Jak můžeme pomoct?

Je možné změnit povinné informace vyžadované od zaměstnanců?

Kdykoliv se můžete rozhodnout, které informace se budou od zaměstnanců v jejich aplikaci Revolut Business vyžadovat. Tuto volbu můžete provést na kartě Nastavení v části Výdaje.

Povinné údaje, které můžete povolit nebo zakázat, jsou Kategorie, Účtenka a Popis. Pokud chcete funkci povolit, zapněte přepínač, a při zákazu funkce ho zase vypněte.

Související články