Jak můžeme pomoct?

Co když na výdaj změním názor?

Když výdaj přijmete nebo označíte jako vrácený, přesune se na kartu Schváleno a už ho nemůžete upravovat.
Můžete ale kliknout na tlačítko Odvolat rozhodnutí (které je dostupné v boční nabídce, když kliknete na výdaj na kartě Schváleno). To přesune výdaj zpátky na kartu Nadcházející a bude možné ho znovu upravovat. Pak ho můžete znovu přijmout nebo odmítnout. Pokud se výdaj dříve exportoval do aplikace Xero, zaktualizujeme údaje, aby nevznikly duplicitní data.

Související články