Продукти

Условия за безсрочни депозити

На 1 юли 2022 г. Revolut Payments UAB и Revolut Bank UAB се сливат. Тази версия на нашите условия ще е в сила от 1 юли 2022 г. Ако искате да видите условията, които са в сила до 1 юли 2022 г., щракнете тук.


1. Защо тази информация е важна

Този документ излага правилата и условията за вашата сметка за безсрочен депозит и свързаните с нея услуги. Също така излага други важни неща, които трябва да знаете.

Този документ, заедно с нашата Декларация за поверителност и всякакви други правила и условия, които се прилагат за нашите услуги, образуват правно споразумение между:

 • вас, притежателя на сметка за безсрочен депозит; и
 • нас, Revolut Bank UAB (Revolut Bank).

Наричаме настоящото споразумение „Условия за безсрочни депозити“. Настоящото споразумение е безсрочно. Това означава, че е валидно, докато ние или вие не го прекратим.

Настоящите „Условия за безсрочни депозити“ се сключват чрез дистанционна комуникация.

Съгласявате се, че настоящите Условия за безсрочни депозити и всякаква друга комуникация между нас ще са на английски език. Ще се опитаме да ви отговорим на вашия предпочитан език, но си запазваме правото да отговорим на английски език.

Можете да осъществите достъп до настоящите Условия за безсрочни депозити, както и до Правилата за поверителност на Revolut Bank, стандартна информация за застраховките на депозити на държавната компания Deposit and Investment Insurance и до други правила и условия, които се прилагат към нашите услуги в Revolut App към момента.

Revolut Bank е банка, учредена и лицензирана в Република Литва, с дружествен номер 304580906 и код за упълномощаване LB002119, с адрес на регистрация Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва. Ние сме лицензирани и регулирани от Банката на Литва и Европейската централна банка като кредитна институция. Можете да видите нашия лиценз на уеб сайта на Банката на Литва тук и нашите учредителни и дружествени документи на уеб сайта на Регистъра за юридически дружества на Литва тук.

2. Мога ли да си открия сметка за безсрочен депозит?

Като приемете настоящите условия за безсрочни депозити, потвърждавате, че:

 • сте клиент на Revolut Payments UAB (учредено и лицензирано в Република Литва с дружествен номер 3049409800 и код на упълномощаване от Банката на Литва LB000484) (Revolut Payments);
 • получили сте по имейл, прочели сте и сте разбрали настоящите Условия за безсрочни депозити;
 • получили сте по имейл, прочели сте и сте разбрали стандартната информация за застраховка на депозити на държавната компания Deposit and Investment Insurance (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“), която също е налична тук;
 • сте прочели, разбрали сте и сте приели нашата декларация за поверителност; и
 • предоставили сте правилна и точна информация за контакт (включително имейл адрес, който проверявате редовно) по време на процеса по регистриране.

Когато поискате от нас да открием сметка за безсрочен депозит, ние или наши представители ще поискат информация за вас и информация откъде идват парите, които внасяте във вашата сметка за безсрочен депозит. Правим това поради множество причини, включително да проверим вашата кредитна оценка и самоличност, както и за да отговорим на нашите правни и регулаторни изисквания. Когато разполагаме с информацията, от която се нуждаем, ще открием вашата сметка за безсрочен депозит и можете да направите депозит в нея. Ако вече сте предоставили тази информация на някое от юридическите лица от нашата група, когато сте открили разплащателна сметка, вие потвърждавате и се съгласявате, че може да използваме и да разчитаме на тази информация за тази цел.

Нашата Декларация за поверителност обяснява начина, по който използваме вашата информация за тези и други цели.

Можем единствено да ви предоставим услуги, щом сте преминали нашите вътрешни проверки, но не и преди това. Ще ви известим чрез приложението Revolut, щом това се случи, и ще ви известим, щом сметката за безсрочен депозит бъде открита.

Можете да видите вашите данни за сметка за безсрочен депозит в извлечението по сметка. Не забравяйте, че тази банкова информация не може да се използва за директни плащания и можете единствено да направите депозит по начина, описан в настоящите Условия за безсрочни депозити. Ако използвате тези данни за трансакции на плащания, трансакциите няма да се изпълнят.

Ако някои от вашите лични данни се променят, трябва незабавно да ни уведомите.

Когато споменаваме „имейл“, имаме предвид имейла, който сте ни предоставили по време на процеса на регистриране (освен ако не сте актуализирали своя имейл адрес след това). Важно е да предоставите своя основен имейл адрес и да го проверявате редовно. Ако вашият имейл адрес се промени или ако имате проблеми с получаването или отварянето на имейли от нас, трябва незабавно да ни уведомите. В противен случай се съгласявате, че ако даден имейл е предоставен на вашия имейл адрес,трябва да сте го прочели дори ако не сте успели да го направите поради каквато и да е причина.

3. Моята сметка за безсрочен депозит

Когато внесете пари като депозит във вашата сметка за безсрочен депозит, ние приемаме парите, съхраняваме ги за вас и приемаме да ви ги върнем по ваше искане.

Единственият начин, по който можете да внесете пари във или да изтеглите пари от вашата сметка за безсрочен депозит, е, като имате разплащателна сметка при нас по начина, описан в настоящите условия за безсрочни депозити.

Ако сте се съгласили с настоящите условия за безсрочен депозит преди 1 юли 2022 г. и към 1 юли 2022 г. имате положителен баланс по вашата сметка за безсрочен депозит, вие се съгласявате и ни упълномощавате да прехвърлим баланса от сметката за безсрочен депозит във вашата разплащателна сметка, която имате при нас на или около 1 юли 2022 г. Ще можете да правите депозити във или от вашата сметка за безсрочен депозит след тази дата, както е описано в тези условия.

4. Как да направя депозит в моята сметка за безсрочен депозит

Добавяйте пари по всяко време

Депозити към вашата сметка за безсрочен депозит могат да се правят единствено с превод на средства от вашата разплащателна сметка при нас към вашата сметка за безсрочен депозит.

Тези депозити могат да се направят по всяко време и във всяка валута. Сумата пари, която добавяте към вашата сметка за безсрочен депозит, и честотата на вашите допълвания не са ограничени.

Колко скоро ще бъдат кредитирани парите?

Вашият депозит ще бъде кредитиран към вашата сметка за безсрочен депозит веднага, щом стане възможно след пристигането му при нас и при всички положения не по-късно от следващия работен ден. „Работен ден“ е всеки ден, различен от събота, неделя или официален празник в Република Литва.

5. Ще платите ли лихва върху съхранявания депозит в сметката за безсрочен депозит?

Ще плащаме лихва върху салдото на вашата сметка за безсрочен депозит в края на всеки работен ден. Лихвата ще бъде изчислена при годишна ставка от 0%. Въпреки това, щом ставката е 0%, лихва няма да бъде дължима.

6. Как да направя теглене от моята сметка за безсрочен депозит?

Ще ви върнем пари от сметката за безсрочен депозит по ваше искане. Можете да правите заявки за тегления по всяко време и за всякакви суми, които не превишават баланс. Когато изтеглите парите от вашата сметка за безсрочен депозит, ние ще преведем парите по вашата разплащателна сметка при нас.

7. Как се защитават моите пари?

Вашите пари са защитени, щом достигнат вашата сметка за безсрочен депозит или спестовна сметка, открита в друга кредитна институция, която е участник в Схемата за застраховане на депозити. Вашите пари ще бъдат кредитирани към вашата сметка за безсрочен депозит веднага, щом стане възможно след пристигането им при нас и при всички положения не по-късно от следващия работен ден.

Например, ако добавяте към/прехвърляте от вашата сметка за безсрочен депозит в неработен ден, вашите пари няма да са защитени от Схемата за застраховка на депозити, докато не достигнат до вашата сметка за безсрочен депозит или спестовна сметка, открита в друга кредитна институция, която участва в Схемата за застраховка на депозити. Въпреки това вашите пари ще бъдат защитени по други начини, както е описано в закона.

Парите във вашата сметка за безсрочен депозит са защитени от застраховката на депозити в Литва, която се администрира от държавната компания Deposit and Investment Insurance (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ съобразно условията, установени от Закона за застраховките на депозити и отговорности към инвеститорите на Република Литва, които са налични тук. Няма допълнителни механизми (наричаме ги „гаранционни средства“) съгласно настоящите Условия за безсрочни депозити, които да защитават вашите пари във вашата сметка за безсрочен депозит.

8. Предпазване на вашите данни за защита

Правим всичко по силите си да съхраняваме безопасно вашите пари. Молим ви да правите същото, като съхранявате безопасно вашите данни за защита. Това означава, че трябва да ги предпазвате, като не позволявате достъп до тях на други хора и не ги споделяте с никого.

Понякога е лесно да забравите да предприемете стъпките, които трябва да предприемете за предпазване на парите си. Затова ви предлагаме няколко съвета:

 • уверете се, че не оставяте приложението Revolut отворено на незаключено устройство; и
 • дръжте в безопасност мобилното си устройство и вашия имейл акаунт и не позволявайте на други хора да ги използват.

Свържете се с нас чрез приложението Revolut възможно най-скоро, ако вашите данни за защита могат да бъдат използвани без ваше разрешение.

Можете да се свържете с нас по следните начини

Информирайте ни за изгубени или откраднати данни за защита:

● Изпратете ни съобщение в чата в приложението Revolut.

● Изпратете ни имейл на: feedback@revolut.com.

● Обадете ни се, за да блокираме изгубена или открадната карта на +370 5 214 3608 (прилагат се стандартните такси на вашия доставчик на телекомуникационни услуги)

Нашият уеб сайт: www.revolut.com

9. Има ли ограничения върху използването на приложението Revolut?

Действайте отговорно и разумно, когато използвате приложението Revolut.

Приложението Revolut не трябва да се използва (пряко или косвено), както следва:

 • за незаконни цели (например извършване на измама);
 • по начин, който може да повлияе негативно на възможността ни да предоставяме нашите услуги;
 • за управление или използване на сметка за безсрочен депозит, която не е ваша;
 • за позволяване на друго лице достъп до или използване на сметка за безсрочен депозит или приложението Revolut; или
 • за бизнес цели.

Също така ви молим да се държите уважително към нас и персонала ни по поддръжката – тук сме, за да ви помогнем.

10. Кога може да не ви позволим да използвате вашата сметка за безсрочен депозит

Безопасността на вашите пари е важна за нас. Следователно може да не ви позволим да използвате вашата сметка за безсрочен депозит. Например ще откажем изплащане на депозит и няма да кредитираме допълнителен депозит, ако имаме основания да считаме, че има проблем със защитата му или че може да се използва с измамни цели или без ваше разрешение.

Може също да се наложи да не ви позволим да използвате вашата сметка за безсрочен депозит, за да изпълним нашите правни задължения, които произтичат от законодателството на Република Литва.

Ще ви известим през приложението Revolut, преди да ограничим използването на вашата сметка за безсрочен депозит, или веднага, щом стане възможно след това. Също ще ви известим за причините (освен ако това не би понижило вашата или нашата защита или би било незаконно). Ще ви позволим да използвате вашата сметка за безсрочен депозит както обичайно веднага, щом причините за ограничението спрат да съществуват.

11. Кога можете да замразите или закриете моята сметка за безсрочен депозит?

Може да закрием или замразим вашата сметка за безсрочен депозит с незабавно действие (включително достъпа до услугите, които ви се предоставят от другите компании в групата на Revolut), и да прекратим вашия достъп до приложението Revolut при изключителни обстоятелства. Изключителните обстоятелства включват следните:

 • ако основателно подозираме, че действате с цел измама или по друг начин извършвате престъпление;
 • нарушили сте настоящите условия за безсрочни депозити сериозно или ги нарушавате многократно и не сте коригирали нарушението(ята) в разумен срок, след като сме го изискали от вас;
 • ако имаме информация, че използвате приложението Revolut по начин, който е вреден за нас или нашия софтуер, системи или хардуер, или по начин, който вреди на репутацията или доброто ни име;
 • ако сте обявили несъстоятелност;
 • ако починете или бъде постановено декларативно решение за вашата смърт; или
 • ако трябва да го направим съгласно даден закон, разпоредба, съдебна заповед или инструкции на омбудсман.

Можем също да закрием вашата сметка за безсрочен депозит, в случай че променим бизнес модела си и престанем да предлагаме продукта безсрочен депозит. Ако го направим, ще ви уведомим, преди да закрием вашата сметка за безсрочен депозит, в съответствие с настоящите правила и условия.

При закриване на вашата сметка за безсрочен депозит ще върнем оставащия баланс във вашата сметка за безсрочен депозит към вашата разплащателна сметка при нас. Приемаме, че сте дали съгласието си и сте ни упълномощили да извършим тази трансакция. Може да ви позволим също и да извършите теглене директно от вашата сметка за безсрочен депозит към вашата разплащателна сметка.

12. Ние ли носим отговорност, ако нещо се обърка с вашата сметка за безсрочен депозит или приложението Revolut?

Ще направим всичко възможно, в границите на разумното, за да се уверим, че нашите услуги работят без прекъсване и че са достъпни при приемлива скорост. Въпреки това не можем да обещаем, че това винаги ще е така или че услугите няма да имат никакви грешки. Също разчитаме на някои трети лица да предоставят услуги към вас, което е възможно да прекъсне нашите услуги. Винаги ще направим всичко по силите си да разрешим проблеми с нашите услуги без значение от причината.

Не носим отговорност за загуби, произтичащи от нашата невъзможност да изпълним нашите задължения своевременно да кредитираме във вашата сметка за безсрочен депозит входящи пари или да дебитираме теглени пари от сметката за безсрочен депозит поради:

 • правно или регулаторно изискване; или
 • непредвидими събития извън нашия контрол, които е било невъзможно да избегнем в момента;
 • криминални или други незаконни действия на трети лица, водещи до щети за вас или други лица (освен ако не е директно указано в настоящите правила и условия); или
 • блокиране на вашата сметка за безсрочен депозит, когато се прилагат в сила законови изисквания, включително такива, свързани с борбата с пране на пари и борбата с финансиране на терористични организации.

Ще бъдем отговорни единствено за предвидими загуби

Ако нарушим настоящото споразумение, ще носим отговорност за загуба, която сме можели да предвидим в момента, в който сме сключили споразумението, както и за загуба вследствие на наша измама или груба небрежност.

Не носим отговорност пред вас за което и да е от следните без значение дали пряко, или косвено, произтичащо във връзка с настоящото споразумение:

 • загуба на приходи или печалба;
 • накърняване на престижа или репутацията ви;
 • загуба на бизнес договори или възможности;
 • загуба на очаквани спестявания; или
 • последваща загуба.

Нищо в настоящото споразумение не премахва или ограничава отговорността ни за смърт или лична травма, която произтича от наша небрежност, или за измамни или неверни твърдения.

13. Нашето право да теглим пари от вашата сметка за безсрочен депозит в изключителни случаи

Имаме право да теглим пари от вашата сметка за безсрочен депозит без вашите инструкции в следните случаи:

 • ако пари се прехвърлят към вашата сметка за безсрочен депозит без правно основание (например поради измама или грешки, включително технически такива);
 • когато от нас, в качеството ни на доставчик на услуги, се изисква от приложимото законодателство да задържим и да заплатим на компетентните органи данъци, които ви се начисляват в качеството ви на вносител; или
 • в други случаи, както е установено от законодателството на Литва и друго приложимо законодателство.

14. Кога може да сте отговорни за наши загуби?

Възможно е да сте отговорни пред нас за определени загуби.

Ако сте нарушили това споразумение и затова сме претърпели загуба, следното ще бъде приложимо:

 • ще носите отговорност за всякакви предвидими загуби, които сме претърпели вследствие на ваше действие (ще се опитаме да сведем загубите до минимум); и
 • също носите отговорност за правни разходи в границите на разумното, които произтичат вследствие на нашите загуби.

15. Как мога да получа информация за трансакции за моята сметка за безсрочен депозит?

Можете да проверите всички входящи и изходящи трансакции във вашата сметка за безсрочен депозит от приложението Revolut. Съхраняваме вашата информация за сметка за безсрочен депозит, докато сте клиент, и в продължение на 8 години, след като закриете вашата сметка за безсрочен депозит. Ако трябва да запазите копие на информацията след това, ще трябва да я изтеглите. Можете да изтеглите информацията от приложението Revolut, докато сте клиент, а ако вашата сметка за безсрочен депозит е закрита, можете да се свържете с нас на feedback@revolut.com и ние ще ви предоставим тази информация.

Ще получавате известие на вашето мобилно устройство всеки път, щом депозит бъде направен или изтеглен от вашата сметка за безсрочен депозит. Можете по всяко време да изключите тези известия от приложението Revolut или от настройките на устройството. Ако изключите известията, трябва редовно да проверявате вашата информация за сметка за безсрочен депозит в приложението Revolut. Важно е да знаете какви суми влизат или излизат от вашата сметка за безсрочен депозит, така че препоръчваме да не изключвате известията.

Комуникация с вас

Ще комуникираме с вас чрез приложението Revolut. Други компании в групата на Revolut може също да комуникират с вас чрез приложението Revolut, ако така сте се договорили с другата компания.

Това е начинът, по който ще предоставяме информация за сметката за безсрочен депозит и ще ви известяваме за измама или за вероятна измама относно вашата сметка за безсрочен депозит. Също ще ви известим, ако има заплаха за защитата на вашата сметка за безсрочен депозит. Уверете се, че проверявате редовно приложението Revolut за тази информация.

За да е защитена вашата сметка за безсрочен депозит, изтеглете най-новия софтуер за вашето мобилно устройство и най-новата версия на приложението Revolut веднага щом са налични.

Възможно е също да се свържем с вас с текстово съобщение (SMS) или имейл, затова трябва редовно да проверявате текстовите съобщения и имейла си.

Вашите съгласия, одобрения, приемания и други изявления, направени чрез приложението Revolut, ще имат същата правна валидност като вашия подпис на писмен документ. Вашите споразумения, сключени с нас чрез приложението Revolut, ще бъдат считани за писмени споразумения, сключени между вас и нас. Всички инструкции към нас за провеждането на операции и други подадени/изпълнени действия от вас чрез приложението Revolut ще бъдат третирани като подадени/изпълнени от вас и валидни като действия, изпълнени от вас.

Обикновено съобщенията до вас ще са на английски език.

Дръжте ни в течение

Поддържайте данните си актуални и ни известете незабавно, ако информацията, която сте ни предоставили, се промени. Ако установим, че каквато и да е ваша информация е неправилна, може да я актуализираме или да ви помолим да предоставите допълнителна информация.

За да спазим нашите законови и регулаторни изисквания, може да се наложи да поискаме допълнителна информация (например, ако се увеличат входящите или изходящите трансакции). Предоставете ни тази информация бързо, за да се сведе до минимум прекъсването на вашата сметка за безсрочен депозит или нашите услуги.

16. Поверителност

Разбирате и давате съгласието си, че поради естеството на услугите на Revolut Bank по настоящото споразумение от нас може да се изисква да разкрием следната информация за вас:

 • фактът, че сте наш клиент;
 • услугите, които ви се предоставят;
 • вашият номер на сметка за безсрочен депозит;
 • салдата, налични във вашата сметка за безсрочен депозит;
 • операции, които са извършени или се извършват от ваше име;
 • вашите дългови задължения към нас; обстоятелствата, при които ви предоставяме финансови услуги;
 • правилата и условията на споразуменията, въз основа на които ви предоставяме услугите;
 • фактът, че настоящото споразумение е прекратено и вашата сметка за безсрочен депозит е закрита;
 • вашата финансова ситуация и активи; и
 • вашите дейности, планове, дългови задължения към или трансакции с други лица.

Вашите търговски или професионални тайни се третират като поверителна информация (т.е. като клиентска или банкова тайна).

Разбирате и давате съгласието си, че хората, на които може да разкрием тази информация, са:

 • Всякакви съдружници на Revolut Bank. Това включва, но не се изчерпва с, Revolut Ltd (дружество, учредено в Англия и Уелс с номер на компания: 08804411 и фирмен референтен номер: 900562, чийто адрес на регистрация е 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD, Обединеното кралство) (Revolut Ltd).
 • Представители на Revolut Bank и други лица, директно или индиректно участващи в предоставянето към вас на услугите на Revolut Bank съобразно настоящото споразумение или в подготовката на предоставянето към вас на такива услуги, както и техните подизпълнители (например банки кореспонденти, финансови институции, застрахователни компании, финансови посредници, брокери, участници или страни по системи за плащане, клиринг или уреждане, обмени и др.), ако поради спецификата на тези услуги разкриването на тези данни е нужно.
 • Трети лица, които предоставят услуги на Revolut Bank (допълващи предоставянето на нашите финансови услуги), и подизпълнителните на тези трети лица, при условие че третите лица и техните подизпълнителни спазват всички регулаторни изисквания, приложими за това възлагане.

В процеса на комуникация и обмен на информация между вас и нас чрез телекомуникационни или електронни средства е възможно поверителна информация (включително информация, която представлява клиентска или банкова тайна) да стане достъпна на трети лица без наше желание или знание. Ако това се случи, не носим отговорност за това разкриване на информацията и трябва да оцените този риск, преди да сключите това споразумение с нас.

Задължителни оповестявания на информация

Ще оповестим вашата информация, когато се изисква или позволява от законодателството на Литва и друго приложимо законодателство, или за да упражним или приложим наши права или правата на нашите клиенти.

17. Наша интелектуална собственост

Цялата интелектуална собственост в нашите продукти (например съдържанието в приложението Revolut и на нашия уеб сайт, нашето лого) се притежава от Revolut Ltd и се използва от нас и други дружества в групата компании Revolut. Не трябва да използвате тази интелектуална собственост като ваша собствена, а само за да се възползвате от нашите продукти. Вие също нямате право да използвате обратно инженерство за нашите продукти (т.е. да ги възпроизвеждате след подробен преглед на тяхната конструкция или състав).

18. Как се подават жалби?

Ако сте недоволни от услугата ни, ще се опитаме да коригираме ситуацията

Винаги правим всичко по силите си, но също така си даваме сметка, че понякога нещата се объркват. Ако имате жалба, се свържете с нас. Ще приемем и вземем предвид всяка жалба, подадена от вас към нас. Нашият окончателен отговор на вашата жалба или писмо с обяснение защо окончателният отговор не е бил завършен, ще бъде предоставен в рамките на 15 работни дни след отправяне на вашата жалба и при изключителни обстоятелства – в рамките на 35 работни дни (като в този случай ще ви уведомим).

Орган за извънсъдебно разрешаване на спорове за жалби, свързани с финансови услуги

Ако не сте доволни от начина, по който сме обработили жалбата, можете да я отнесете до Банката на Литва в рамките на 1 година от датата, на която сте изпратили вашата жалба. В такъв случай Банката на Литва ще действа като орган за извънсъдебно споразумяване, който се занимава със спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.

Адресът е: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Република Литва.

Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт.

Обърнете внимание, че ако пожелаете да имате възможността да се обърнете към Банката на Литва в качеството й на орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, то трябва да отправите жалбата си към нас в рамките на 3 (три) месеца от деня, в който сте разбрали или би следвало да сте разбрали за вероятното нарушение на вашите права или законови интереси, произтичащи от споразумението с нас. Също имате правото да подадете жалба във всеки компетентен съд, ако считате, че сме нарушили закона. Можете също да подадете жалба до съответните органи за извънсъдебно споразумяване, които се занимават с жалби от граждани във вашата държава по отношение на финансовите услуги, които предоставяме. Списък с такива органи можете да намерите тук.

Разглеждането на жалбата в Банката на Литва е безплатно.

Органът за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с потребителски спорове, които не попадат в компетенциите на Банката на Литва, е Държавният орган за защита на правата на потребителите.

Адресът е: Vilniaus str. 25, 01402 Vilnius, Република Литва.

Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт. Можете също да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.

Орган за извънсъдебно разрешаване на спорове за жалби, свързани с обработката на лични данни

Имате право да подадете жалба до Държавния инспекторат за защита на данните (SDPI) – литовският надзорен орган за проблеми със защитата на данни.

Адресът е: L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, Република Литва; ada@ada.lt.

Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт.

Още информация

Щракнете тук за повече информация относно нашата процедура по обработване на жалби.

Как да разреша проблем или да подам жалба

Ако просто желаете да поговорите с някого за проблем, който ви притеснява, се свържете с нас чрез приложението Revolut. Обикновено успяваме бързо да уредим въпросите.

Ако предпочитате, можете да подадете жалба. Можете също да направите това от приложението Revolut, чрез този формуляр или като ни изпратите имейл на: formalcomplaints@revolut.com.

За да подадете жалба, ще трябва да ни кажете:

 • името и фамилията си;
 • телефонният номер и имейл адресът, свързани с вашата сметка за безсрочен депозит на Revolut;
 • естеството на проблема;
 • времето на възникване на проблема; и
 • как бихте искали да уредим въпроса.

Ще разгледаме вашата жалба и ще ви отговорим по имейл. Ще комуникираме с вас на английски език, освен ако не ни инструктирате друго.

Независимо от горното винаги имате право да се обърнете към органите за извънсъдебно разрешаване на спорове, упоменати по-горе, във връзка с жалба относно наша услуга. Също имате правото да подадете жалба във всеки компетентен съд (съгласно настоящото споразумение), ако считате, че сме нарушили закона.

19. Може да променим настоящите Условия за безсрочни депозити

Ще променяме споразумението само поради следните причини:

 • ако считаме, че така по-лесно ще го разберете или ще ви е по-полезно;
 • за да се отрази начина, по който се управлява нашият бизнес, особено ако промяната е необходима поради промяна в начина, по който се предоставя дадена финансова система или технология;
 • за да отразяват правните или регулаторните изисквания, които се отнасят за нас;
 • за да се отразят промените в разходите за управление на нашия бизнес; или
 • тъй като променяме или представяме нови услуги или продукти, които засягат нашите съществуващи услуги или продукти, покрити от настоящите условия за безсрочни депозити.

Известяване относно промените

Ако добавяме нов продукт или услуга, които не променят споразумението, може да добавим продукта или услугата незабавно и да ви уведомим, преди да го използвате.

В противен случай ще ви дадем поне 60-дневно предизвестие чрез приложението Revolut и/или имейл, преди да направим каквато и да е промяна. Ще приемем, че сте удовлетворени от промяната, освен ако не ни информирате, че искате да закриете вашата сметка за безсрочен депозит, преди промяната да влезе в сила.

20. Такси и данъци

Revolut Bank не начислява такси, които се прилагат към вас за и във връзка с услугите на Revolut Bank по настоящото споразумение. Това също означава, че няма да ни плащате такси във връзка с използването на приложението Revolut или други средства на дистанционна комуникация за вашата сметка за безсрочен депозит.

Може да сте отговорни за заплащането на данъци или разходи, които се прилагат за депозит, който имате във ваша сметка за безсрочен депозит, и за чието събиране ние не носим отговорност, освен ако това не се изисква по закон.

21. Как да закрия моята сметка за безсрочен депозит?

Запазвате си правото да закривате вашата сметка за безсрочен депозит и така да прекратите настоящото споразумение по всяко време и безплатно, като ни известите, дори след изтичане на 14-дневния период. Можете да направите това чрез приложението Revolut или като ни изпратите имейл на feedback@revolut.com.

Какво се случва, ако разплащателната ми сметка бъде закрита?

Незабавно след закриване на вашата сметка за безсрочен депозит ще върнем оставащия баланс във вашата разплащателна сметка при нас.

Вашата разплащателна сметка при нас и вашата сметка за безсрочен депозит са различни сметки и е възможно да се абонирате за сметка за безсрочен депозит при нас, без да се абонирате за разплащателна сметка. Закриването на една от тях няма да закрие автоматично и другата.

Ако разплащателната ви сметка е закрита, няма да можете да връщате депозити от вашата сметка за безсрочен депозит във вашата разплащателна сметка. Това означава, че въпреки че ще продължите да използвате вашата сметка за безсрочен депозит, нейната функционалност ще бъде ограничена до съхранение на вашите пари и връщането им по ваше искане, както е описано в раздел 6.

Как мога да се откажа от моята сметка за безсрочен депозит?

Можете да се откажете от вашата сметка за безсрочен депозит и така да я прекратите през първите 14 дни от откриването й, като ни известите в приложението Revolut или като ни изпратите имейл на: feedback@revolut.com. Имате право да се откажете, без да плащате неустойки и без да посочвате причина. В случай на теглене от вашата сметка за безсрочен депозит ще върнем останалия баланс във вашата разплащателна сметка.

22. Правни детайли

Разрешение да обработваме личната ви информация

За да предоставим услуги по споразумението, трябва да съберем информация за вас. Съгласно закона за защита на данните ние сме „администратор на лични данни“ на вашата лична информация. За повече информация за начина, по който използваме вашата лична информация, вж. нашата Декларация за поверителност.

Като сключите споразумението, вие ни давате разрешение да събираме, обработваме и съхраняваме вашата лична информация, за да ви предоставим услугите си. Това не засяга правата и задълженията, които вие или ние имаме съгласно закона за защита на данните.

Можете да оттеглите разрешението си, като закриете сметката си за безсрочен депозит, което ще прекрати споразумението между вас и нас. Ако направите това, ние ще спрем да използваме вашата информация с цел предоставяне на нашите услуги, но може да се наложи да я съхраним за други законови цели.

Нашият договор с вас

Само вие и ние имаме права по настоящото споразумение.

Споразумението е лично за вас и не можете да прехвърляте права или задължения по него на никой друг без нашето съгласие.

Нашето право за прехвърляне и възлагане

Вие давате съгласие и ни разрешавате да сливаме, реорганизираме, отделяме, преобразуваме или извършваме всякаква друга форма на реорганизация или преструктуриране на дружеството или дейността си и/или да прехвърляме или възлагаме всички свои права и задължения по условията за безсрочни депозит на трети лица.

Ние ще прехвърлим ваши и наши права или задължения по условията за безсрочни депозити, ако това няма да има значителни негативни последици върху вашите права съгласно условията за безсрочни депозити или ако трябва да го направим, за да спазим правно или регулаторно изискване, или ако това бъде направено в резултат от осъществяването на реорганизация (или подобен процес). Ще имате право да прекратите вашата сметка за безсрочни депозити, след като бъдете уведомен/а за преотстъпването, сливането, реорганизацията или друго сходно действие.

Прилага се законодателството на Литва

Законодателството на Република Литва регулира вашите отношения с нас. Те също се прилагат за настоящото споразумение. Въпреки това все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в държава, която принадлежи към Европейската икономическа зона, в която живеете.

Място на сключване на настоящото споразумение

Настоящото споразумение се счита за сключено на мястото, на което живеете в момента на сключването.

Прилага се английската версия на споразумението

Ако тези условия за безсрочни депозити са преведени на друг език, преводът е само за справка и се прилага английската версия. Като сключите това споразумение и приемете услугите на Revolut Bank, потвърждавате, че разбирате английски език и се съгласявате да комуникирате с Revolut Bank на английски език относно настоящото споразумение.

Нашето право да наложим споразумението

Ако сте нарушили споразумението между вас и нас и ние не изпълняваме правата си или закъсняваме с изпълнението им, това няма да ни попречи да изпълним тези или други права на по-късна дата.

Завеждане на правни действия срещу нас

Правни действия съгласно тези условия за безсрочни депозити могат да бъдат отнесени единствено към съдилищата в Република Литва (или в съдилищата на държавата членка на Европейската икономическа зона, в която живеете).