Как можем да ви помогнем?

Какво е комисиона?

Брокерите и платформите за инвестиране често начисляват на клиентите такса за използване на услугите им – те обикновено се наричат комисиона или такса за инвестиране. Платформите за инвестиране начисляват комисиона за изпълнение на поръчки за покупка и продажба на дялове от ваше име. Комисионите варират в различните фирми, така че е важно да проверите плана на таксите на всяка платформа за търговия, преди да закупите дялове. Може да се прилагат други такси (като такси за попечителство и такси за валутен обмен). Вижте по-долу неизчерпателен списък с различни такси, използвани от различните брокери:

  • Комисиона (търговска/ такса) – обикновено се начислява за изпълнение на поръчки
  • Такса за попечителство/управление – обикновено се начислява за поддържане на управлението на активите
  • Такса за валутен обмен – начислява се при конвертиране между различни валути при търговия
  • Такса за депозит – обикновено се начислява като процент от средствата, депозирани за инвестиция
  • Такса за теглене – обикновено се начислява като процент от сумата, изтеглена от инвестиционната сметка на клиента
  • Такса за неактивност – такса, която се начислява, когато клиент не е търгувал за предварително определен период от време

Можете да научите повече за плана за таксите на Revolut тук.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия