Отворен API

Интегрирайте Revolut в съществуващите си бизнес процеси и софтуер.

Оптимизирайте бизнес процесите си

Нашият отворен API позволява на компаниите да комбинират акаунта си в Revolut Business със собствения си софтуер и бизнес процеси. Може да автоматизирате всички процеси за плащания, включително:

const REVOLUT_API = 'https://sandbox-b2b.revolut.com/api/1.0'let pay42EurWithRevolut = (request_id, account_id, receiver) => fetch(`${REVOLUT_API}/pay`, {  method: 'POST',  headers: {   'Content-Type': 'application/json',   Authorization: `Bearer ${REVOLUT_API_KEY}`,  },  body: JSON.stringify({   request_id,   account_id,   receiver,   amount: 42.24,   currency: 'EUR',   description: 'Invoice payment test',  }) })
 • MaskДобавяне на контрагенти
 • Icon MoneyИзвършване на плащания
 • Icon Time and moneyCreated with Sketch.Планиране на плащания
 • Icon CancelОтмяна на плащания
 • Icon Chart pieГенериране на отчети за трансакции

Примери от практиката за отворен API

Компания за доставка

Нашият API за Business позволява на компаниите да извършват незабавни автоматични плащания с условия на задействане. Например успешната доставка на поръчка за храна може да задейства автоматично изплащане на дължимата сума на шофьорите.

Застрахователна компания

Автоматичните плащания могат да се задействат и от поведението на клиента. Например, даден застраховател може да извършва седмично плащане „без претенции“ на всички свои клиенти, които не са предявили претенции по тяхната застрахователна полица.

Масови плащания и заплати

Плащанията към доставчиците могат да бъдат задействани ръчно или автоматично директно от системите за управление на складови наличности.