Как можем да ви помогнем?

Какво представлява „спиране на търговията“?

Спиране на търговията е временно прекратяване на инвестирането в засегнатите акции или потенциално целия пазар. По време на спиране на търговията инвеститорите не могат да купуват или продават засегнатите акции. Обикновено спиранията траят по-малко от час, но може да са по-дълги в зависимост от естеството на спирането. Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) може също да прекратява търговията за до 10 часа, ако ситуацията го изисква в интерес на обществото и за защита на инвеститорите.

Спиранията на търговията се налагат от фондовата борса, на която се търгува акцията (напр. NYSE, NASDAQ) или от SEC. Revolut не определя или управлява спиранията на търговията.

Причини за спиранията на търговията може да включват оповестяването на важни новини, свързани с определена акция, изключителна нестабилност, притеснения на регулаторния орган или голямо корпоративно действие.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия