Naše týmy

Business Development

Týmy rozvoje obchodu pracují napříč Revolutem na využívání strategických příležitostí, rozvíjení partnerství a obchodních vztahů a na vyhledávání nových trhů pro produkty a služby. Jejich práce pomáhá na cestě k organickému i anorganickému růstu.

Jak pracujeme

Tyto týmy, které podporujeme v překonávání hranic, stojí v popředí diverzifikace a zvyšování zisku pro celou společnost. Působí napříč různými obory a oblastmi, v nichž předkládají kreativní možnosti pro nové zdroje příjmů. V rámci své odpovědnosti za každou nabídku od samého počátku až po samotnou prezentaci taktéž zajišťují, aby všechny nové nápady dávaly smysl z obchodního hlediska. Ačkoliv se jednotliví specialisté pohybují po celé společnosti a podporují různé týmy v jejich růstu, i tak se dle potřeby scházejí jako jednotná funkce a domlouvají se na jednotném přístupu v klíčových oblastech.

Jak spolupracujeme

Důraz klademe na strategii a analýzu jako na klíčové dovednosti pro tuto funkci. Tito členové týmu se dívají kupředu na to, kam by se společnost mohla posouvat, a pak zpětně rozmýšlí, jak toho dosáhnout. Jejich přínos není nijak omezen. Podporujeme autonomii při jednání, aby se věci opravdu hýbaly. Důsledné robustní řízení projektů vytváří příležitosti, jak se spojit jako tým a spolupracovat na projektech, které se mohou přirozeně překrývat.

Jak jsme propojeni se zbytkem Revolutu

Obchodní dohody, které uzavírají specialisté na rozvoj podnikání, mají dopad na ostatní týmy a produkty v Revolutu. Úzce spolupracují s produktovými vedoucími na integraci jejich návrhů do našich produktů a každý den tak vytvářejí další a další hodnotu pro naše zákazníky.

Prozkoumejte příležitosti

Objevte naše hodnoty

Věříme, že veškerý úspěch v Revolutu stojí na dvou věcech: našich lidech a naší kultuře. Naše kultura je naše DNA, definuje, kdo jsme, jak pracujeme a jak řešíme neshody mezi sebou. Řídíme, nabíráme, rozvíjíme a povyšujeme skvělé lidi na základě níže uvedených hodnot.

Kultura
Get It Done

Lidé v Revolutu se vždy prosadí! Už dávno jsme přestali dávat prostor výmluvám – záleží nám na výsledcích. Věříme, že s pevnou vůlí, odhodláním, dovedností, chytrým přístupem a odvahou lze prorazit téměř jakoukoli zeď.

Deliver WOW

Baví nás vytvářet skvělé prudukty a rádi děláme radost našim zákazníkům. Jsme nadšení, když můžeme proměnit složitost chaotického světa v jednoduché krásné řešení, která vyhovuje potřebám našich zákazníků.

Dream Team

Vybíráme, školíme a necháváme si pouze ty nejlepší talenty, kterým poskytujeme veškerou podporu, aby mohly dosáhnout velkých věcí

Never Settle

Revolut je pro ty, kteří vždy usilují o dokonalost. Je pro ty, kteří se chtějí stát nejlepšími na světě v tom, co dělají. Pro ty, kteří se nikdy nespokojí s málem. Revolut je pro lidi, kteří chtějí být 10x lepší, než ostatní.

Think Deeper

Při rozhodování hraje v Revolutu hlavní roli logika, zdravý úsudek a selský rozum. K věcem se stavíme otevřeně, nasloucháme a vždy pátráme po pravdě.

Seznamte se s lidmi pracující v Revolutu

Podívejte se, jak vypadá život v Revolutu

Vytváříme otevřené prostory pro spolupráci