Как можем да ви помогнем?

Какво представлява ROE (възвръщаемост на собствения капитал)?

Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) е нетният доход на фирмата, разделен на собствения капитал на акционерите (пасивите се приспадат от активите). Това е измерване за това колко ефективно една фирма използва собствен капитал, за да генерира приходи. По-високата ROE може да предположи, че екипът за управление на фирмата е по-ефективен, когато става въпрос за използване на инвестиционно финансиране за развиване на собствения бизнес. Въпреки това високата ROE може и да означава, че фирмата има много дългове.

ROE = нетен доход / собствен капитал на акционерите

Обърнете внимание, че финансовите анализи и съотношения не трябва да се разглеждат поотделно при вземането на решения за инвестиране.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия