Jak můžeme pomoct?

Můžu pro některé karty funkci správy výdajů dočasně zakázat?

Ve webovém rozhraní pro správu můžete tuto funkci kdykoli pro jednotlivé karty povolit nebo zakázat. To můžete udělat přechodem na kartu Nastavení a výběrem tlačítka Karty v části Výdaje. Zobrazí se seznam všech karet, které mají tuto funkci povolenou nebo zakázanou.

Chcete-li funkci povolit, vyberte zaškrtávací políčko vedle konkrétní karty. Obdobně při zákazu funkce jednoduše zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. To může být užitečné, když přijímáte členy týmu postupně nebo když máte virtuální karty předplatného, které chcete zpracovávat jinak.

Související články