Produkty

Podmínky vkladu na požádání

Dne 1. července 2022 sloučíme společnost Revolut Payments UAB do společnosti Revolut Bank UAB. Tato verze našich podmínek bude platit od 1. července 2022. Pokud si chcete prohlédnout podmínky platné do 1. července 2022, klikněte zde.


1. Proč jsou tyto informace důležité

V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky a ujednání týkající se vkladového účtu na požádání a souvisejících služeb. Také se zde dozvíte veškeré další potřebné informace.

Tento dokument společně se zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dalšími podmínkami, které se týkají našich služeb, představují smluvní závazek uzavřený mezi:

● vámi, držitelem vkladového účtu na požádání a

● námi, Revolut Bank UAB (dále jen Revolut Bank).

Tuto smlouvu nazýváme podmínky vkladu na požádání. Tato smlouva platí na dobu neurčitou. To znamená, že je platná, dokud ji vy nebo my neukončíme.

Tyto podmínky vkladu na požádání se uzavírají prostřednictvím komunikace na dálku.

Souhlasíte s tím, že tyto podmínky vkladu na požádání a veškerá další komunikace mezi námi budou probíhat v anglickém jazyce. Budeme se snažit vám odpovědět v preferovaném jazyce, vyhrazujeme si však právo reagovat v angličtině.

K těmto podmínkám vkladu na požádání spolu se zásadami ochrany osobních údajů Revolut Bank, standardními informacemi o pojištění vkladů státní společnosti Deposit and Investment Insurance a dalšími podmínkami, které se vztahují na naše služby v aplikaci Revolut, máte přístup kdykoli.

Revolut Bank je banka založená a držící licenci v Litevské republice s číslem společnosti 304580906 a autorizačním kódem LB002119 a se sídlem na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika. Máme licenci a jsme regulováni jako úvěrová instituce ze strany Litevské centrální banky a Evropské centrální banky. Naše licence je k dispozici na webových stránkách Litevské centrální banky zde a naše obchodní a firemní dokumenty na webových stránkách litevského rejstříku právnických osob zde.

2. Můžu si založit vkladový účet na požádání?

Přijetím těchto podmínek vkladu na požádání potvrzujete, že:

 • jste obdrželi e-mailem, přečetli jste si a porozuměli těmto podmínkám vkladu na požádání;
 • jste obdrželi e-mailem, přečetli jste si a porozuměli standardním informacím pro pojištění vkladů státní společnosti Deposit and Investment Insurance (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“), které jsou také k dispozici zde;
 • jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů, porozuměli jim a souhlasili s nimi a
 • během přihlašování jste poskytli správné a přesné kontaktní informace (včetně e-mailové adresy, kterou pravidelně kontrolujete).

Když nás požádáte o otevření vkladového účtu na požádání, my nebo naši zástupci vás požádáme o informace o vás a o tom, odkud pocházejí peníze, které vložíte na svůj vkladový účet na požádání. Děláme to z několika důvodů, mimo jiné abychom mohli ověřit vaše úvěrové bodování a totožnost, ale také abychom splnili své zákonné povinnosti. Když budeme mít informace, které potřebujeme, otevřeme váš vkladový účet na požádání a můžete na něj provést vklad. Pokud jste tyto informace již poskytli některému ze subjektů naší skupiny při založení běžného účtu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto informace můžeme pro tento účel použít a spoléhat se na ně.

Podrobnosti o tom, jak využíváme vaše informace k těmto a jiným účelům, se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů.

Služby vám můžeme poskytovat, až když projdete našimi interními kontrolami, nikoli dříve. Jakmile k tomu dojde, budeme vás o tom informovat prostřednictvím aplikace Revolut a jakmile bude váš vkladový účet na požádání otevřen.

Ve výpisu z účtu budou uvedeny podrobnosti vašeho účtu na požádání. Upozorňujeme, že tyto bankovní údaje nelze použít pro přímé platby a svůj vklad můžete provést pouze způsobem popsaným v těchto podmínkách vkladu na požádání. Pokud použijete tyto údaje pro platební transakce, transakce nebudou provedeny.

Pokud se některý z vašich osobních údajů změní, musíte nás o tom okamžitě informovat.

Když mluvíme o „e-mailu“, máme na mysli e-mail, který jste nám poskytli během přihlašování (pokud jste svůj e-mail později nezměnili). Je důležité, abyste uvedli svou primární e-mailovou adresu a pravidelně ji kontrolovali. Pokud se vaše e-mailová adresa změní nebo pokud budete mít potíže s přijímáním nebo otevíráním e-mailů, které od nás budete dostávat, musíte nás o tom okamžitě informovat. Jinak souhlasíte s tím, že pokud byl na vaši e-mailovou adresu doručen e-mail, měli jste si jej přečíst, i když jste to z jakéhokoli důvodu neudělali.

3. Můj vkladový účet na požádání

Když vložíte peníze na svůj vkladový účet na požádání, peníze přijmeme, držíme je za vás a zavazujeme se, že vám je na vaši žádost vrátíme.

Jediným způsobem, jak můžete na svůj vkladový účet na požádání vložit peníze nebo je z něj vybrat, je mít u nás běžný účet způsobem popsaným v těchto podmínkách vkladu na požádání.

Pokud jste souhlasili s těmito podmínkami vkladu na požádání před 1. červencem 2022 a ke dni 1. července 2022 máte na svém vkladovém účtu na požádání kladný zůstatek, souhlasíte a zmocňujete nás, abychom převedli váš zůstatek z vkladového účtu na požádání na váš běžný účet vedený u nás kolem 1. července 2022. Po tomto dni budete moci provádět vklady na svůj vkladový účet na požádání a z něj, jak je popsáno v těchto podmínkách.

4. Jak provést vklad na vkladový účet na požádání

Přidejte peníze kdykoli

Vklady na váš vkladový účet na požádání lze provést pouze převodem prostředků z vašeho běžného účtu vedeného u nás na váš vkladový účet na požádání.

Tyto vklady lze provádět kdykoli a v jakékoli měně. Množství peněz, které můžete přidat na svůj vkladový účet na požádání, a četnost přidávání prostředků nejsou omezeny.

Jak brzy budou peníze připsány na účet?

Váš vklad bude připsán na váš vkladový účet na požádání co nejdříve poté, co k nám dorazí, v každém případě nejpozději následující pracovní den. „Pracovním dnem“ se rozumí jakýkoli den kromě neděle, soboty nebo státního svátku v Litevské republice.

5. Budete platit úroky z vkladu vedeného na mém vkladovém účtu na požádání?

Na konci každého pracovního dne vyplatíme úroky ze zůstatku na vašem vkladovém účtu na požádání. Úrok bude počítán s roční sazbou 0 %. Jelikož je však sazba 0 %, nebude hrazen žádný úrok.

6. Jak provést výběr z vkladového účtu na požádání?

Na požádání vám z vkladového účtu na požádání vrátíme peníze. Žádosti o výběr můžete podat kdykoli a v částkách nepřesahujících dostupný zůstatek. Když vyberete peníze ze svého vkladového účtu na požádání, převedeme je na váš běžný účet vedený u nás.

7. Jak jsou mé peníze chráněny?

Vaše peníze jsou chráněny, jakmile se dostanou na váš vkladový účet na požádání nebo vkladový účet otevřený u jiné úvěrové instituce, která je účastníkem systému pojištění vkladů. Vaše prostředky budou připsány na váš vkladový účet na požádání co nejdříve poté, co k nám dorazí, v každém případě nejpozději následující pracovní den.

Například pokud přidáváte/převádíte peníze na vkladový účet na požádání v pracovní den nebo je převádíte z tohoto účtu, vaše peníze nebudou chráněny systémem pojištění vkladů, dokud nebudou připsány na váš vkladový účet na požádání nebo vkladový účet otevřený u jiné úvěrové instituce, která je účastníkem systému pojištění vkladů. Vaše peníze však budou chráněny jinými způsoby, které předepisují zákony.

Peníze na vašem vkladovém účtu na požádání jsou chráněny litevským pojištěním vkladů spravovaným státní společností Deposit and Investment Insurance (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“) v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pojištění vkladů a odpovědnosti vůči investorům Litevské republiky, které jsou k dispozici zde. Podle těchto podmínek vkladu na požádání neexistují žádné další mechanismy (říkáme jim záruční fondy), které by chránily vaše peníze na vkladovém účtu na požádání.

8. Uchování vašich přihlašovacích údajů v bezpečí

Pro zajištění bezpečnosti vašich peněz děláme vše, co je v našich silách. Žádáme vás o totéž, tedy o zachování vašich přihlašovacích údajů v bezpečí. To znamená, že byste se měli ujistit, že jsou uchovávány v bezpečí, nejsou přístupné jiným lidem a nejsou s nikým jiným sdíleny.

Člověk někdy snadno zapomene, co vše je dobré udělat pro zabezpečení vlastních peněz. Zde je pár užitečných tipů:

 • ujistěte se, že nenecháváte aplikaci Revolut otevřenou na odemčeném zařízení a
 • zabezpečte svoje mobilní zařízení a e-mailový účet a nenechte jiné osoby, aby je používaly.

Dojde-li k neoprávněnému použití přihlašovacích údajů, informujte nás o tom prosím co nejrychleji prostřednictvím aplikace Revolut.

Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby

Oznamte nám krádež nebo ztrátu přihlašovacích údajů:

 • Zašlete nám zprávu prostřednictvím chatu v aplikaci Revolut.
 • Zašlete nám e-mail na adresu feedback@revolut.com.
 • Zavolejte nám a zablokujte ztracenou nebo ukradenou kartu na čísle +370 5 214 3608 (platí standardní sazby vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb).

Na našich webových stránkách www.revolut.com

9. Je používání aplikace Revolut nějak omezeno?

Používejte prosím aplikaci Revolut zodpovědně a rozumně.

Aplikaci Revolut je zakázáno využívat (přímo i nepřímo):

 • k nezákonnému jednání (např. k podvodům);
 • způsobem, který by mohl poškodit naši schopnost poskytovat služby;
 • k ovládání či používání vkladového účtu na požádání, který vám nepatří;
 • k poskytnutí přístupu nebo umožnění použití vkladového účtu na požádání aplikace Revolut jiné osobě nebo
 • pro podnikatelské účely.

Děkujeme, že s námi i se zaměstnanci podpory jednáte s úctou – jsme tu pro vás!

10. Kdy bychom vám mohli zabránit v používání vkladového účtu na požádání

Bezpečnost vašich peněz je pro nás důležitá, a proto vám můžeme zabránit v používání vašeho vkladového účtu na požádání. Například zamítneme splacení jakéhokoli vkladu a nebudeme připisovat žádný další vklad, pokud se budeme důvodně obávat o jeho bezpečnost nebo že by mohl být použit podvodně nebo bez vašeho svolení.

Dále vám můžeme zabránit v užívání vkladového účtu na požádání, pokud to ukládají naše zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů Litevské republiky.

Prostřednictvím aplikace Revolut vás o tom budeme informovat předem nebo co nejdříve poté, co jsme omezili používání vašeho vkladového účtu na požádání. Také vás budeme informovat o důvodech zablokování (nebude-li se jednat o narušení naší či vaší bezpečnosti či o jednání v rozporu se zákonem). Jakmile již důvody pro tento limit pominou, umožníme vám běžné používání vkladového účtu na požádání.

11. Kdy máte právo pozastavit či zrušit můj vkladový účet na požádání?

Ve výjimečných případech můžeme váš vkladový účet na požádání okamžitě uzavřít nebo pozastavit (včetně přístupu ke službám poskytovaným jinými dceřinými společnostmi Revolut) a zakázat přístup do aplikace Revolut. Výjimečnými případy se rozumí následující:

 • máme-li důvod vás podezřívat z podvodného nebo jinak trestného jednání;
 • z vaší strany došlo k trvalému nebo závažnému porušení těchto podmínek vkladu na požádání a nezjednali jste nápravu v přiměřené lhůtě, jak jsme vás požádali;
 • máme-li informace, že vaše používání aplikace Revolut poškozuje naši společnost či její software, systémy nebo hardware, nebo naši pověst nebo goodwill;
 • pokud jste vyhlásili úpadek;
 • pokud zemřete nebo je vyhlášen rozsudek určující vaši smrt nebo
 • pokud jsme povinni tak učinit ze zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

Váš vkladový účet na požádání můžeme zrušit také v případě, že změníme náš obchodní model a přestaneme nabízet produkt vkladu na požádání. Pokud tak učiníme, budeme vás předem informovat o zrušení vašeho vkladového účtu na požádání v souladu s těmito podmínkami.

Po uzavření vašeho vkladového účtu na požádání vrátíme veškerý zbývající zůstatek na vašem vkladovém účtu na požádání na váš běžný účet vedený u nás. Budeme mít za to, že jste nám dali souhlas a zmocnili nás k provedení této transakce. Můžeme vám také umožnit provést výběr přímo z vašeho vkladového účtu na požádání na váš běžný účet.

12. Neseme odpovědnost za to, že se s vaším vkladovým účtem na požádání nebo s aplikací Revolut něco pokazí?

Uděláme vše, co je v přiměřené míře v našich silách, abychom zajistili nepřerušené fungování služeb, jejich neustálou dostupnost a přiměřenou rychlost. Výše uvedené nicméně nemůžeme vždy zaručit, stejně jako nemůžeme zaručit bezproblémový provoz našich služeb. Při poskytování služeb spoléháme na některé třetí strany, které mohou být důvodem přerušení našich služeb. Bez ohledu na příčinu přerušení děláme vždy vše pro to, abychom případný problém vyřešili.

Nebudeme odpovídat za ztráty vyplývající z toho, že jsme nesplnili svou povinnost včas připsat příchozí prostředky na váš vkladový účet na požádání nebo odeslat prostředky z vašeho vkladového účtu na požádání, z následujících důvodů:

 • plnění zákonné povinnosti nebo
 • nepředvídatelných událostí, které jsme nemohli ovlivnit a kterým se v danou chvíli nedalo vyhnout;
 • trestného nebo jiného protiprávního jednání třetích stran, které vede k poškození vaší nebo jakékoli jiné osoby (pokud to není přímo uvedeno v těchto podmínkách a ujednáních) nebo
 • blokování vašeho vkladového účtu na požádání při plnění právních požadavků, včetně požadavků týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu.

Neseme odpovědnost pouze za předvídatelné ztráty

Porušíme-li tuto smlouvu, neseme odpovědnost pouze za ztráty, které byly v okamžiku uzavření smlouvy předvídatelné, a také za ztráty, k nimž došlo v důsledku podvodu nebo hrubé nedbalosti z naší strany.

Neneseme odpovědnost za jakékoli níže uvedené přímé či nepřímé škody, které vám vzniknou v souvislosti s touto smlouvou:

 • ztráta příjmu či zisku;
 • ztráta dobrého jména či poškození pověsti;
 • ztráta obchodních zakázek či příležitostí;
 • ztráta očekávaných úspor nebo
 • následné škody.

Žádné ustanovení této smlouvy nezrušuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku naší nedbalosti, podvodu nebo podvodného jednání a tvrzení.

13. Naše právo ve výjimečných případech vybrat peníze z vašeho vkladového účtu na požádání

Máme právo vybrat peníze z vašeho vkladového účtu na požádání bez vašeho pokynu v následujících případech:

 • pokud byly prostředky převedeny na váš vkladový účet na požádání bez jakéhokoli právního základu (tj. v důsledku podvodu, chyby nebo technických chyb);
 • když jsme jako poskytovatel služeb podle platných zákonů povinni srážet a platit příslušným orgánům daně, které se vztahují na vás jako vkladatele nebo
 • v ostatních případech, jak stanoví litevské zákony a další příslušné právní předpisy.

14. Kdy můžete nést odpovědnost za naše ztráty?

Můžete nést odpovědnost za některé naše ztráty.

Porušíte-li ustanovení této smlouvy a my následkem toho utrpíme ztrátu, platí následující:

 • ponesete odpovědnost za veškeré předvídatelné ztráty, které nám vnikly v důsledku vašeho jednání (tyto ztráty se budeme snažit minimalizovat) a
 • rovněž ponesete odpovědnost za přiměřené soudní výlohy, které mohou vzniknout v důsledku našich ztrát.

15. Jak získám informace o transakcích na mém vkladovém účtu na požádání?

Pomocí aplikace Revolut můžete zkontrolovat všechny příchozí a odchozí platby na vkladový účet na požádání. Údaje o vašem vkladovém účtu na požádání budeme ukládat, dokud budete zákazníkem, a po dobu 8 let poté, co vkladový účet na požádání uzavřete. Budete-li kopii daných informací potřebovat i po uplynutí této doby, můžete si je stáhnout. Po dobu, kdy jste zákazníkem, si informace můžete stáhnout z aplikace Revolut, a po uzavření vkladového účtu na požádání nás můžete kontaktovat na adrese feedback@revolut.com a my vám tyto informace poskytneme.

Do svého mobilního zařízení obdržíte upozornění pokaždé, když dojde ke vkladu na vkladový účet na požádání nebo výběru z tohoto účtu. Tato upozornění je možné kdykoliv vypnout v aplikaci Revolut a v nastavení vašeho zařízení. Pokud upozornění vypnete, měli byste pravidelně kontrolovat informace o vkladovém účtu na požádání v aplikaci Revolut. Je důležité mít přehled o tom, jaké částky přicházejí a odcházejí z vašeho vkladového účtu na požádání, a proto vypnutí upozornění nedoporučujeme.

Vzájemná komunikace

Komunikovat s vámi budeme prostřednictvím aplikace Revolut. Prostřednictvím aplikace Revolut s vámi mohou také komunikovat jiné společnosti skupiny Revolut, pokud se s nimi na tom dohodnete.

Zde vám poskytujeme informace o vkladovém účtu na požádání a hlásíme jakékoli skutečné či domnělé podvodné jednání týkající se vašeho vkladového účtu na požádání. Také se zde dozvíte, zda vašemu vkladovému účtu na požádání nehrozí bezpečnostní rizika. Pravidelně kontrolujte aplikaci Revolut a žádná z těchto informací vám neunikne.

Pro větší bezpečnost vkladového účtu na požádání si vždy stáhněte nejnovější software pro vaše mobilní zařízení a nejnovější verzi aplikace Revolut co nejdříve po jejich zveřejnění.

Můžeme s vámi komunikovat také textovými zprávami (SMS) zprávami nebo e-mailem, a proto byste si měli pravidelně číst příchozí zprávy a e-maily.

Vaše souhlasy, schválení, přijetí a další prohlášení provedená pomocí aplikace Revolut mají stejnou právní platnost jako váš podpis na písemném dokumentu. Vaše dohody uzavřené s námi prostřednictvím aplikace Revolut se považují za písemné dohody uzavřené mezi vámi a námi. Jakékoli pokyny, které nám dáváte k provádění operací a dalších činností, které zadáte prostřednictvím aplikace Revolut, budou považovány za provedené z vaší strany a platné jako činnosti, které jste uskutečnili.

Budeme se na vás většinou obracet v angličtině.

Chceme být neustále v obraze

Prosíme, aby byly vaše údaje vždy aktuální a abyste nás bezodkladně upozornili, pokud dojde ke změně v některé z dodaných informací. Pokud zjistíme, že některé z vašich údajů nejsou správné, můžeme je aktualizovat nebo vás požádat o poskytnutí dalších informací.

Abychom dostáli svým zákonným povinnostem, můžeme vás požádat, abyste nám o sobě poskytli více informací (například pokud dojde ke zvýšení vašich příchozích a odchozích plateb). Tyto informace prosím poskytněte co nejrychleji, aby došlo k minimálnímu narušení využívání vkladového účtu na požádání nebo našich služeb.

16. Důvěrnost informací

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vzhledem k povaze služeb Revolut Bank podle této smlouvy můžeme být požádáni, abychom o vás zveřejnili následující informace:

 • skutečnost, že jste naším zákazníkem;
 • služby, které jsou vám poskytujeme;
 • vaše číslo vkladového účtu na požádání;
 • zůstatky dostupné na vašem vkladovém účtu na požádání;
 • operace, které provádíte, nebo které jsou prováděny vaším jménem;
 • vaše dluhové závazky vůči nám; okolnosti, za kterých vám poskytujeme finanční služby;
 • podmínky a ujednání, na jejichž základě vám poskytujeme služby;
 • informaci o ukončení této smlouvy a o zrušení vašeho vkladového účtu na požádání;
 • vaše finanční situace a majetek a
 • vaše aktivity, plány, dluhové závazky nebo transakce s jinými osobami.

S vašimi obchodními nebo pracovními tajemstvími se zachází jako s důvěrnými informacemi (tj. jako s tajemstvím klienta nebo bankovním tajemstvím).

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, tyto informace můžeme předat následujícím osobám:

 • Jakékoli přidružené společnosti Revolut Bank. Jedná se především o společnost Revolut Ltd (společnost založená v Anglii a Walesu s číslem společnosti 08804411 a referenčním číslem firmy 900562, se sídlem na adrese 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londýn, E14 4HD, Spojené království) (Revolut Ltd).
 • Zástupcům Revolut Bank a dalším stranám přímo či nepřímo zapojeným do poskytování služeb Revolut Bank na základě této naší smlouvy nebo zapojeným do přípravy poskytování těchto služeb vám a jejich subdodavatelům (například korespondenční banky, finanční instituce, pojišťovny, finanční zprostředkovatelé, makléřům, účastníci nebo strany platebních, zúčtovacích nebo vypořádacích systémů, burza a další), pokud je vzhledem ke specifikům těchto služeb nutné tyto údaje zveřejnit.
 • Třetím stranám, které poskytují služby Revolut Bank (doplňující poskytování našich finančních služeb), a subdodavatelům těchto třetích stran za předpokladu, že třetí strany a jejich subdodavatelé byli zapojeni v souladu se všemi regulačními požadavky platnými pro takový outsourcing.

Během komunikace a výměny informací mezi vámi a námi prostřednictvím telekomunikace nebo elektronické komunikace mohou být důvěrné informace (včetně informací tvořících tajemství klienta nebo bankovní tajemství) dostupné třetím stranám bez naší vůle nebo vědomí. Pokud k tomu dojde, nejsme odpovědni za jakékoli takové zveřejnění informací a toto riziko vyhodnotíte předtím, než s námi tuto smlouvu uzavřete.

Povinná zveřejnění informací

Vaše údaje zveřejníme, pokud to vyžadují nebo umožňují litevské zákony a další příslušné právní předpisy nebo abychom mohli uplatnit nebo vymáhat naše práva nebo práva našich zákazníků.

17. Naše duševní vlastnictví

Veškeré duševní vlastnictví v našich produktech (například obsah v aplikaci Revolut a na našem webu, naše logo) je vlastnictvím společnosti Revolut Ltd a používáme ho my a další společnosti skupiny Revolut. S tímto duševním vlastnictvím nesmíte nakládat, jako byste byli jeho vlastníky, můžete pouze využívat naše produkty. Je zakázáno využívat reverzní inženýrství pro výrobu našich produktů (tj. pro jejich kopírování na základě podrobného prozkoumání konstrukce či složení).

18. Jak podat stížnost?

Nejste-li s našimi službami spokojeni, vynasnažíme se, aby se to změnilo

Vždy se snažíme dělat maximum, jsme si ale vědomi toho, že ne vždy se vše musí podařit. Máte-li jakoukoli stížnost, neváhejte nás kontaktovat. Přijmeme a zvážíme každou stížnost, kterou nám zašlete. Naše konečná odpověď na vaši stížnost nebo dopis s vysvětlením, proč jste dosud neobdrželi konečnou odpověď, vám budou poskytnuty do 15 pracovních dnů od podání vaší stížnosti a za výjimečných okolností do 35 pracovních dnů (o pozdějším termínu zaslání odpovědi vás budeme informovat).

Orgán pro mimosoudní řešení sporů pro stížnosti související s finančními službami

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřídili, můžete ji do 1 roku od data, kdy jste nám stížnost zaslali, postoupit Litevské centrální bance. V takovém případě bude Litevská centrální banka jednat jako orgán pro mimosoudní řešení sporů, který bude řešit spory mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb.

Sídlí na adrese: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Litevská republika.

Více informací naleznete na webových stránkách úřadu.

Upozorňujeme, že pokud chcete mít možnost obrátit se na Litevskou centrální banku jako na orgán pro mimosoudní řešení sporů, stížnost nám musíte podat do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy jste zjistili nebo byste měli zjistit údajné porušení vašich práv nebo oprávněných zájmů vyplývající z dohody s námi. Máte také právo obrátit se na jakýkoli příslušný soud, pokud si myslíte, že jsme porušili zákon. Můžete také v souvislosti s finančními službami, které poskytujeme, podat stížnost příslušným orgánům pro mimosoudní řešení sporů, které vyřizují stížnosti spotřebitelů ve vaší zemi. Seznam těchto orgánů naleznete zde.

Prošetření stížnosti ze strany Litevské centrální banky je bezplatné.

Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které nesouvisejí s kompetencemi Litevské centrální banky, je Státní úřad pro ochranu práv spotřebitelů.

Sídlí na adrese: Vilniaus str. 25, 01402 Vilnius, Litevská republika.

Více informací naleznete na webových stránkách úřadu. Můžete se také spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, kde žijete.

Orgán pro mimosoudní řešení sporů pro stížnosti související se zpracováním osobních údajů

Máte právo podat stížnost ke Státnímu úřadu pro ochranu osobních údajů (SDPI), litevský dozorový úřad pro otázky ochrany osobních údajů.

Sídlí na adrese: L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, Litevská republika; ada@ada.

Více informací naleznete na webových stránkách úřadu.

Více informací

Více informací o postupu při vyřizování stížností naleznete zde.

Jak vyřešit problém nebo podat stížnost

Chcete-li si pouze s někým promluvit ohledně nějakého problému, obraťte se na nás prostřednictvím aplikace Revolut. Záležitosti dokážeme obvykle vyřídit velmi rychle.

Pokud budete chtít, můžete podat stížnost. Můžete to provést také v aplikaci Revolut nebo pomocí tohoto formuláře nebo nám pošlete e-mail na adresu formalcomplaints@revolut.com.

Chcete-li podat stížnost, musíte nám sdělit:

 • vaše jméno a příjmení;
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu spojené s vaším vkladovým účtem na požádání;
 • v čem spočívá problém;
 • datum vzniku problému a
 • popis toho, jak si představujete, že situaci vyřešíme.

Vaši stížnost přezkoumáme a e-mailem vám zašleme reakci. Nestanovíme-li jinak, vzájemná komunikace bude probíhat v angličtině.

Bez ohledu na výše uvedené máte vždy právo obrátit se na výše uvedené orgány pro mimosoudní řešení sporů ohledně jakékoli stížnosti na naši službu. Máte také právo obrátit se na jakýkoli příslušný soud (v souladu s touto smlouvou), pokud si myslíte, že jsme porušili zákon.

19. Tyto podmínky vkladu na požádání můžeme změnit

Smlouvu změníme pouze z následujících důvodů:

 • pokud se domníváme, že změnou docílíme větší srozumitelnosti a užitečnosti podmínek;
 • aby podmínky odpovídaly fungování našich služeb, zejména pokud jsou změny vyžadovány z důvodu změny poskytování některého finančního systému nebo technologie;
 • aby podmínky odpovídaly našim zákonným povinnostem;
 • aby podmínky odrážely změny v nákladech na provozování našich služeb nebo
 • protože měníme služby či produkty nebo zavádíme nové a tyto novinky či změny mají vliv na stávající služby či produkty, které upravují tyto podmínky vkladu na požádání.

Upozornění na provedené změny

V případě, že zavádíme nový produkt nebo službu, které nemají vliv na tuto smlouvu, pak můžeme daný produkt nebo službu zavést okamžitě a na změny vás upozornit předtím, než je použijete.

V opačném případě vás přes aplikaci Revolut a/nebo e-mailem upozorníme na zamýšlené změny 60 dní před jejich zavedením. Nebudete-li nás kontaktovat a požadovat zrušení vkladového účtu na požádání, než tato změna vstoupí v účinnost, budeme předpokládat, že se změnami souhlasíte.

20. Poplatky a daně

Revolut Bank neúčtuje žádné poplatky, které by se na vás vztahovaly, za služby Revolut Bank a související služby podle této smlouvy. To také znamená, že nám v souvislosti se vkladovým účtem nebudete platit žádné poplatky za používání aplikace Revolut nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

Možná budete povinni zaplatit daně nebo náklady, které se vztahují na vklad, který držíte na svém vkladovém účtu na požádání, a které nemáme povinnost od vás vybrat, ledaže by nám tuto povinnost ukládal zákon.

21. Jak můžu zrušit svůj vkladový účet na požádání?

Ponecháváte si právo kdykoli a zdarma uzavřít vkladový účet na požádání a ukončit tuto smlouvu tak, že nám to sdělíte, a to i po uplynutí 14denní lhůty. Stačí nám to oznámit přes aplikaci Revolut nebo e-mailem na adresu feedback@revolut.com.

Co se stane, když bude můj běžný účet zrušen?

Ihned po zrušení vašeho vkladového účtu na požádání vrátíme veškerý zbývající zůstatek na váš běžný účet vedený u nás.

