Как можем да ви помогнем?

Какво представлява EPS (печалба за дял)?

Печалбата за дял на фирмата е нейният нетен приход минус предпочитаните дивиденти, разделени на общия брой неизплатени дялове. Показва колко от приходите на фирмата могат да бъдат разпределени на инвеститорите. Висок или нарастващ EPS се приема като добър знак от инвеститорите. От друга страна, ниският или намаляващ EPS често може да възпира инвеститорите, тъй като може да бъде индикатор за спад в представянето на фирмата.

EPS = нетни приходи - предпочитани дивиденти / брой неизплатени дялове

Обърнете внимание, че финансовите анализи и съотношения не трябва да се разглеждат поотделно при вземането на решения за инвестиране.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия