Как можем да ви помогнем?

По какъв начин новините и социалните медии въздействат на акциите?

Новините и социалните медии могат да играят важна роля в света на инвестициите. Например негативни новини, като отчети за лоши печалби, икономическа и политическа несигурност и злощастни събития (като природни бедствия), могат да накарат хората да продават акции. По отношение на социалните медии инвеститорите понякога използват платформи за наблюдение на пазарните настроения въз основа на нарастващия интерес към определена област. Важно е да се има предвид, че социалните медии често съдържат фалшиви новини и тенденциите могат бързо да се изградят въз основа на това.

Обърнете внимание, че финансовите анализи и съотношения не трябва да се разглеждат поотделно при вземането на решения за инвестиране.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия