Как можем да ви помогнем?

Какво представлява основният анализ?

Основният анализ се занимава с идентифициране дали дадена акция е надценена или подценена. Това се извършва чрез анализиране на фактори, като способността за възприятие на отделна фирма да генерира печалби, като се фокусира върху данните на фирмата, финансовите отчети и решенията от висшето ръководство на фирмата/фирмите.

Обърнете внимание, че финансовите анализи и съотношения не трябва да се разглеждат поотделно при вземането на решения за инвестиране.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия