Как можем да ви помогнем?

Какво представлява сделка в рамките на деня?

Дневно инвестиране означава купуване и продаване на едни и същи стоки в рамките на един и същ ден. Само купуване, без да се продава по-късно същия ден, не се счита за дневно инвестиране.

Можете да търгувате толкова често, колкото поискате, при спазване на определени ограничения, наложени от брокер трето лице относно дневното инвестиране – тези ограничения са познати като правила Pattern Day Trader. Извършвате Pattern Day Trading, ако правите повече от три дневни инвестирания за период от пет работни дни. Когато инвестирате през приложението Revolut, можете да видите още колко дневни инвестирания можете да направите, без да нарушите правилата Pattern Day Trading.

Когато откривате инвестиционна сметка в Revolut, се съгласявате да не извършвате Pattern Day Trading. Повече информация можете да намерите в „Споразумението за сметка с ограничен обхват на приложение“ на брокера трето лице, с което сте се съгласили, когато сте се присъединили към Revolut Trading. Ако извършвате Pattern Day Trading, дейността по вашата сметка към брокера трето лице ще бъде преустановена, а сметката може да бъде закрита.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия