Как можем да ви помогнем?

Как бихте могли да загубите пари от закупуване на акции?

Когато купувате акции, можете както да загубите, така и да спечелите пари. Можете да загубите, ако стойността на акциите, които притежавате, падне и решите да продадете – загубата ще бъде разликата в цената, за която сте закупили акциите, всички свързани разходи и цената, за която сте я продали . В случай, че стойността на вашата инвестиция стане нула, вие ще загубите всичките си инвестирани пари. Представете си например, че правите инвестиция от 100 $, като закупите 10 дяла от акциите на компания X на цена 10 $ на дял. Тогава стойността на акциите на компанията X пада до $0, тъй като те не могат да изплатят дълговете си и изпадат в положение на несъстоятелност. В този сценарий ще загубите инвестицията си от 100 $. Има и други рискове, като колебания на валутните курсове – вижте тук за повече подробности.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия