Как можем да ви помогнем?

Мога ли да участвам в гласуване на събрания на компании, в които притежавам акции?

Ако притежавате дялове (дори част от дял!) в компания, която се листва в САЩ, и сте отговарящ на условията акционер с право на глас, ще получите покана по имейл, за да гласувате по въпросите, повдигнати от компаниите, които се листват в САЩ и в които сте инвестирали, като инструкциите ви ще бъдат предадени съответно за машината за гласуване на вота или на събранието. Ако притежавате част от дял, машината за гласуване може да реши да закръгли или игнорира собствеността на частичния дял в зависимост от правилата, които се следват.

Revolut използва фирма DriveWealth LLC, която предоставя услуги за изпълнение и попечителство при търговия с акции. DriveWealth LLC, от своя страна, използва доставчик трето лице, SAY Technologies, за управление, съпоставяне и улесняване на всякакви действия на акционерите.

Когато са необходими действия от страна на акционера, SAY Technologies изпраща съобщение до клиентите от името на Revolut за съответните притежавани акции. Съобщението се изпраща основно по имейл, но при определени обстоятелства, когато доставката на имейл не е успешна, се използва резервен метод за пощенска комуникация, за да се гарантира, че клиентите могат да участват в действията на акционера.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия