Jak můžeme pomoct?

Jsou mé peníze chráněny?

Ano. Jakožto finanční instituce operující s elektronickými penězi máme povinnost „uschovat“ peníze, které dostáváme od zákazníků, jako jste vy.

To znamená, že veškeré peníze, které nám od zákazníků přijdou, jsou uloženy na určený bankovní účet pro peníze klientů, který máme veden u velké mezinárodní banky, nebo investovány do nízkorizikových likvidních aktiv na určeném účtu pro klientská aktiva, který máme veden u velké mezinárodní finanční instituce.

Úschova vás pomáhá chránit, protože zajišťuje, že pokud půjdeme do insolvence, pohledávky našich zákazníků vůči nám budou vypláceny z našich určených bankovních účtů pro peníze klientů a určených účtů pro klientská aktiva dříve, než dojde k vyplácení pohledávek kohokoli jiného.

Protože jsme finanční instituce operující s elektronickými penězi, a nikoli banka, na vaše peníze se nevztahuje program Financial Services Compensation Scheme. Místo toho jsou chráněny úschovou.

Naše povinnost „uschovat“ vaše peníze se započíná, jakmile obdržíme vaše prostředky, nebo nejpozději do pěti dnů, pokud jsme vám vydali elektronické peníze, ale dosud neobdrželi prostředky. Pokud jsou například na váš účet převedeny peníze, obdržíme prostředky ihned a ihned máme také povinnost je uschovat. Pokud si ale dobijete svůj účet Revolut svojí uloženou kartou, vyplacení prostředků vydavatelem vaší uložené karty může trvat několik dnů. V tomto případě se naše povinnost uschovat tyto prostředky započíná, jakmile prostředky obdržíme, nebo nejpozději pět dní od dobití účtu.

Naše povinnost „uschovat“ vaše peníze končí, jakmile jste je utratili a byly vyplaceny vaším jménem.

Související články