Как можем да ви помогнем?

Какво представляват финансовите показатели за акции?

Като част от провеждането на основни анализи инвеститорите на акции могат да научат от анализирането на финансовите отчети на фирмата. Например отчетът за приходите и разходите на фирмата, счетоводният баланс и отчетът на паричните потоци могат да бъдат полезни за разбирането как работи една фирма, нейната стабилност и колко струват нейните акции. Показателите могат да варират в зависимост сектора и не са единствен показател за представянето на фирмата.

Обърнете внимание, че финансовите анализи и съотношения не трябва да се разглеждат поотделно при вземането на решения за инвестиране.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия