Как можем да ви помогнем?

Какви такси ще ми бъдат приложени за моето търгуване?

В Revolut няма абсолютно никакви скрити такси. Вижте по-долу таксите, които се прилагат при различните сценарии:

Комисиони: ние начисляваме комисиона за сделка извън месечния лимит от една безплатна сделка за планове Standard, три за планове Plus, пет за планове Premium и десет за потребителите на планове Metal.

Комисионната такса е 0,25% от сумата на поръчката или минималната такса за страната, посочена по-долу – която стойност е по-висока. Тази такса ще бъде начислена в момента на получаване на поръчката. Това означава, че няма да платите повече (или по-малко) под формата на такси, отколкото сте се съгласили да платите при подаването на вашата поръчка, дори и ако цената на инструмента се е променила в периода между подаването на поръчката и нейното изпълнение от страна на брокер трето лице. 

Тази такса ще се начислява в USD, като се използва обменният курс в момента на получаване на поръчката.

Минималните такси за сделка по страни са както следва:

 • 1 GBP
 • Еврозона Исландия* и Лихтенщайн**: 1 EUR
 • Дания: 9 DKK
 • Норвегия: 11 NOK
 • Полша: 4 PLN
 • Румъния: 5 RON
 • Чехия: 28 CZK
 • Швеция: 11 SEK
 • България: 2 BGN
 • Унгария: 368 HUF
 • Хърватия: 8 HRK

*За Исландия еквивалентната минимална такса е 154,30 ISK. Тя обаче може да варира в зависимост от колебанията на валутните курсове.

**За Лихтенщайн еквивалентната минимална такса е 1,09 CHF. Тя обаче може да варира в зависимост от колебанията на валутните курсове.

Такси за попечителство: към момента 0,12%/12 базисни пункта (на годишна база) от пазарната стойност на вашите активи, държани от брокера трета страна във вашата сметка при него, които се начисляват ежемесечно. Таксата ще бъде приспадната от вашата сметка за електронни пари на Revolut (вашата инвестиционна сметка). Ние използваме тарифата, която се прилага към дадения момент. Можете да видите използвания обменен курс в приложението Revolut. Вижте тук за повече информация.

Регулаторни такси: това са такси, наложени за търговия с акции в САЩ от регулаторни органи, Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и Регулаторния орган на финансовата индустрия (FINRA), които се налагат на брокерските фирми за участие в търговия с акции. 

SEC налага такса от 22,90 $ за продаден основен капитал на стойност 1 000 000 $, закръглено до най-близкия цент.

FINRA начислява малка такса за поръчки за продажба на брокерските фирми, която се предава на SEC за подпомагане на разходите за регулиране и надзор. За акции и ETF всички продажби се таксуват в размер от 0,000130 $ на акция с минимална такса от 0,01 $ и максимална такса от 6,49 $. Това е известно още като TAF или такса за търговска дейност. 

Когато е приложимо, събираните такси ще бъдат начислени при поръчки за продажба и ще бъдат удържани от приходите от продажбите ви.

Ако например искате да продадете акции на стойност 100 $ в дадена компания и е имало минимална такса от 0,01 $ TAF такса, във вашата сметка ще бъдат депозирани нетните приходи от 99,99 $. 

Такси за валутен обмен: валутата, в която трябва да се изпълни поръчката, се определя от валутата, в която инструментът се търгува на съответния пазар. За да изпълните поръчката, може да се наложи да конвертирате валутата в основната си сметка на Revolut в съответната валута и поради това може да се приложи такса за валутен обмен. Можете да видите актуалния ни обменен курс в приложението Revolut. След като конвертирате валутата, в историята на трансакциите ви в приложението Revolut ще се вижда и обменният курс, който сме приложили. Revolut използва курса, приложим към момента на извършване на конвертирането.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия