Изпращане на пари в чужбина

Отказ от отговорност при сравняване на цени

Нашият инструмент за сравнение на цените сравнява общите разходи за изпращане на международен превод с Revolut в сравнение с други подобни доставчици („Доставчици“). Под „обща цена“ имаме предвид общата сума, която трябва да платите, за да изпратите превода, включваща всички обменни курсове и такси за превод. Информацията в инструмента за сравнение на цените се прилага при изпращане на пари в националната валута на страната получател и не включва преводи, извършени към клиенти на Revolut.

Какви са разходите за изпращане на превод?

Разходите за превод обикновено се разделят на два компонента: обменен курс и такса за превод: ● Обменен курс: Често изпращането на пари в международен план включва две различни валути: валутата, която използвате за плащане на превода, и валутата, която ще получи получателят. По тази причина международните преводи обикновено включват обменен курс. Разликата между обменния курс и пазарния курс (като този, който виждате в Google) се нарича „надценка“. Някои доставчици ясно посочват тази надценка в допълнение към обменния курс, докато други я включват в обменния курс. ● Такса за превод: Това е цената, която доставчикът ви начислява за изпращане на парите, след като е извършен обмен на валута. Обикновено тя е комбинация от фиксирана такса и променлива такса в зависимост от сумата на превода. В допълнение към таксите, показани в таблицата за сравнение, банката получател или банките кореспонденти могат да начислят свои собствени такси за международни преводи. Тези такси не са включени в таблицата за сравнение, тъй като нямаме видимост върху тях.

Как се събират данните за сравнение на цените?

Данните на доставчиците са взети директно от техните уебсайтове чрез събиране на публично достъпни разходи за преводи или чрез използване на техните услуги за парични преводи, сякаш сме клиенти. Ние не събираме данни за точни суми, а вместо това събираме данни, като използваме различни прагове на сумата на превода във валутата на подателя. За да приведем пример, за GBP като валута на подателя събираме данни за следната сума: 100 £, 500 £, 1000 £, 2500 £, 5000 £, 25 000 £* *Не всички доставчици позволяват превод на 25 000 £. В такъв случай събираме данни за суми за изпращане, максимално близки до максималната стойност, която доставчикът позволява (напр. 7000 £, 7600 £, 15 000 £, 15 500 £, 16 000 £) ● Обменен курс: В момента на събиране на данните изчисляваме процентната разлика между обменните курсове, които доставчиците ви предлагат, и пазарния курс, която се нарича „надценка“. Например, ако в момента на събиране на данни пазарният обменен курс от GBP към EUR е 1,2, а обменният курс на доставчика е 1,1, тогава надценката е (1,2 - 1,1) / 1,2 = 0,08. По-късно, когато използвате нашия инструмент за сравняване на цени, ние отново ще проверим пазарния курс и ще изчислим обменния курс, който доставчиците биха ви предложили в този момент, като използваме тази процентна разлика. Например, ако пазарният обменен курс от GBP към EUR, когато използвате инструмента за сравняване на цени, е 1,1, а надценката за даден доставчик е 0,08, тогава ще оценим обменния курс на доставчика на 1,1 * (1 - 0,08) = 1,01. За да сме сигурни, че сме справедливи към доставчиците при изчисляването на обменния курс, използваме данните, събрани за най-високия праг, на който отговаря сумата на вашия превод. Например, ако изпращате 600 £ и сме събрали данни за 100 £, 500 £ и 1000 £, тогава ще използваме прага от 1000 £. Причината за това е, че таксите обикновено варират в зависимост от изпратената сума: обикновено колкото по-висока е стойността на превода, толкова по-ниска става таксата. ● Такса за превод: За да изчислим таксата за превод на доставчиците, вземаме таксата за превод за всеки праг, определяме дали има разлика между тях и, ако има, приемаме, че разликата е разпределена равномерно в диапазона между двата прага. Например, ако изпращате 750 £ и сме събрали такса от 10 £ при прага от 500 £ и такса от 20 £ при прага от 1000 £ за конкретен доставчик, ще изчислим, че таксата на този доставчик е 15 £. Таксите за преводи се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Правим всичко възможно, за да гарантираме точността и надеждността на информацията в нашия динамичен модул, и я актуализираме редовно (обикновено ежедневно). Въпреки това тя не се актуализира в реално време, така че не можем да гарантираме, че информацията е 100% точна, пълна или актуална, във всеки един момент. Поради тази причина, както и поради факта, че събираме данните, използвайки прагове, а не точни суми, общата цена, която виждате от нашата таблица за сравнение, може да се различава от цената, посочена на уебсайта на доставчика. Съдържанието на тази страница е предназначено само за обща информация и не представлява финансов съвет. Ако имате някакви въпроси относно личните си обстоятелства, моля, потърсете професионален и независим съвет. Revolut не е финансов консултант.