Как можем да ви помогнем?

Какво се случва с моите акции, ако дадена компания вече не се листва?

При премахване на регистрацията на една компания на борсата, акциите ѝ вече не се търгуват на някоя от основните фондови борси, но вие все още притежавате същия процент от компанията, както преди това. Често при премахване на акции от основната борса те се търгуват на извънборсовия пазар (OTC), но невинаги е така и понякога е възможно да загубите инвестицията си.

Ако акциите са премахнати от борсата и вече се търгуват OTC, ние ще ви за OTC инструмента, за да продадете целия си дял. В приложението няма да има пазарни данни и следователно приблизителната цена на акция се определя на 0,01 $. Цената, при която ще се осъществи сделката, ще се променя според пазара и следователно ще се различава значително от приблизителната цена. След като получим указания от вас за продажба, се стремим да осъществим сделката в рамките на 2 работни дни.

Ако не получим указания от вас, акциите ще останат във вашия портфейл, но само с ориентировъчни цени.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия