Как можем да ви помогнем?

Има ли ограничения за поръчки при търгуване?

Минималната стойност на поръчката е 1 USD. Също така можете да правите поръчка на стойност до 10 000 USD (или до 500 дяла, ако струват по-малко от 10 000 USD) по всяко време (ще преразглеждаме този лимит с течение на времето).

Например може да закупите акции на стойност 10 000 USD и веднага след това да закупите още 10 000 USD от същите акции, но не може да закупите акции на стойност 11 000 USD наведнъж. При условие че 10 000 USD е за по-малко от 500 дяла всеки път.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия