Как можем да ви помогнем?

С най-голяма промяна

Списъкът с най-добрите движения показва акциите с най-големи процентни промени в цената през избрания времеви хоризонт. Има два филтъра, които могат да се регулират:

  1. Тип движение: филтрирайте по Топ печалбите, за да видите списък с акции, които са направили най-голям процент увеличение на цените, или по Топ губещите за най-големия процент спад.
  2. Времеви хоризонт: времевият хоризонт по подразбиране е зададен на последния 1 ден, но други опции включват последната 1 седмица, последният 1 месец, последната 1 година или последните 5 години.

Процентните промени в цената се изчисляват, както следва:

Ако времевият хоризонт е зададен за миналия ден, процентната промяна на цената се изчислява чрез сравняване на текущата цена и края на предходния цял пазарен ден.Забележка: Работното време на пазара е от 14:30 до 21:00 GMT), напр.:

  • По време на работното време на пазара: В сряда, 15:30 (GMT), 9 февруари 2022 г., процентната промяна на цената ще бъде сравнение между цената на сряда в 15:30 (GMT), 9 февруари 2022 г. и цената на затваряне на пазара във вторник, 8 февруари 2022 г.,
  • Извън работното време на пазара: В сряда, 10:30 (GMT), 9 февруари 2022 г., процентната промяна на цената ще бъде сравнение между цената в сряда в 10:30 (GMT), 9 февруари 2022 г. и цената на затваряне на пазара в понеделник, 7 февруари 2022 г.

За всички останали времеви хоризонти процентната промяна на цената се изчислява чрез сравняване на текущата цена и предишния отворен курс за избрания времеви хоризонт. Забележка: Работното време на пазара е от 14:30 до 21:00 GMT.

  • По време на работното време на пазара: Ако функцията е зададена за последната 1 седмица, в сряда 15:30 (GMT), 9 февруари 2022 г., процентната промяна на цената ще бъде сравнение между цената в сряда 15:30 (GMT), 9 февруари 2022 г. и цената в сряда, 2 февруари, 2022 г. Цената, когато се отваря пазара,
  • Извън работното време на пазара: В сряда, 10:30 (GMT), 9 февруари 2022 г., процентната промяна на цената ще бъде сравнение между цената на сряда в 10:30 (GMT), 9 февруари 2022 г. и цената на затваряне на пазара в сряда, 2 февруари 2022 г., Цената, когато се отваря пазара.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия