Как можем да ви помогнем?

Защо хората купуват акции?

Хората инвестират в акции, за да генерират възвръщаемост. Можете да спечелите от притежаването на дялове по два начина:

  1. Компаниите могат да решат да върнат пари на своите акционери чрез дивиденти. Това са пари, които се изплащат на инвеститорите за всеки дял, който притежават.
  2. В случай на увеличение на стойността на дяловете: когато инвеститорите продадат дяловете си, те прибират разликата между цената, на която са закупени дяловете, спрямо момента на продажбата им.

Независимо от това, хората могат да загубят пари, когато инвестират в дялове, ако цената, на която те продават акциите, е по-ниска от цената, на която са ги купили, в допълнение към всички разходи, свързани със закупуването, притежаването и продажбата на тези дялове.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия