Как можем да ви помогнем?

Как се пренасочват моите поръчки, когато търгувам?

Ако приемем вашата поръчка, ще я прехвърлим към брокер трето лице. След това брокерът трето лице ще придвижи вашата поръчка.

Имаме задължение да действаме във ваш интерес, когато предаваме поръчката ви към друго юридическо лице за изпълнение или по-нататъшно предаване. При поискване ще ви предоставим правилата за най-добро изпълнение на брокера трето лице, които подробно описват как се изпълняват поръчките.

Можете също така да изтеглите доклада за качество на изпълнението и отчет за водещите пет места за изпълнение. Допълнителна подробна информация е дадена в нашите Търговски условия за инвестиране.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия