Как можем да ви помогнем?

Какво представлява акцията?

Акциите са вид финансов инструмент, който дава на притежателя право на част от собствеността в публично търгувана компания. Чрез собствеността върху тези акции притежателят може да получи част от печалбата на компанията, разпределена като дивидент. Единичните акции се наричат „дялове“.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия