Как можем да ви помогнем?

Отчитане на данъци върху моите инвестиции

Вашите инвестиции могат да генерират доход или капиталова печалба за вас, ако например получавате дивиденти или продавате акции на по-висока цена, отколкото сте ги купили. Тези постъпления може да подлежат на облагане с данък съгласно местните ви данъчни правила и е ваша отговорност да разберете как да декларирате и платите дължимия данък.

За помощ с данъчното отчитане можете да получите достъп до вашите извлечения за търговия директно от вашата начална страница за акциите, като щракнете върху многоточието (три точки) от дясната страна на екрана и изберете „Извлечения“.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия