Jak můžeme pomoct?

Co je formulář W-8 BEN?

Formulář W-8 BEN je formulářem služby IRS (Internal Revenue Service), který funguje jako certifikát zahraniční příslušnosti skutečného vlastníka. Vyplněním tohoto formuláře potvrzujete, že nejste plátcem daně v USA a že se na vás může vztahovat snížená srážková daň, a to v závislosti na zemi vašeho pobytu a daňových dohodách mezi touto zemí a USA.

Tento formulář se automaticky vyplní na základě informací, které jste poskytli během procesu onboardingu. Po jeho dokončení se pak elektronicky podepíše.

V budoucí verzi bude tento vyplněný formulář W-8 BEN v aplikaci k dispozici.

Související články