Jak můžeme pomoct?

Jak stáhnu účtenku připojenou k výdaji?

Účtenku můžete zobrazit vyexportováním souboru CSV se všemi daty kompletních výdajů. To můžete udělat v části Výdaje na kartě Schváleno kliknutím na tlačítko Exportovat. Po otevření vyexportovaného souboru CSV najdete v posledním sloupci odkaz s adresou URL. Otevřením odkazu zobrazíte podrobnosti o výdaji, včetně připojené účtenky.

Související články