Jak můžeme pomoct?

Co se stane, když u výdaje požádám o vrácení peněz?

Může se stát, že budete chtít výdaj odmítnout, protože nebude splňovat zásady, například pokud člen týmu použije firemní kartu k osobním účelům.
Když chcete požádat o vrácení peněz, jednoduše klikněte na červené tlačítko u výdaje v seznamu výdajů na kartě Zkontrolovat. V takovém případě vás požádáme o důvod odmítnutí, a pak člena týmu upozorníme e-mailem a v mobilní aplikaci Revolut Business.

Také mu pošleme podrobnosti o účtu, kam má peníze vrátit.
Ve webovém rozhraní pro správu se výdaj přesune z karty Zkontrolovat na kartu Vrácení peněz, takže můžete sledovat jeho stav. Kdykoli najdeme příchozí platbu na odpovídající účet s kompatibilním datem, zobrazíme refundaci jako Nalezeno možné vrácení peněz.

Výdaj můžete kdykoli označit jako Vráceno nebo můžete odstranit požadavek na vrácení peněz. Když označíte výdaj jako vrácený, přesune se na kartu Schváleno.
Zrušíte-li požadavek na vrácení peněz, dostane zaměstnanec e-mailem upozornění, že požadavek na vrácení peněz byl zrušen, a výdaj se přesune na kartu Zkontrolovat k dalšímu zpracování.
Pokud jste připojili aplikaci Xero, vyexportujeme výdaj spolu s požadavkem na vrácení peněz, abyste ho mohli správně zaúčtovat.

Související články