Как можем да ви помогнем?

Какво представляват ограничените поръчки?

Ограничената поръчка е поръчка за закупуване или продажба при посочена или по-добра цена. Ограничените поръчки за купуване се изпълняват при посочената или по-ниска цена, ограничените поръчки за продажба се изпълняват при посочената или по-висока цена.

Имайте предвид, че изпълнението на лимитните поръчки не е гарантирано. Лимитните поръчки ще се изпълняват само ако цената на акциите се увеличи или намали до зададената лимитна цена.

Как работи лимитната поръчка за покупка?

С лимитна поръчка за покупка акциите се закупуват на вашата лимитна цена или по-ниска. Вашата лимитна цена трябва да бъде максималната цена, която искате да платите за един дял.

Пример:

Акция X в момента се търгува на цена от 5 $ на дял, но вие се интересувате от покупката на акцията само ако цената ѝ падне под 4 $ на дял. В такъв случай бихте задали лимитна цена от 4 $.

Ако цената на акциите на X падне от 5 $ на 4 $ или по-ниско, вашата поръчка ще бъде изпълнена (напълно или частично) на 4 $ или по-ниска цена.

Ако цената на акциите на X не падне до 4 $, поръчката ви няма да бъде изпълнена.

Как работи лимитната поръчка за продажба?

С лимитна поръчка за продажба акциите се продават на вашата лимитна цена или по-висока. Вашата лимитна цена трябва да бъде минималната цена, която искате да получите за един дял.

Пример:

Акция X в момента се търгува на цена от 5 $ на дял, но вие се интересувате единствено от продажбата на акцията само ако цената ѝ премине поне над 6 $ на дял. В такъв случай бихте задали лимитната цена на 6 $.

Ако цената на акцията на X се повиши от 5 $ на 6 $ или повече, вашата поръчка ще бъде изпълнена (напълно или частично) на 6 $ или по-висока цена.

Ако цената на акциите на X не се покачи до 6 $, поръчката ви няма да бъде изпълнена.

Можете да зададете лимитна поръчка в приложението Revolut. Щракнете върху падащото меню за пазарна поръчка в горния десен ъгъл на екрана за поръчка. Можете да изберете вида да бъде лимитна поръчка и да въведете стойността на лимитната цена.

В приложението Revolut към момента можете да изпълнявате само лимитни поръчки със срок на валидност от 1 ден. Въпреки това ние работим върху функционалността за въвеждане на лимитни поръчки без срок на валидност.

В момента не можете да търгувате частични дялове с лимитни поръчки.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия