Jak můžeme pomoct?

Jaký je rozdíl mezi profily uživatele a zaměstnance?

Jednoduše řešeno, uživatelský profil je profil, který lze nastavit ke správě nebo jednoduše pomoci se správou účtu Revolut Business. Tyto profily mohou mít konkrétní role (vlastník, správce, prohlížející osoba, účetní), které definují, jaká oprávnění mají dostupná nebo, jinými slovy, jaké druhy činností mohou tito uživatelé provádět na účtu. Oprávnění mohou být také upravena ručně při nastavování profilu nebo posléze vlastníkem účtu, jedním z jeho správců nebo libovolným jiným uživatelem s oprávněními k úpravám a správě profilů dalších uživatelů.
Uživatelské profily mají jako jediné schopnost si mimo přihlášení do webového rozhraní také zobrazit podrobnosti o samotném účtu v mobilní aplikaci v souladu s jejími oprávněními.

Co se týče profilů Zaměstnanec, jedná se z většiny o profily držitelů karet. Profily zaměstnanců se nastavují během procesu objednávání karty. Dokonce i uživatelé účtu budou pro sebe muset nastavit profily zaměstnance, aby mohli držet libovolnou z našich karet. Tyto profily však budou obvykle propojeny s jejich uživatelským profilem.

U osob, které nejsou uživatelé účtu, obsahují profily zaměstnance vlastní sadu předem určených oprávnění. Tito zaměstnanci se budou moci přihlásit pouze do mobilní aplikace a uvidí pouze údaje a transakce vlastních karet.

Každý profil Uživatele a osoby Zaměstnance jiné než uživatele se bude počítat do vašeho přídělu bezplatných členů týmu. Pokud v libovolném okamžiku překročíte tento bezplatný příděl během jednoho z vašich fakturačních cyklů, tak i když zablokujete profil zaměstnance nebo ukončíte uživatelský profil, bude vám daný měsíc naúčtováno dodatečných 5 GBP.

Související články