Продукти

Функция Smart Delay

Изтегляне в PDF

1. Кой може да използва функцията Smart Delay?

Функцията Smart Delay е налична само за клиенти на планове Premium и Metal.

2. Какво представлява функцията Smart Delay?

С функцията за интелигентно забавяне ще ви осигурим няколко безплатни салонни пропуска, ако вашият полет е със закъснение от един час или повече. Единствено трябва да въведете данните за вашия полет в приложението, а ние ще следим часа за пристигането му.

3. Колко салонни пропуска мога да получа?

Клиентите с Premium получават един салонен пропуск за себе си плюс един за придружител. Клиентите с Metal получават един салонен пропуск за себе си и до три салонни пропуска за придружители.

Салонните пропуски не са прехвърляеми и ще бъдете помолени да покажете доказателство за самоличност (напр. паспорт) заедно с валиден билет за полет в същия ден на името на лицето, на което е салонният пропуск. За да получат вашите придружители своите пропуски, ще трябва да въведете данните им в приложението и да ги помолите да покажат документ за самоличност, както и валиден билет за полет в същия ден на тяхно име.

4. Какво се случва, ако отменя своя абонамент Premium/Metal?

Щом анулирате вашия абонамент Premium или Metal, вече няма да можете да използвате функцията Smart Delay. Ако сте получили салонен пропуск от Smart Delay и след това сте отменили абонамента си за Premium или Metal, няма да можете да осъществите достъп до и да използвате този салонен пропуск.

5. Колко дълго е валиден моят салонен пропуск с функцията Smart Delay?

Щом Smart Delay ви издаде салонен пропуск, то той е валиден в продължение на 48 часа. Всички неизползвани салонни пропуски ще изтекат след 48 часа.

Това означава, че ако вашият полет е с изключително дълго закъснение, можете да излезете извън летището и да разглеждате забележителности, а когато сте готови за полета, посетете летищния салон за наша сметка.

6. Носи ли отговорност Revolut, в случай че нещо се обърка с функцията Smart Delay?

Тъй като тази услуга се предоставя от трето лице, Revolut не може да гарантира влизането във и наличността на места във всеки летищен салон, посочен в приложението. Описанията и изображенията в приложението на летищните салони се предоставят от нашия партньор LoungeKey, като Revolut не носи отговорност за неточности в информацията, която получаваме от тях.

7. Още някои правни детайли.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА Smart Delay Когато използвате функцията Smart Delay, вие подлежите на условията на използване на LoungeKey, както и условията на използване на всеки отделен летищен салон, наличен в уеб сайта на LoungeKey.

ОПЛАКВАНИЯ И СПОРОВЕ Revolut не носи отговорност за спорове или искове, които могат да възникнат между вас и LoungeKey. Всички въпроси, свързани с предлаганата от LoungeKey услуга, трябва да бъдат адресирани директно до LoungeKey чрез smartdelaysupport@collinsongroup.com или smartdelay@revolut.com.

ПРИЛАГА СЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА АНГЛИЯ За това споразумение се прилага законодателството на Англия и Уелс.

ЗАВЕЖДАНЕ НА ИСК СРЕЩУ НАС Ако искате да предявите иск срещу нас в съда, съдилищата в Англия и Уелс ще могат да разгледат всякакви въпроси, свързани с тези правила и условия. Ако живеете в друга държава, можете да предявите иск в местните съдилища.