Промоционални условия

Sziget VIP пропуски

Изтегляне в PDF

Промоция за VIP пропуски за Revolut Stage от Revolut и фестивала Sziget през 2024 г.

За какво е тази промоция?

Revolut предлага на потенциални нови клиенти на лична сметка на Revolut, пребиваващи в Обединеното кралство, Испания, Франция, Литва, Финландия, Словакия, България, Австрия, Белгия, Унгария, Италия и Германия (наричани заедно „Отговарящи на условията пазари“), възможността да участват в томболата за промоция за VIP пропуски за Revolut Stage на Revolut и фестивала Sziget през 2024 г. („Промоцията“).

Промоцията дава възможност на потенциални клиенти, които се регистрират в Revolut за първи път, да участват в теглене за награди („Теглене за награди“) за шанс да спечелят една от 5-те награди всяка от по два VIP пропуска за Revolut Stage на фестивала Sziget през 2024 г. и 20 EUR (или еквивалента им в друга валута) в брой („Наградата“).

Настоящите правила и условия („Условия на промоцията“) излагат правилата, които важат за настоящата промоция. Трябва да отговаряте на условията на промоцията и на правилата, които се прилагат за личната ви сметка на Revolut по всяко време, докато участвате в тази промоция.

За да участвате в тази промоция, трябва да отговаряте на критериите за допустимост и да изпълните задължителните стъпки, изложени в условията на промоцията, между 8 май 2024 г. (00:00 ч. CET) и 10 юни 2024 г. (23:59 ч. CET). Наричаме това „Период на промоцията“.

Кой отговаря на условията на настоящата промоция?

За да се считате за „Отговарящ на условията участник“ за тази промоция, трябва да отговаряте на следните „Критерии за допустимост“:

 • да пребивавате в една от отговарящите на условията държави по-горе;
 • да не сте имали досега лична сметка на Revolut, в което и да е дружество от групата Revolut; и
 • да сте на поне 18 години.


Трябва също така да изпълните следните „Задължителни стъпки“ преди края на периода на промоцията:

 • да щракнете върху уникалната връзка на промоцията – тя ще бъде предоставена на уебсайта, приложението, директния канал за комуникация или в социалните медии на фестивала Sziget;
 • да откриете успешно лична сметка на Revolut за първи път чрез уникалната връзка на промоцията; и
 • да направите първата си истинска трансакция с карта на стойност поне 1 EUR (или еквивалента в друга валута).

Трябва да използвате уникалната връзка за промоцията, предоставена като част от тази промоция, за да се регистрирате за лична сметка на Revolut. Ако се регистрирате, като използвате обичайния процес по откриване на сметка в нашето приложение, няма да можете да участвате в тази промоция.

Вашето първо плащане с карта може да бъде извършено, като използвате физическа или виртуална карта на Revolut, свързана към Вашата лична сметка на Revolut. Покупката трябва да е истинска (например трансакция към доставчици на платежни услуги, други банкови сметки и електронни портфейли няма да се счита за валидна).

Как да получа офертата за нови клиенти?

Ако сте отговарящ на условията участник, дружеството от групата на Revolut, което ви предоставя вашия лична сметка, ще кредитира офертата за нови клиенти към основния баланс на личната ви сметка на Revolut в рамките на 10 работни дни, след като изпълните задължителните стъпки.

Как да участвам в тегленето за награди?

В рамките на три работни дни след края на периода на промоцията ще включим потребителските имена на Revolut на всички отговарящи на условията участници в тегленето за награди и произволно ще изберем пет участници като победители.

Ако вие сте победителя, ще ви уведомим по имейл (на имейл адреса, регистриран във вашата лична сметка). Ще ви предоставим времеви прозорец от 48 часа от момента, в който първоначално се свържем с вас, за да потвърдим вашата достъпност. Ако не отговорите в рамките на това време, ние ще изберем на случаен принцип друг отговарящ на условията участник от тегленето за наградите, който да бъде победител. Времевият прозорец от 48 часа ще важи за втория изтеглен отговарящ на условията участник и така нататък, докато успеем да потвърдим победител.

Ако се свържем с вас, за да кажем, че сте спечелили, но в рамките на 48 часа след като се свържем с вас, разберем, че не отговаряте на критериите за допустимост или не сте изпълнили задължителните стъпки, няма да можем да ви дадем наградата и ще изберем на случаен принцип друг отговарящ на условията участник от тегленето за награди да бъде победител.

Всеки отговарящ на условията участник, който е избран за победител, ще разполага със същото време, за да приеме наградата.

Решенията по отношение на администрацията и оперирането на промоцията, включително изборът на победител, са окончателни и обвързващи.

Как ще получа наградата, ако съм победител?

След като победителят потвърди своята достъпност, Revolut ще изпрати имейл адреса и името на победителя на Sziget, за да се споразумеят и да изпратят наградата. Наградата на победителя ще бъде предоставена директно от Sziget чрез имейл адреса.

Победителят за наградата ще може да покани още един, който също трябва да е навършил 18 години от момента на обявяване на победителя.

В случай, че спечелите, вие и вашето избрано лице няма да сте в състояние да преговаряте, препродавате (или да се опитвате да препродадете или прехвърлите) наградата си на някой друг или срещу каквато и да е пазарна стойност или алтернатива в брой. Съгласни сме да наградим всеки от 5-те победители с два VIP пропуска и 20 EUR (или еквивалента им в друга валута) в съответствие с настоящите условия на промоцията.

Настоящата промоция няма да покрива други разходи. Вие и вашето избрано лице ще носите отговорност за плащането на всички допълнителни разходи, които възникнат в резултат на вашето пътуване и участие във фестивала Sziget. Нито Revolut, нито Sziget са отговорни за проверката и/или кандидатстването за туристически визи, които може да са необходими на вас и/или вашето избрано лице за вашето пътуване, нито носим отговорност за приложими данъци, които могат да възникнат.

Как ще обработвате данните ми?

Ако решите да участвате в настоящата промоция, като изпълните стъпките по-горе, ще ви включим към набор от участници.

Ако вие сте победителя в тази промоция, вие потвърждавате, че знаете, че ние ще:

 • имаме нужда от подробности за вас и вашето избрано лице (включително някои или всички от следните – (име, имейл адрес); и
 • споделим вашите данни и данните за вашето избрано лице със Sziget, за да ви предостави наградата.

За повече информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни, вижте нашето Уведомление за поверителност за клиенти. Всички данни, които могат да бъдат предадени на Sziget в рамките на тази промоция, ще бъдат обработени в съответствие с декларациите за поверителност на Sziget.

Уверете се, че сте запознати с правилата и условията за участие на Sziget (тук). Revolut няма да носи отговорност за проблеми, запитвания или претенции, които може да имате във връзка със Sziget и събитието.

Има ли друга правна информация, която трябва да знам?


1. Sziget в тези условия на промоцията се отнася до частното дружество с ограничена отговорност чрез дялове за културен мениджмънт SZIGET („Фестивалът Sziget“ или „Sziget“).

2. Можем да променим, спрем или прекратим промоцията по-рано от крайната дата, която сме посочили по-горе, ако считаме, че с промоцията се злоупотребява или може да повлияе отрицателно на добрата воля или репутация на Revolut, или поради непредвидени обстоятелства, които могат да ни попречат да предлагаме офертата за нови клиенти и/или наградата с фестивала Sziget или техните съдружници. Можем да спрем или прекратим промоцията за отделни лица или като цяло.

3. Ако трябва да променим, спрем или прекратим промоцията преди края на периода на промоцията, ще се опитаме да ви уведомим чрез приложението и/или имейл.

4. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или непряко, в резултат на събитие извън неговия контрол, което означава, че не можем да продължим да провеждаме промоцията, както е планирано. Свържете се с отдела по поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретно предимство във връзка с промоцията, което не ви е предоставено в резултат на предсрочно спиране или прекратяване.

5. Може да решим да не ви дадем наградата, ако някое от следните е в сила, преди да трябва да ви я предоставим:

 • Вашата лична сметка на Revolut бъде преустановена или ограничена;
 • ако участвате в измама или съществено нарушение на тази Промоция (например се опитате да получите неправомерно предимство чрез измама); и/или
 • ако нарушите условията на промоцията или условията, които се прилагат към вашата лична сметка на Revolut.

6. Ако се регистрирате за лична сметка на Revolut като част от тази промоция, може да не ви предоставим или може да отменим офертата за нови клиенти (ще считаме, че отмяната е извършено с ваше съгласие и че плащането е оторизирано от вас), ако едно от следните е приложимо:

 • съответното плащане с карта е било неуспешно и/или е било отменено или върнато;
 • Вашата лична сметка на Revolut бъде преустановена или ограничена;
 • ако участвате в измама или съществено нарушение на тази Промоция (например се опитате да получите неправомерно предимство чрез измама); и/или
 • ако нарушите условията на промоцията или условията, които се прилагат към вашата лична сметка на Revolut.

7. Служителите на фестивала Sziget и Revolut, включително съдружници, представители и преки членове на семейството на такива служители, както и живеещите в едно домакинство с тях, не отговарят на условията и не могат да участват в тази промоция.

8. Дружествата на фестивала Sziget и всяка от съответните им компании майки, дъщерни дружества, филиали, длъжностни лица, директори, служители, управители, собственици, дистрибутори, търговци на дребно, агенти, правоприемници, рекламни/промоционални агенции, представители и агенти не носят отговорност и се освобождават от всякакви претенции, действия, отговорности, загуби или щети на отговарящ на условията участник, който спечели наградата, или на произволна трета страна, пряко или косвено, по каквато и да е причина, включително участие в тази промоция.

9. С участието си в тази промоция вие потвърждавате, че разбирате, че всички облаги, които получавате като част от тази промоция, могат да подлежат на местни данъци върху доходите в държавата по местоживеене и/или на местната територия, в която имате данъчна регистрация. Изцяло ваша отговорност е да заплащате данъци, които могат да произтичат от получаването на предимства. Revolut не носи отговорност за данъчни задължения, които могат да произтичат от получаването на предимства като част от тази Промоция.

10. Настоящите условия на промоцията са публикувани на английски език. Ако са преведени на друг език, преводът е само за справка и версията на английски език на условията на промоцията е с превес. При правни производства следва да се използва версията на английски език на настоящите условия на промоцията. Ако обаче законодателството гласи, че местният език трябва да се използва, местният език е с превес.Тази промоция е организирана и ви се предлага от дружествата в групата Revolut, които предоставят личната ви сметка отговарящите на условията държави. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към него. Вижте по-долу адресите на управление на всяко дружество от групата Revolut или клон и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да решават всеки спор, който може да възникне във връзка с тази промоция. Можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в държавата, в която живеете.Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английско законодателство

Съдилищата на Англия и Уелс.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва (или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате).

Revolut Bank UAB, действащо в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландско законодателство

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 917 420 077)

Френско законодателство

Компетентният съд във Франция. Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF).


Можете да се оттеглите от тази промоция безплатно и без да се налага да посочвате причина в рамките на първите 14 дни от участието, като ни уведомите чрез приложението Revolut или като ни изпратите имейл на [email protected], при условие че промоцията все още не е изпълнена напълно или не е приключила.


Revolut Bank UAB, Sucursal en España

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, лист 1, раздел 8, страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Неговият адрес е на: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madrid (Испания).

Испанско законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийско законодателство

Компетентните съдилища в Белгия.