Как можем да ви помогнем?

Какво е SEC?

Комисията за обмен на ценни книжа (SEC) на САЩ е независима федерална правителствена регулаторна агенция, отговорна за защитата на инвеститори, поддържането на справедливо и уредено функциониране на пазара на ценни книжа и улесняването на формирането на капитал.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия