Как можем да ви помогнем?

Какво представлява собствеността върху акции?

Собствеността се определя от броя на дяловете, които лицето притежава, спрямо броя на общите акции, които компанията е издала. Ако например една компания има 1000 дяла от акциите и едно лице притежава 100 дяла, това лице ще притежава 10% от активите и печалбите на компанията.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия