Промоционални условия

Промоция за повишена възстановена сума за план Ultra за 2024 г.

Изтегляне в PDF

За какво е тази промоция?

Revolut предлага на избрани съществуващи клиенти с личен план Standard, Plus, Premium и Metal, пребиваващи в Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Уелс, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швеция и Шотландия (събирателно „отговарящи на условията пазари“), възможността да надстроят до платения план Ultra* и да получат до 5% от стойността на всяка трансакция с карта Revolut („възстановена сума“) в продължение на един календарен месец, като подлежат на общо ограничение, еквивалентно на месечната такса за план Ultra („ограничение за възстановена сума“).


Настоящите правила и условия („условията на промоцията“) определят правилата, които се прилагат за промоцията, и трябва да спазвате настоящите условия на промоцията, личните условия и условията на платения план, които се прилагат за вашата лична сметка на Revolut, през цялото време, докато участвате в промоцията.


За да участвате в тази промоция, трябва да отговаряте на критериите за допустимост и да изпълните задължителните стъпки, изложени в условията на промоцията, между 01:00 ч. UTC на 10 май 2024 г. и 23:59 ч. UTC на 13 май 2024 г. Наричаме това „период на промоцията“.


* към платения план Ultra се прилага месечна или годишна абонаментна такса в зависимост от избраното от вас фактуриране, може да откриете таксите за плана Ultra тук.


Кой отговаря на условията на настоящата промоция?

Ще се считате за „отговарящ на условията участник“ само ако получите имейл, насочено известие, съобщение във входящата поща в приложението от Revolut и/или виждате промоционален банер в приложението с покана да участвате в промоцията.


Освен това трябва да изпълните следните „задължителни стъпки“:

  • щракнете върху уникалната връзка, която ви е предоставена, и следвайте стъпките за надстройване до план Ultra с годишно или месечно фактуриране; и
  • извършете истински трансакции с карта („отговарящи на условията трансакции“), за да спечелите възстановена сума. Например трансакция към доставчици на платежни услуги, други банкови сметки и електронни портфейли няма да се счита за истинска. Плащанията с карта може да бъдат извършени, като използвате физическа или виртуална карта на Revolut, свързана към личната ви сметка на Revolut.


Как да получа възстановената си сума?

Ще печелите възстановена сума в размер на 5% за всички отговарящи на условията трансакции в продължение на един месец от момента на надстройване до Ultra. Максималната сума, която може да спечелите като възстановена сума, е еквивалентна на месечната такса за план Ultra.


Revolut ще кредитира възстановената сума по личната ви сметка на Revolut в рамките на 1 работен ден след завършването на всяка отговаряща на условията трансакция и само за плащания, завършени в периода на промоцията.


Право на отказ


Имате право да се откажете от абонамента си за план Ultra в рамките на 14 дни от активирането (вашият „период на изчакване“), след което важат стандартните правила за отказ. Това означава, че

  • ще се прилагат стандартните такси за връщане към по-ниска опция на абонамент за платен план (за повече информация вижте раздела „Такси за връщане към по-ниска опция на абонамент за платен план“ в условията на платения план).

Имайте предвид, че ако се откажете от абонамента си за план Ultra през периода на изчакване, си запазваме правото да отменим всяка възстановена сума, която сте получили във връзка с промоцията. Ще считаме, че отмяната на възстановената сума е извършена с вашето съгласие, а плащането е оторизирано от вас.


С каква друга правна информация трябва да се запозная?

  1. Можем да променим, отменим, удължим или прекратим настоящата промоция по-рано от крайната дата, която сме упоменали по-горе, ако имаме основания да смятаме, че промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху престижа или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция.
  2. Ако се наложи да променим, отменим или прекратим промоцията преди изтичането на периода на промоцията, ще обявим това по същия начин, по който е обявена промоцията, и когато е възможно, ще се опитаме да ви известим чрез имейл, насочено известие и/или чрез съобщение във входящата ви поща в приложението. Евентуални промени в условията на промоцията няма да засягат вашите права, ако вече сте участвали в промоцията.
  3. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или непряко, в резултат на събитие извън неговия контрол, което означава, че не можем да продължим да провеждаме промоцията, както е планирано. Свържете се с отдела по поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретно предимство във връзка с промоцията, което не ви е предоставено в резултат на предсрочно спиране или прекратяване.
  4. Запазваме си правото да анулираме спечелената от вас възстановена сума, ако плащането, с което сте спечелили възстановената сума, ви бъде възстановено, спечелили сте възстановената сума чрез измама, ако нарушите условията, които се прилагат към вашата лична сметка на Revolut, за да получите възстановена сума, или ако научим, че не сте спазили настоящите условия на промоцията. Ще считаме, че отмяната на възстановената сума е извършена с вашето съгласие, а плащането е оторизирано от вас.
  5. Ако закриете личната си сметка на Revolut, откажете се от абонамента си за Ultra или сметката ви бъде прекратена или ограничена, преди да трябва да кредитираме възстановената сума по нея или между момента на квалифициране за възстановена сума и получаването ѝ, ще загубите правото си на възстановена сума.
  6. За целите на изпълнение на задълженията ни по настоящите условия на промоцията е необходимо Revolut да обработва вашите лични данни. За повече информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни, вижте нашето уведомление за поверителност на клиенти.
  7. Настоящите условия са публикувани на английски език и всеки превод е само израз на добра воля и е неофициален превод. Участниците в промоцията не може да извличат права от преведената версия. Прилага се версията на английски език на условията, тя е с превес и е окончателна и обвързваща. При правен процес следва да се използва версията на английски език. Ако обаче законодателството гласи, че местният език трябва да се използва, то той е с превес.

Промоцията се организира и ви се предлага от дружеството от групата Revolut, което ви предоставя личната сметка на Revolut. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към това дружество. Вижте по-долу адресната регистрация на всяко от дружествата от групата Revolut и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Можете да разчитате на задължителните правила и закони за защита на потребителите в държавата, в която живеете.

Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английско законодателство

Съдилищата в Англия и Уелс

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва (или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате).

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландско законодателство

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 894 031 244)

Френско законодателство

Компетентният съд във Франция.

Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Можете да се оттеглите от тази промоция безплатно и без да се налага да посочвате причина в рамките на първите 14 дни от участието, като ни уведомите чрез приложението Revolut или като ни изпратите имейл на [email protected] (формуляр за оттегляне), при условие че промоцията все още не е изпълнена изцяло или не е приключила.

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, лист 1, раздел 8, страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Неговият адрес е на: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madrid (Испания).

Испанското законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Компетентните съдилища на Нидерландия.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия