Как можем да ви помогнем?

Какво представлява спредът между курс „купува“ и курс „продава“?

Термините „курс „купува“ и „курс „продава“ (известни още като „цена „купува“ и „цена „продава“) се отнасят за двупосочна котировка на цената, която показва потенциалната цена, на която дадена акция може да бъде продадена и купена в даден момент. Курс „купува“ представлява максималната цена, която купувачът е готов да плати за акция, докато курс „продава“ („цена „продава“) представлява минималната цена, която продавачът е готов да приеме за тази акция. Цена „продава“ винаги е по-висока от цена „купува“. Вие ще платите цена „продава“, ако купувате акциите, и ще получите цена „купува“, ако продавате акциите.

Спред = курс „продава“ (-) курс „купува“

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия