Jak můžeme pomoct?

Proč byl můj převod vrácen?

Důvodů vrácení vašeho převodu na váš účet Revolut může být celá řada.

Vždy dvakrát ověřte u příjemce, zda se zadané údaje účtu při nastavování protistrany shodují s údaji z jeho účtu a zda nedošlo k nějaké změně a jeho účet je stále aktivní a používá stejnou banku.

Pokud se některé údaje neshodují s údaji z účtu příjemce, můžete v historii svých transakcí vidět „Vrácení prostředků“. Pokud chcete znát konkrétní důvod, proč byl odchozí převod vrácen zpět, obraťte se na náš tým podpory Revolut Business.

Související články