Váš běžný účet u nás a váš vkladový účet na požádání jsou různé účty a ke vkladovému účtu na požádání se nemůžete registrovat bez registrace k běžnému účtu. Zrušením jednoho se druhý automaticky nezruší.

Pokud bude váš běžný účet zrušen, nebudete moci vracet vklady ze svého vkladového účtu na požádání na svůj běžný účet. To znamená, že i když můžete nadále používat svůj vkladový účet na požádání, jeho funkčnost bude omezena na to, aby vám byly prostředky uchovávány a na požádání se vám vrátily jak je popsáno v části 6.

Jak ukončit užívání vkladového účtu na požádání?

Užívání vkladového účtu můžete ukončit a tím odstoupit od této smlouvy během prvních 14 dnů od jeho otevření tak, že nám to sdělíte v aplikaci Revolut nebo nám pošlete e-mail na adresu feedback@revolut.com. Máte právo na odstoupení bez placení penále a bez udání důvodu. V případě ukončení užívání vkladového účtu na požádání vrátíme veškerý zbývající zůstatek na váš běžný účet.

22. Právnické nezbytnosti

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Abychom vám mohli poskytovat služby ve smyslu této smlouvy, musíme o vás shromažďovat údaje. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů představujeme ve vztahu k vašim informacím „správce údajů“. Více informací o tom, jak využíváme vaše osobní údaje, zjistíte v zásadách ochrany osobních údajů.

Uzavřením této smlouvy nám udělujete souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním vašich osobních údajů za účelem poskytování služeb. Tímto nejsou nijak dotčena naše ani vaše práva a povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas můžete odvolat zrušením vkladového účtu na požádání, čímž dojde k ukončení naší vzájemné smlouvy. V takovém případě přestaneme využívat vaše osobní údaje k poskytování služeb, ale je možné, že tyto údaje budeme dále uchovávat z jiných zákonných důvodů.

Naše smlouva s vámi

Tato smlouva stanoví výhradně práva vaší osoby a naší společnosti.

Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete bez našeho souhlasu postoupit na jinou osobu.

Naše právo na převod a postoupení

Souhlasíte a dovolujete nám provést sloučení, reorganizaci, odštěpení, transformaci nebo jakoukoli jinou formu reorganizace nebo restrukturalizace naší společnosti nebo podnikání a/nebo převést nebo postoupit všechna naše práva a povinnosti podle těchto podmínek vkladu na požádání na jakoukoli třetí stranu.

Vaše nebo naše práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek vkladu na požádání můžeme postoupit pouze tehdy, pokud to nebude mít vážný negativní dopad na vaše práva vyplývající z těchto podmínek vkladu na požádání, nebo že tak musíme učinit, abychom vyhověli právnímu nebo regulačnímu požadavku, nebo pokud se tak stane v důsledku provedení reorganizace (nebo podobného procesu). Vkladový účet na požádání budete moci vypovědět na základě oznámení o postoupení, sloučení, reorganizaci nebo jiného podobného oznámení.

Litevský právní rámec

Váš vztah s námi se řídí zákony Litevské republiky. Ty se uplatní také na tuto smlouvu. Navzdory tomu se stále můžete spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele členského státu Evropského hospodářského prostoru, ve kterém žijete.

Místo uzavření této smlouvy

Tato smlouva se považuje za uzavřenou v místě, kde žijete v okamžiku uzavření.

Anglická verze smlouvy je závazná

Jsou-li tyto podmínky vkladu na požádání překládány do jiných jazyků, jedná se pouze o ilustrativní překlad a závaznou zůstává verze v angličtině. Uzavřením této smlouvy a přijetím služeb Revolut Bank potvrzujete, že rozumíte anglickému jazyku a souhlasíte s komunikací ohledně této smlouvy s Revolut Bank v angličtině.

Naše právo na vymáhání smlouvy

Porušíte-li naši vzájemnou smlouvu a my nepřistoupíme k vymáhání svých práv nebo vymáhání odložíme, nebude to mít žádný vliv na vymahatelnost těchto ani žádných dalších našich práv v budoucnu.

Podání žaloby na naši společnost

Právní kroky podle těchto podmínek vkladu na požádání lze učinit pouze u soudů Litevské republiky (nebo u soudů kteréhokoli členského státu v Evropském hospodářském prostoru, kde máte bydliště).