Как можем да ви помогнем?

Използване на кредитна карта или теглене на личен заем за търгуване с акции

При на пръв поглед възходящата тенденция може да се изкушавате да вземете пари от кредитната си карта или дори да изтеглите личен заем, за да ги инвестирате на фондовия пазар. Трябва обаче да знаете, че това носи реални рискове. Няма гаранция, че ще получите същата сума, която сте инвестирали. Може да изгубите цялата инвестирана сума, затова не трябва да инвестирате повече, отколкото можете да си позволите да изгубите.

Обмисляли ли сте дали инвестирането на по-малки суми от разполагаемия ви доход в течение на времето няма да ви осигури друг начин евентуално да постигнете целите си в дългосрочен план?

  1. Спечелването на повече пари за изплащане на заем не е толкова лесно, колкото изглежда. Инвестирането в акции не ви гарантира, че ще получите възвръщаемост, равностойна на или по-голяма от фиксирания лихвен процент на заема ви, нито ви гарантира, че изобщо ще получите приход от инвестицията си. Освен това вашият капитал е изложен на риск и може да изгубите целия или част от първоначалния си капитал/инвестиция.
  2. Вероятно се налага да обслужвате заема си с редовни погасявания. Инвестирането на парите ви означава, че те са заключени в закупените акции и вече не са налични по сметката ви като сума в брой. Ако парите не са достъпни за извършването на месечно погасяване на заема, ще трябва да изпълнявате задълженията си по него от други източници. В условията на заемите обикновено са посочени строги графици за погасяване и ако не можете да платите, е възможно единствената ви опция да е продажбата на инвестицията в лош момент, за да изплатите дълговете си, или в противен случай може да ви бъдат повишени таксите или да ви бъде наложена глоба.

Ако пропуснете погасяване на заема, това може да има наистина отрицателно влияние върху кредитния ви рейтинг и възможността да получите кредит в бъдеще.

Има и други рискове при използване на кредитна карта или теглене на личен заем за търгуване с акции, като например рискове на фондовия пазар, както и данъци и такси. Може да прочетете повече за тях тук.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия