Как можем да ви помогнем?

Какво представлява съотношението P/CF (цена/паричен поток)?

Съотношението P/CF (цена/паричен поток) се изчислява чрез разделяне на пазарната капитализация на фирмата (стойността на всички комбинирани дялове) на паричния поток от операции (паричната сума се генерира от обичайните бизнес операции на фирмата). Понякога се счита за алтернатива на съотношението P/E (цена/печалба), тъй като паричните потоци не се влияят толкова значително, колкото печалбите от счетоводни методи, като амортизация. По-ниското съотношение P/CF (цена/паричен поток) може да означава, че дадена акция е подценена, а високото, че е надценена.

P/CF = стойност на всички дялове / оперативния паричен поток

Обърнете внимание, че финансовите анализи и съотношения не трябва да се разглеждат поотделно при вземането на решения за инвестиране.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия