Как можем да ви помогнем?

Какво представлява стоп поръчка?

Стоп поръчка е поръчка за купуване или продаване на акции, след като цената достигне посочена цена, наречена стоп цена. При достигане на стоп цената стоп поръчката се превръща в пазарна поръчка и се изпълнява при най-добрата налична цена (която може да е по-ниска или по-висока от стоп цената).

Имайте предвид, че изпълнението на стоп поръчките не е гарантирано, докато цената на акциите не достигне зададената стоп цена.

Как работят стоп поръчките за продажби?

За стоп поръчка за продажба можете да зададете стоп цена, която е под текущата цена на акцията. Ако акцията падне до вашата стоп цена, вашата стоп поръчка за продажба ще се превърне в пазарна поръчка за продажба. Цената на изпълнение на поръчката може да бъде по-ниска или по-висока от стоп цената.

Пример:

Акция X в момента се търгува на цена от 5 $ за дял, но вие искате да продадете акцията веднага щом цената падне под 4 $ за дял. Това може да се дължи на факта, че подозирате, че цената може да падне още повече, и искате да спрете да държите акцията, когато тя достигне 4 $. В такъв случай бихте задали своята стоп цена на 4 $.

Ако цената на акциите на X падне от 5 $ на 4 $, вашата стоп поръчка за продажба ще се превърне в пазарна поръчка и вашата поръчка ще бъде изпълнена на най-добрата налична цена. Ако цената на акциите на X не достигне 4 $, поръчката ви няма да се активира.

Как мога да задам стоп поръчка?

Можете да зададете стоп поръчка в приложението Revolut. Щракнете върху падащото меню за пазарна поръчка в горния десен ъгъл на екрана за поръчка. Можете да изберете типа стоп поръчка и да въведете стойността на стоп цената.

В приложението Revolut към момента можете да изпълнявате само стоп поръчки със срок на валидност от един ден. В момента не предлагаме стоп поръчки с по-дълъг срок на валидност.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия