Как можем да ви помогнем?

Дивиденти

Дивидентът е разпределението на печалбата на компания към клас от нейните акционери, както се определя от борда на директорите на компанията.

Ако притежавате (пълни или частични) акции на компания, може да получавате дивиденти, докато притежавате акцията преди датата на търгуване на акция без дивидент – крайната дата, на която инвеститорът трябва да притежава акция, за да получи предстоящия планиран дивидент. Акция, купена на или след тази дата, няма да отговаря на условията за предстоящ дивидент.

Дивидентите могат да се изплащат в брой или под формата на акции.

Revolut автоматично разпределя и обработва дивиденти във вашата сметка. Потребители, живущи извън САЩ, обикновено заплащат данък, удържан при източника, със ставка до 30% върху дивидентите, изплащани от компании от САЩ, в зависимост от данъчната договореност на вашата съответна държава. Можете да видите подробностите за вашите парични дивиденти, включително всеки данък при източника, в инвестиционните си трансакции като „Дивидент“. Ще ви уведомим, когато дивидентите са разпределени във вашата сметка. Ако сте получили дивидент от акции, вашият инвестиционен портфейл ще бъде актуализиран автоматично с новите ви дялове.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия