Как можем да ви помогнем?

Защо Revolut се нуждае от моя национален идентификационен номер?

Като регулирано юридическо лице в Обединеното кралство, ние сме длъжни да спазваме всички съответни разпоредби за отчитане, свързани с инвестирането в ценни книжа, регистрирани на борсата. Всеки потребител, който прави сделка с финансова институция, като Revolut Trading, трябва да предостави своя идентификационен номер за целите на отчитането. Изискваният идентификационен номер се базира на държавата ви по националност (която може да се различава от тази, в която живеете към момента).

Какъв национален идентификационен номер трябва да предоставя?

Националният идентификационен номер, който трябва да предоставите, съответства на националността ви. Когато са възможни няколко форми на национален идентификационен номер, те се подреждат по приоритет. Винаги трябва да се стремите да предоставите националния идентификационен номер с най-висок приоритет. Пълният списък с приложими национални идентификационни номера може да намерите по-долу:

Австрия (AT): Не се изисква национален идентификационен номер

Белгия (BE): Номер на белгийски гражданин (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)

България (BG): Единен граждански номер

Хърватска (HR): Личен идентификационен номер (OIB – Osobni identifikacijski broj)

Кипър (CY): Номер на личен паспорт

Чешка република (CZ): Национален идентификационен номер (Rodné číslo) 

Дания (DK): Личен идентификационен код, 10-цифрен: ДДММГГXXXX

Естония (EE): Личен идентификационен код за Естония (Isikukood)

Финландия (FI): Личен идентификационен код

Франция (FR): Не се изисква национален идентификационен номер

Германия (DE): Не се изисква национален идентификационен номер

Гърция (GR): 10-цифрен код за дял на инвеститор в системата за дематериализирани ценни книжа (DSS) Ако не притежавате код за DSS, пропуснете, а разпоредбите позволяват на Revolut да предостави уникален идентификационен номер от ваше име.

Унгария (HU): Не се изисква национален идентификационен номер

Исландия (IS): Личен идентификационен код

Ирландия (IE): Не се изисква национален идентификационен номер

Италия (IT): Фискален код (Codice fiscale)

Латвия (LV): Личен код (Personas kods)

Лихтенщайн (LI): Номер на личен паспорт. Ако нямате номер на личен паспорт, използвайте следното: номер на лична карта

Литва (LT): Личен код (Asmens kodas)

Люксембург (LU): Не се изисква национален идентификационен номер

Малта (MT): Национален идентификационен номер 

Нидерландия (NL): Номер на личен паспорт. Ако нямате номер на личен паспорт, използвайте следното: номер на лична карта

Норвегия (NO): 11-цифрен личен идентификационен номер (Foedselsnummer)

Полша (PL): Национален идентификационен номер (PESEL)

Португалия (PT): Данъчен номер (Número de Identificação Fiscal) 

Румъния (RO): Национален идентификационен номер (Cod Numeric Personal)

Словакия (SK): Личен номер (Rodné číslo) 

Словакия (SI): Личен идентификационен номер (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)

Испания (ES): Данъчен идентификационен номер (Código de identificación fiscal)

Швеция (SE): Личен идентификационен номер

Обединеното кралство (GB): Национален осигурителен номер за Обединеното кралство

Всички други държави: Номер на личен паспорт


Какъв национален идентификационен номер трябва да предоставя като гражданин на няколко държави? 

Регламентът определя кой национална идентификационен номер има приоритет и се прилага следната логика: 

  • Като лице, което има няколко гражданства в ЕИЗ, трябва да предоставите националния идентификационен номер на държавата, която е първа по азбучен ред (според двубуквения код на държавите). 
  • Като лице, което има гражданство във и извън ЕИЗ, трябва да предоставите националния идентификационен номер на страната от ЕИЗ.
  • Като лице, което има няколко гражданства извън ЕИЗ, трябва да предоставите националния идентификационен номер на първата държава в списъка при подреждане по азбучен ред (според двубуквения код на държавите). 

Ще използваме гражданствата, които сте декларирали по време на регистрирането в Revolut Trading, за да определим кой национален идентификационен номер трябва да предоставите. Ако смятате, че искаме неправилен национален идентификационен номер или вашите гражданства са се променили, свържете се с нас чрез поддръжката на клиенти и нашите агенти ще могат да ви помогнат. 

Как мога да предоставя тази информация?

1. Актуализирайте приложението си до най-новата версия

2. Отидете на екрана „Акции“ в приложението

3. Следвайте инструкциите в известието на банера, за да изпратите вашата информация

Ако не виждате известието на банера в приложението, не е необходимо да предоставяте допълнителна информация в този момент. 

Какво се случва, ако не предоставя националния идентификационен номер?

Ако не предоставите тази информация до времето, посочено в имейла, който сме ви изпратили, вашата сметка ще бъде ограничена. Това ще включва поставянето на сметката ви в режим „Само продаване“ и няма да можете да отваряте или увеличавате позиции. За да премахнете ограничението, ще трябва да предоставите информацията.

А ако не разполагам с националния идентификационен номер, който искате? 

Свържете се с нас чрез чата в приложението и нашите агенти ще могат да ви помогнат. 

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия