior a na co?

Ke každému účtu Revolut Junior si můžete objednat jednu kartu Revolut Junior. Tuto kartu smí používat výhradně mladistvý, kterému jste umožnili přístup k účtu.

Kartu Revolut Junior lze použít jako kteroukoli jinou kartu vašeho osobního účtu Revolut k online i osobním nákupům a k výběru z bankomatu. Tyto funkce můžete povolovat a zakazovat v aplikaci Revolut.

Aby byla karta Revolut Junior co nejvíce bezpečná a chráněná, blokujeme typy obchodníků, o kterých si myslíme, že nejsou pro mladistvé vzhledem k jejich věku vhodní. Jedná se například o obchodníky, kteří prodávají pouze alkohol, cigarety a produkty v oblasti hazardních her. Toto blokování provádíme pouze na základě registrovaného typu obchodní činnosti obchodníka (známého také jako kód MCC), nikoli na základě skutečných údajů o tom, jaké produkty se pomocí karty Revolut Junior nakupují. U karet Revolut Junior tedy neexistuje například omezení nákupu alkoholu v supermarketu (protože kategorie Supermarket není omezena) nebo nákupu od obchodníka s nesprávným registrovaným typem obchodní činnosti. Pokud nějakého obchodníka zablokujeme, nemůžete ho odblokovat.

7. Mohu používat účet Revolut Junior ve více měnách?

Účet Revolut Junior můžete otevřít pouze v základní měně vašeho osobního účtu Revolut. Obvykle je to měna země, která odpovídá adrese vašeho osobního účtu Revolut. Toto je také jediná měna, ve které můžete na účty Revolut Junior posílat peníze.

Pokud použijete kartu Revolut Junior k nákupu v jiné než základní měně, provedeme převod měny stejným způsobem, jako bychom provedli transakci na vašem osobním účtu Revolut.

8. Vztahují se na účet Revolut Junior nějaké poplatky nebo limity?

Vytvoření účtu Revolut Junior je zdarma.

Pokud si objednáte kartu Revolut Junior, platí stejné poplatky jako pro váš osobní účet Revolut (např. Standard, Premium, Metal). Pokud bude účtován poplatek, zobrazí se vám v aplikaci dříve, než se naúčtuje, a poté bude účtován na váš osobní účet Revolut.

Na váš účet Revolut Junior se vztahují stejné poplatky jako na váš osobní účet Revolut, kromě následujících výjimek:

 • K dispozici je nižší hodnota bezplatných výběrů z bankomatu, poté je účtován poplatek. Na každé kartě Revolut Junior jsou výběry z bankomatu zdarma do Kč 900 za klouzavé období jednoho měsíce. Poté se účtuje 2% poplatek.
 • V případě devizových transakcí se poplatek pro častého uživatele účtuje od nižší částky. Poplatek pro častého uživatele se bude vztahovat na všechny směny nad Kč 6 000 u každého účtu Revolut Junior za klouzavé období jednoho měsíce.

Na použití vašeho účtu Revolut Junior se vztahují také následující limity, které váš osobní účet Revolut nemá. Pokud máte více účtů Revolut Junior, platí tyto limity pro každý z nich zvlášť, ne pro všechny vaše účty Revolut Junior dohromady:

 • Na účet Revolut Junior lze poslat maximálně Kč 90 000 za rok a v jednu chvíli na něm můžete mít maximálně Kč 67 500.
 • Denní výběr z bankomatu je Kč 2 700. Celkem lze provést maximálně 3 výběry z bankomatu za den a 6 za týden.
 • Při platbě s kartou Revolut Junior lze utratit maximálně Kč 11 250 denně a každý den lze provést maximálně 15 transakcí.

9. Co se stane, když bude zůstatek účtu Revolut Junior záporný?

Účty Revolut Junior stejně jako váš osobní účet Revolut neumožňují záporný zůstatek. Může k tomu však dojít (například proto, že nemáte dostatek peněz na uhrazení poplatků, které nám dlužíte, nebo proto, že jste provedli offline transakci).

Pokud k tomu dojde, budeme vás kontaktovat, abyste záporný zůstatek vyrovnali. Pokud ho nevyrovnáte, převedeme částku záporného zůstatku z vašeho osobního účtu Revolut na váš účet Revolut Junior. Pokud v důsledku toho vznikne záporný zůstatek na vašem osobním účtu Revolut, platí běžným způsobem naše Podmínky použití osobního účtu.

10. Jak lze uzavřít nebo zrušit účet nebo kartu Revolut Junior?

Pokud byste kdykoli chtěli přestat používat účet Revolut Junior, můžete:

 • Zablokovat nebo zrušit kartu Revolut Junior v aplikaci Revolut.
 • Převést z něj část peněz nebo veškerý zůstatek zpět na svůj osobní účet Revolut.

Pokud však chcete trvale uzavřít účet Revolut Junior, musíte nás kontaktovat. Po uzavření převedeme všechny zbývající peníze na účtu Revolut Junior na váš osobní účet a zrušíme příslušnou kartu Revolut Junior. Nezapomeňte, že se na váš účet Revolut Junior vztahují také pravidla pro uzavření účtu uvedená v našich Podmínkách použití osobního účtu.

Co se stane, až mladistvý dosáhne 18 let?

Když mladistvý dosáhne 18 let, může pokračovat v používání účtu Revolut Junior až do dne svých 19. narozenin nebo do vypršení platnosti karty. Osobě, která dosáhla věku 18 let, již novou kartu Junior nevydáme.

Jakmile mladistvý dosáhne 18 let, může si zaregistrovat vlastní osobní účet Revolut. Pokud tak učiní, informujte nás, abychom mohli uzavřít účet Revolut Junior a zrušit přidruženou kartu Revolut Junior.

Co se stane, když rodič uzavře svůj osobní účet Revolut?

Účet Revolut Junior je podúčtem osobního účtu Revolut rodiče, takže uzavření osobního účtu Revolut povede k tomu, že se zruší i účet Revolut Junior.

11. Co se stane, když se přestěhuji do jiné země?

Pokud máte v plánu přestěhovat se trvale do jiné země, kontaktujte nás. Možná nám budete muset poskytnout informace, abychom mohli zjistit, zda vám v dané zemi můžeme dále nabízet účet Revolut Junior. Pokud ne, možná budeme váš účet Junior muset uzavřít.

12. Právnické nezbytnosti

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů vašeho dítěte

Abychom vám mohli poskytovat služby ve smyslu této smlouvy, budeme od vás potřebovat údaje o vašem dítěti. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů představujeme ve vztahu k informacím vašeho dítěte „správce údajů“. Více informací o tom, jak obecně využíváme osobní údaje, zjistíte v zásadách ochrany osobních údajů.

Máme také zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů pro mladistvé, které byste měli dát svému dítěti přečíst a pomoci mu, aby prohlášení porozumělo. Zvláště je to důležité u dětí, kterým platné zákony na ochranu soukromí a údajů poskytují právo vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V této otázce jsou v jednotlivých zemích EU nastaveny různé hranice v rozpětí 13 až 16 let věku dítěte. Za určitých omezených okolností, pokud to zákon umožňuje, můžeme děti v těchto věkových kategoriích požádat o některé jejich osobní údaje a o jejich souhlas s použitím těchto údajů.

Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami používání účtu Junior nám udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů vašeho dítěte, které použijeme pro poskytování služeb vám i vašemu dítěti. Tímto nejsou nijak dotčena naše ani vaše práva a povinnosti ani práva a povinnosti vašeho dítěte stanovené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vašeho dítěte můžete odvolat uzavřením vašeho účtu Revolut Junior, čímž dojde k ukončení vašeho souhlasu s Podmínkami používání účtu Junior mezi vámi a námi. Smlouva a Podmínky použití osobního účtu pro váš osobní účet Revolut mezi vámi a námi však zůstanou v platnosti.

Pokud ukončíte souhlas s těmito Podmínkami používání účtu Junior, přestaneme využívat osobní údaje vašeho dítěte pro účely poskytování služeb, ale je možné, že tyto údaje budeme dále uchovávat z jiných zákonných důvodů.

Všechno ostatní

Nezapomeňte, že s výjimkou případů výslovně upravených v těchto Podmínkách používání účtu Junior platí pro vaše použití účtu Revolut Junior naše Podmínky použití osobního účtu. To znamená, že všechna vaše i naše práva vyplývající z našich Podmínek použití osobního účtu se vztahují i na vaše použití účtu Revolut Junior. Proto byste si měli přečíst tyto Podmínky používání účtu Junior současně s našimi Podmínkami použití osobního účtu.